YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair literatuurgeschiedenis-dichtkunst literatuurgeschiedenis cultuur muziek kunst poezie ilja leonard pfeijffer simon vinkenoog edgar allen poe emile zola willem kloos jacob cats taal arthur rimbaud duitse literatuur Ásatru prosodie antroposofie richard wagner geerten gossaert noordse mythen antroposofische roemi h.p. bremmer antroposofisch masque mevlana nederlandse middeleeuwse literatuur bremmer, noordse mythologie odinisme hoofdvormen literatuur antroposoof poetry-international literatuur vermeend ottomanen corneille e.w. () van dam van isselt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 98 voor - literatuurgeschiedenis dichtkunst - in 0.0134010314941406 seconden.

Literatuurgeschiedenis-Dichtkunst

Beknopte Literatuurgeschiedenis Poëzie Klassieke poëzie De Griekse literatuur van ca 450 tot ca 350 vC en de Romeinse literatuur van ca 60 vC tot ca 15 nC Hele generaties dichters (o. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Literatuurgeschiedenis

Doorverwijspagina Literatuurgeschiedenis Dichtkunst Nederlandse Middeleeuwse literatuur Top 100 Nederlandstalige literatuur Nederlandse literatuur Andere websites: www. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Poezie
De poëzie (v.) ... donald duck, mickey mouse, terpen tijn, bulle bas. websites: literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ilja Leonard Pfeijffer
Ilja Leonard Pfeijffer (1968) Nederlands dichter, essayist, classicus, romancier en polemist, geboren 17 januari 1968 in Rijswijk. ' Als een dichter wat zegt, dien je altijd op je hoede te zijn' Pfeijffer is naast dichter ook docent aan de vakgroep Griekse en Latijnse talen en culturen van de Universiteit Leiden, hij is poëziecriticus bij NRC Handelsblad en levert bijdragen aan onder meer het literaire tijdschrift Revisor. ... zien, voelen, ruiken en proeven'. 2000 de antieken: een korte literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Emile Zola
Émile Zola Emile Zola, door Edouard Manet (1868) geboren 2 april 1840, gestorven 29 september 1902 Frans schrijver Zola staat tot nu toe bekend als een geëngageerd, kritisch publicist en als grondlegger en baanbreker voor het literaire naturalisme. ... (1902), wat zola echter niet meer beleefde. zola is de literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Edgar Allen Poe
Edgar Allan poe (19.1.1809 - 7.10.1849) Amerikaans schrijver en een van de grondleggers van de moderne literatuur. Leven Poe verloor beide ouders toen hij twee jaar oud was. ... onomstreden echter is poe's fundamenteel belang voor de literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Simon Vinkenoog
Simon Vinkenoog ( 1928). Simon Vinkenoog, 1968. Foto: Ben Wolff. Nederlands journalist, dichter en prozaschrijver ( Amsterdam 18.7. 1928). Moderne Sjamaan, bewustzijnsverruimer, mediator, archivaris, schrijver, dichter, Leidsepleintijger en volkstuinier: dat zijn slechts enkele trefwoorden om Simon Vinkenoog ( 1928) mee te beschrijven. ... van vijftig '' later verbasterd tot '' de vijftigers '' de literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jacob Cats
Nederlands schrijver en staatsman, geboren op 10 november 1577 te Brouwershaven, gestorven 12 september 1660 te 's-gravenhage in het huis dat we nu het Catshuis noemen en nu de ambtswoning van de minister-president is. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Willem Kloos
Nederlands dichter en letterkundige, geboren in Amsterdam op 6 mei 1859, overleden te Den Haag op 31 maart 1938. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud (1854-1891) Franse dichter (20 oktober 1854 - 10 november 1891) Jean Nicolas Arthur Rimbaud was een vertegenwoordiger van het symbolisme en een van de grote vernieuwers van de dichtkunst. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Prosodie
1. Leer van tijdmaat, ritmiek en accent in de muziek (dito van maat en klemtoon in de dichtkunst). In taalkunde is prosodie (van het Griekse προσῳδία, prosōidía) een gezamenlijke term voor voor het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Muziek
(Latijns/ Grieks) In de Griekse oudheid bedoelde men met muziek in de eerste plaats het geheel van muzische kunsten, d.w.z. zowel de dichtkunst en danskunst als de toonkunst. Eerst later beperkte men het tot het gebied van de toonkunst. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Noordse mythologie
De Noordse mythologie is, zeker in West-Europa, één van de bekendere, samen met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en de Germaanse mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de Noordse mythologie deel uit; ze kent grotendeels dezelfde goden en helden. Maar zij wordt toonaangevend beschouwd als voorbeeldfunctie voor het geheel der oudere mythologieën van het noordelijke deel van Europa (in tegenstelling tot het geromaniseerde zuidelijke deel). De reden hiervoor is tweeledig: a. zij hield een paar honderd jaar langer stand en, b. er zijn de meest volledige geschreven teksten van. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
H.P. Bremmer
Hendricus Petrus Bremmer Dr. Hendricus Petrus (Hendrik Pieter) Bremmer (Leiden 17-5-1871 / 10-1-1871 - Den Haag 1956). Zoon van Willem Bremmer, hotelhouder, en Cornelia Wilhelmina Dumortier. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Masque
Muzikaal theaterspel met zang, dans en instrumentale muziek. De tekst is een mengsel van lyrische en dramatische dichtkunst met doorgaans een allegorisch onderwerp. Als typisch Engelse theatervorm bereikte het een hoogtepunt tijdens de regeerperiode van Jacobus I (1603 - 1625), vooral o. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Literatuur
literatuur / literair De literatuur (v.) 1 het geheel van de schriftelijke overlevering van een volk of een tijd => letteren, letterkunde, schone letteren 2 al wat over een bepaald vak of onderwerp geschreven is De literatuurgeschiedenis (v. ... 2 al wat over een bepaald vak of onderwerp geschreven is de literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mevlana
Jalal ad-Din Rumi (of Roemi met diverse spellingsvarianten) (30 september 1207 - 17 december 1273) was een Perzische dichter en soefi mysticus. Rumi is één van de belangrijkste personen uit de Perzische dichtkunst. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
antroposofie
Antropo- (van Grieks anthro'pos = mens), -sofie (van Grieks sophia = wijsheid), Antroposofie is een door Rudolf Steiner (1861-1925), opgestelde wijsgerige wereldbeschouwing. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Geerten Gossaert
Nederlands dichter, essayist en historicus en politicus, geboren 09-02-1884 te Kralingen - Rotterdam, overleden 27-10-1958 te Utrecht. Als dichter behoort Gossaert tot de generatie van 1910. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Taal
taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Poetry-International
Het jaarlijkse Poetry International Festival wordt georganiseerd door Stichting Poetry International en steunt in belangrijke mate op de hulp van tientallen vrijwilligers. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hoofdvormen literatuur
epiek ¦ lyriek ¦ dramatiek Epiek, lyriek en dramatiek zijn de hoofdvormen van de literatuur. Lyriek (de lyriek (v.)) - dichtkunst waarin de dichter zijn eigen emoties en gemoedsstemmingen uitspreekt. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Nederlandse middeleeuwse literatuur
Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Richard Wagner
Wilhelm Richard Wagner, geboren 22 mei 1813 in Leipzig - gestorven 13 februari 1883 in Venetië Duitse operacomponist Biografie De eerste indrukken die van invloed geweest kunnen zijn op Wagners levenswerk, het muziekdrama, waren in het ouderlijk huis (vanaf 1814 te Dresden) de persoon van Carl Maria von Weber en de werken uit de Griekse dichtkunst, die hem bij zijn eerste onderwijs al wisten te boeien. ... literatuurgeschiedenis - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7