YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: 1992 kabinet kabinet-lubbers iii kabinet-lubbers i lubbers i tweede kabinet-lubbers 1982 verkiezingen parlementaire enquete 1994 1986 1983 meer over de kabinetsformatie 1982 1985 1984 kabinet-lubbers i (1982-1986) kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i cda kabinet-rutte ii kvp pvda vvd lubbers d66 wim kok rutte i 2010 2012 kabinet-balkenende ii arp kabinet-lubbers ii kabinet-balkenende i chu balkenende i kabinet-kok i lubbers ii kok i lubbers iii tweede kamerverkiezingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2162 voor - lubbers i - in 0.25105881690979 seconden.
Zoekterm i is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 1994 het kabinet-lubbers iii hield na de tweede kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van pvda en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwelijke bewindslieden

Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... enende iii 5 (4) 4 9 (8) 16 7 balkenende ii 5 5 10 16 10 balkenende i 1 4 5 14 15 kok ii 4 5 (6) 9 (10) 13 11 kok i 4 5 9 14 11 lubbers iii 3 (2) 6 9 14 10 (11) lubbers ii 1 3 (4) 4 (5) 14 11 lubbers i 2 3 5 14 16 van agt iii 1 1 2 14 9 van agt ii 1 5 6 15 17 van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ementair meerderheidskabinet kok ii 1998-2002 parlementair meerderheidskabinet kok i 1994-1998 parlementair meerderheidskabinet lubbers iii 1989-1994 parlementair meerderheidskabinet lubbers ii 1986-1989 parlementair meerderheidskabinet lubbers i 1982-1986 parlem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... het derde kabinet-lubbers kreeg bijvoorbeeld geregeld te maken met 'oppositie' van regeringsfractie cda onder leiding van ad kaland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Loont kabinetsdeelname?

Het is opvallend dat de regeringscoalitie haast altijd zetels verliest, waarbij overigens de tweede of kleinere partijen in een coalitie vaak harde klappen kregen. Zo dramatisch als in 2002 en 2017 was uitzonderlijk, maar bijna altijd is er verlies. ... balkenende iv 80 56 -24 2006 balkenende ii 77 65 -12 2003 balkenende i 93 80 -13 2002 kok ii 97 54 -43 1998 kok i 92 97 +5 1994 lubbers iii 103 71 -32 1989 lubbers ii 81 76 -5 1986 lubbers i 81 81 0 1982 van agt ii 109 98 -11 1981 van agt i 77 74 -3 1977 den uyl - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... kok lijst 1994 wat mensen bindt 37 23,9 regering, kabinet-kok i 1989 wim kok * kiezen voor kwaliteit 49 31,6 regering, kabinet-lubbers iii 1986 joop den uyl * de toekomst is van iedereen 52 33,3 oppositie, kabinet-lubbers ii 1982 joop den uyl * programma tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... lijst 1994 vast en zeker 2 1,7 oppositie, kabinet-kok i 1989 bas van der vlies * bij leven en welzijn 3 1,9 oppositie, kabinet-lubbers iii 1986 bas van der vlies * in trouw recht doen 3 1,8 oppositie, kabinet-lubbers ii 1982 henk van rossum * gerechtigheid verho - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... balkenende iii (2006-2007) 2 balkenende ii (2003-2006) 18 balkenende i (2002-2003) 7 kok ii (1998-2002) 23 kok i (1994-1998) 23 lubbers iii (1989-1994) 12 lubbers ii (1986-1989) 33 lubbers i (1982-1986) 65 van agt iii (1982) 4 van agt ii (1981-1982) 7 van agt i ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2002 balkenende i vvd (-14) 1998 kok ii d66 (-10) 1994 kok i pvda (-12) 1989 lubbers iii pvda (-3) 1986 lubbers ii vvd (-9) 1982 lubbers i cda (-3) 1981 van agt ii cda (-1), pvda (-9) 1973 den uyl d66 (-5), kvp ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... es (ds'70) den uyl den uyl (pvda) van agt i van agt (cda), wiegel (vvd) van agt ii van agt (cda), den uyl (pvda), terlouw (d66) lubbers i lubbers (cda) lubbers ii lubbers (cda), nijpels * (vvd) lubbers iii lubbers (cda), kok (pvda) kok i kok (pvda), van mierlo (d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... 19,9 regering, kabinet-kok i 1989 joris voorhoeve * een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht 22 14,6 oppositie, kabinet-lubbers iii 1986 ed nijpels * als de toekomst je lief is... - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok I (1994-1998)

Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W.F. (Wim) van Eekelen

VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... in het kabinet-lubbers i staatssecretaris van europese zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2010

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... informatieronde lubbers rutte wierp zich op om, net als kok in 1994, een conceptregeerakkoord te schrijven op basis waarvan een coalitie kon worden gev - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... nieuw gevormd interim-kabinet beperkt missionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en lopende zaken) 54 dagen lubbers ii mei-september 1989 conflict met vvd-fractie ongewijzigd demissionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en l - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers

Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Rutte I (2010-2012)

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... lubbers 3 augustus 2010 14 4 augustus 2010 benoeming (in)formateur i.w. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Coalitie

We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de vvd liet in 1989 het kabinet-lubbers ii vallen over het reiskostenforfait. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers II (1986-1989)

Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeerakkoord en regeringsprogramma

Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... in 1986 was voorzetting van het beleid van het eerste kabinet-lubbers inzet van de verkiezingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ruud Lubbers

(1939 - 2018) Studeerde economie in Rotterdam, werkte voor het familiebedrijf Hollandia Machinefabrieken: op 25-jarige leeftijd was Lubbers directeur van een miljoenenonderneming. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1986

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 behaalde het CDA onder aanvoering van premier Lubbers ("Laat Lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. Zij kwam van 45 op 54 zetels. Regeringspartner VVD verloor daarentegen negen zetels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134