YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur pvda vvd d66 cda sgp groenlinks sp christenunie ppr cpn psp pvv abraham kuyper partij voor de dieren evp balkenende lubbers links en rechts centrum-democraten rechts en links verhouding links-rechts taal aaneenschrijven samenstelling brief- en e-mailconventies politieke-spectrum politiek-spectrum rechts links uitdrukkingen en spreekwoorden vrijzinnig-democratische bond werkwoord europees parlement basisregels kabinet-rutte i socialistische partij europese commissie tweede kamer kabinet : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5828 voor - links en rechts - in 0.351716995239258 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Links en rechts

Parlement & Politiek - Links en rechts zijn veel gebruikte termen in de Nederlandse politiek om partijen in te delen. De gronden waarop die indeling geschiedt en dus ook de indeling zelf staat vaak ter discussie. De betekenis van 'links' en 'rechts' was vóór 1945 overigens geheel anders dan nu. ... links

                                                                                                                                           

Schrijf je woorden met linker en rechter aan elkaar of los?

Genootschap Onze Taal - Linker en rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links-zijn of rechts-zijn een vaste eigenschap is, zoals bij lichaamsdelen en kledingstukken: linkerarm, rechtervoet, linkerschoen, rechterbroekspijp. ... rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links

                                                                                                                                           

Waar moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links of rechts?

Genootschap Onze Taal - Een regel als 'Den Haag, 29 februari 2012' staat vaker links dan rechts. ... moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links

                                                                                                                                           

Links

Kunstbus - Links vs Rechts In de politiek hoor je vaak de woorden ' Links' en ' Rechts'. Oorspronkelijk komt het gebruik van die woorden uit Frankrijk. In de Franse Tweede kamer wat het zo dat de mensen die de maatschappij wilden veranderen links van de voorzitter zaten en de mensen die alles het liefst bij het oude wilden laten, rechts van de voorzitter. ... links

                                                                                                                                           

Waar komt iemand links laten liggen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Iemand links laten liggen betekent 'iemand negeren, je doelbewust niet met iemand bemoeien, geen aandacht aan hem/haar schenken'. Je kunt ook iets links laten liggen; dan bedoel je vaak dat je er geen aandacht aan schenkt omdat je er niet in geïnteresseerd bent. ... komt iemand links

                                                                                                                                           

Rechts-extremisme

Kunstbus - Extreemrechts Verzamelnaam voor partijen en bewegingen die zich aan de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum bevinden. Mede door de onderlinge verschillen tussen rechts-radicale partijen in bijvoorbeeld Europa is het moeilijk algemene kenmerken te geven. ... los van elke reguliere betekenis van de politieke termen links

                                                                                                                                           
Waar komt van hot naar haar vandaan?
Genootschap Onze Taal - Van hot naar haar (variant: van hot naar her ) betekent: 'overal heen', 'alle kanten op' en ook wel: 'van het kastje naar de muur' ('van de een naar de ander, zonder resultaat'). ... oorspronkelijk uitroepen waarmee de koetsier het paard naar links

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
Parlement & Politiek - De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... bond (vdb) - hoofdinhoud de vdb was een links

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking het is naatje pet vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Het is naatje pet betekent – net als de verkortingen het is naatje en het is pet – dat iets helemaal niets is, waardeloos, een mislukking, een afgang, enz. ... verhaal gaat dat de letter i van het woord natie met een naar links

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de koninklijke weg gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - De koninklijke weg gaan/bewandelen betekent 'geen zijpaden inslaan, de gebruikelijkste weg nemen'. Het heeft de bijbetekenis 'iets in alle openheid, op een eerlijke en efficiënte manier aanpakken, zelfs als dat strategisch gezien niet het handigst is'. ... de koninklijke weg zullen wij gaan, zonder naar rechts of naar links

                                                                                                                                           
Wat is juist: Tweede Kamerlid, Tweede Kamer-lid of Tweede-Kamerlid?
Genootschap Onze Taal - Tweede Kamerlid en Tweede Kamer-lid zijn juist. ... met een eigennaam die uit twee (of meer) delen bestaat. links

                                                                                                                                           

Wat is juist: Beneluxland of Benelux-land?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Benelux-land, met een streepje, correct. Wat ons betreft is ook Beneluxland goed te verdedigen. Die vorm is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite. ... is het eerste deel een naam die als verkorting ontstaan is. links

                                                                                                                                           

Wat is juist: kosteloos of kostenloos?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is kosteloos juist. Wat ons betreft is ook kostenloos prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... op -loos hieronder staan tientallen afleidingen op -loos. links

                                                                                                                                           

Is het 'Ik sla rechts af' of 'Ik sla rechtsaf'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei te verdedigen. 'Ik sla rechtsaf' is tegenwoordig het gewoonst. ... het gewoonst. lange tijd is geadviseerd om rechts en links

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... evp denemarken margrethe vestager mededinging links

                                                                                                                                           
Verzuiling
Parlement & Politiek - De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... partijen vertegenwoordigd waren. door zowel aan de wens van de links

                                                                                                                                           
Raphael
Raphael
Kunstbus - Raphaël 1506 zelfportret Italiaans schilder, tekenaar en architect, geboren 6 april 1483 op het hertogdom van Urbino, een klein dorpje vlakbij Rome, en gestorven in Rome 6 april 1520. Zie het artikel Aartsengelen voor informatie over de aartsengel Rafaël. ... romanum. idee van ficinus: tempel van de filosofie. beeld links

                                                                                                                                           
liberalisme
Kunstbus - Politiek-maatschappelijke ideologie die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw. Het liberalisme stelt de vrijheid van het individu centraal. Ieder individu moet zoveel mogelijk zijn eigen leven inrichten en is daarvoor zelf verantwoordelijk. ... staten) het woord liberal ongeveer hetzelfde betekent als links

                                                                                                                                           
Willem van Haecht
Willem van Haecht
Kunstbus - Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. Willem van Haecht stamde uit een Antwerpse kunstenaarsfamilie. Zijn vader, Tobias van Haecht, was de eerste leermeester van Rubens. In 1615 vertrok Van Haecht naar Parijs, maar hij keerde al snel weer huiswaarts. ... land een vooraanstaande rol hebben gespeeld. op het voorplan links

                                                                                                                                           

Politieke situatie Roemenië

Parlement & Politiek - Roemenië heeft een vrij instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. Tussen 1990 en 2010 traden al vijftien kabinetten op. Sinds 4 januari 2017 is de sociaaldemocraat Sorin Grindeanu premier van het land. ... deel uitgemaakt van de coalitie. de scheiding tussen links

                                                                                                                                           
Abraham Bloemaert
Kunstbus - Nederlands schilder en graveur, overleden 25 december 1564 te Gorinchem - overleden 27 januari 1651 in Utrecht. Een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Utrechtse School van het laat- maniërisme. ... mannen rechts op de voorgrond, en de jongens bij de boom links

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... christus, engelen en heiligen en daaronder een aardse wereld. links

                                                                                                                                           
Cornelis Anthonisz
Cornelis Anthonisz
Kunstbus - Noord- Nederlands cartograaf, prentkunstenaar en schilder, (ca. 1505 Amsterdam - 1553 aldaar) Cornelis Anthonisz, ook Anthonissen of Teunissen genoemd, behoorde tot een belangrijke Amsterdamse kunstenaarsfamilie: zijn grootvader en mogelijk ook zijn leermeester was Jacob Cornelisz. ... en lepels ontbreken. wel zijn er glazen van diverse vorm, links

                                                                                                                                           
De ontbinding van de Eerste Kamer in 1904
Parlement & Politiek - Op 19 juli 1904 ontbond het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer. Reden daarvoor was de verwerping vijf dagen eerder van een wijziging van de Hoger-onderwijswet. De wetswijziging zou afgestudeerden aan bijzondere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit, dezelfde rechten geven als afgestudeerden aan openbare universiteiten. ... kamer 58 zetels. de eerste kamer was in meerderheid nog ' links

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 106