YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair literatuur expressionistische literatuur surinaamse literatuur russische literatuur japanse literatuur nederlandse literatuur duitse literatuur griekse-literatuur franse-literatuur gothic-literatuur fantastische-literatuur hoofdvormen literatuur nobelprijs-voor-de-literatuur romantiek-in-de-literatuur libris-literatuur-prijs nederlandse middeleeuwse literatuur top-100-nederlandstalige literatuur muziek film europese unie europese commissie lidstaten van de europese unie meer over het mediabeleid van de de eu plezier latijns-amerikaanse-literatuur bng nieuwe literatuur prijs cultuurbeleid van de europese unie tips voor reizigers in de europese unie culturele hoofdstad realisme-in-de-literatuur taal uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis etymologie symbolisme-in-de-literatuur kunst cultuur realisme realistische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1216 voor - literatuur - in 0.0653338432312012 seconden.

Literatuur

Kunstbus - literatuur / literair ... literatuur

                                                                                                                                           

expressionistische literatuur

Kunstbus - Expressionistische literatuur ... literatuur

                                                                                                                                           

Surinaamse literatuur

Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. ... literatuur

                                                                                                                                           

Russische literatuur

Kunstbus - De Russische literatuur rond 1900 ... literatuur

                                                                                                                                           

Griekse-Literatuur

Kunstbus - Griekse literatuurBenaming voor de antieke literatuur van de Grieken tot ca 300 n. Chr.Vroegste geschriftenTot de oudste werken met een grote literaire waarde behoren de epen van homerus uit de 8ste eeuw v. Chr., vooral de 'Ilias' en de 'Odyssee'. ... literatuur

                                                                                                                                           

Duitse literatuur

Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... literatuur

                                                                                                                                           

Japanse Literatuur

Kunstbus - De Japanse literatuur strekt zich uit over een periode van bijna twintig eeuwen van geschriften. De eerste werken worden zeer sterk door de Chinese literatuur beïnvloed maar de afzondering van Japan, als eiland zijnde, liet de ontwikkeling van eigen literaire vormen toe. Wanneer Japan zich in de 19e eeuw opnieuw openstelde voor het Westen, werd de Japanse literatuur sterk beïnvloed door westerse literatuur, dit toont zich nog steeds in hedendaagse Japanse literatuur. De algemene kenmerken van de Japanse literatuur zijn in zekere zin de onverschilligheid, de afzondering, de verwijdering, en in vele gevallen slaagt de held of het centrale figuur niet in zijn doel. ... literatuur

                                                                                                                                           

Franse-literatuur

Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... literatuur

                                                                                                                                           

Nederlandse literatuur

Kunstbus - Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. ... literatuur

                                                                                                                                           

Fantastische-Literatuur

Kunstbus - ... literatuur

                                                                                                                                           

Gothic-literatuur

Kunstbus - Gothic (Novel) is een literair genre wat staat voor \ ... literatuur

                                                                                                                                           

Hoofdvormen literatuur

Kunstbus - epiek ¦ lyriek ¦ dramatiek ... literatuur

                                                                                                                                           

Nobelprijs-voor-de-Literatuur

Kunstbus - Nobelprijs voor de Literatuur ... literatuur

                                                                                                                                           

Romantiek-in-de-literatuur

Kunstbus - Romantiek in de Literatuur ... literatuur

                                                                                                                                           

Top-100-Nederlandstalige literatuur

Kunstbus - Top 100 Nederlandstalige literatuur (Dode schrijvers) ... literatuur

                                                                                                                                           

Libris-Literatuur-Prijs

Kunstbus - De Libris Literatuur Prijs (van 1987 tot 1993 onder de naam AKO Literatuur Prijs) wordt ieder jaar toegekend aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig boek binnen de categorie literair verhalend proza. ... literatuur

                                                                                                                                           

Nederlandse middeleeuwse literatuur

Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... middeleeuwse literatuur

                                                                                                                                           

Latijns-Amerikaanse-Literatuur

Kunstbus - De Europese conquistadores die meer dan vijfhonderd jaar geleden voet aan land zetten in Amerika, waren niet bepaald de culturele elite van hun tijd. Het waren avonturiers en bandieten, eerder gedreven door hebzucht dan door roem of eer. Ze kwamen met een zwaard in de ene hand en een kruis in de andere en waren vooral op zoek naar goud. De meesten waren analfabeet. Ze kwamen uit een naargeestig rijk, waar de inquisitie elke vorm van verbeelding onderdrukte. Maar zodra ze de kust van Spanje achter zich lieten en op de sterren naar het westen voeren, reikte de horizon tot onvoorstelbare verten en waren de stenen stadjes van Spanje algauw vergeten. Die reizigers hadden de wonderen die ze vonden nooit kunnen voorzien: een fabelachtig land met naakte vrouwen in de kleur van honing en vogels met veren als juwelen. ... literatuur

                                                                                                                                           
Cultuur en plezier
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert niet alleen beleid dat moet zorgen voor bijvoorbeeld een sterke economie, maar houdt zich ook bezig met het in stand houden en stimuleren van de verschillende culturen die Europa rijk is. ... culturele programma dat ze hadden opgezet. muziek, film en literatuur

                                                                                                                                           

BNG Nieuwe Literatuur Prijs

Kunstbus - De BNG Nieuwe Literatuur Prijs is een oeuvreprijs ter waarde van 10.000 euro, bedoeld voor Nederlandstalige auteurs jonger dan 40 jaar die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan maar nog niet zijn doorgebroken. ... nieuwe literatuur

                                                                                                                                           

Realisme-in-de-literatuur

Kunstbus - Realisme ... literatuur

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord blauwkous?
Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) vermeldt bij blauwkous de omschrijving "spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont". Het woord is in 1872 voor het eerst gesignaleerd in het Nederlands; het is een letterlijke vertaling van het Engelse blue-stocking. ... door drie dames een club was opgericht waarvan de leden over literatuur

                                                                                                                                           

Symbolisme-in-de-literatuur

Kunstbus - Literaire stroming die van Frankrijk uitging en zich vanaf 1890 over heel Europa verspreidde. Ze verwierp de objectieve weergave van de werkelijkheid van het realisme en het naturalisme en probeerde het onderliggende en irrationele waarneembaar te maken. Taal-artistieke middelen werden in de lyriek tot aan de grens van de magische bezweringskracht gedreven. Metaforen en synesthesieën waren de meest geliefde-stijlmiddelen. In de poëzie werd door middel van symbolen waarvan de betekenis niet van tevoren vastligt, getracht in contact te komen met een hogere werkelijkheid achter de waarneembare wereld. De dichter suggereert meer dan hij rechtstreeks meedeelt ... literatuur

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de heilige hermandad vandaan?
Genootschap Onze Taal - De heilige hermandad of de hermandad is een ouderwetse benaming voor de politie. Het is een uitdrukking die meestal (goedmoedig) spottend wordt gebruikt: 'De buurvrouw had nota bene de heilige hermandad gebeld omdat ze vond dat de kinderen te veel lawaai maakten bij het verstoppertje spelen! ... politiemannen te paard. de hermandad komt geregeld voor in de literatuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35