YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur pvda d66 vvd cda ppr abraham kuyper sgp sp groenlinks psp pvv christenunie evp cpn partij voor de dieren lubbers balkenende verhouding links-rechts links en rechts rechts en links centrum-democraten links politieke-spectrum rechts politiek-spectrum taal brief- en e-mailconventies aaneenschrijven samenstelling uitdrukkingen en spreekwoorden vrijzinnig-democratische bond p.j. oud a.m. joekes rechts-extremisme extreem-rechts extreemrechts sdap rksp vdb : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 484 voor - links rechts - in 0.0458450317382812 seconden.

Links en rechts

Parlement & Politiek - Links en rechts zijn veel gebruikte termen in de Nederlandse politiek om partijen in te delen. De gronden waarop die indeling geschiedt en dus ook de indeling zelf staat vaak ter discussie. De betekenis van 'links' en 'rechts' was vóór 1945 overigens geheel anders dan nu. ... links

                                                                                                                                           

Links

Kunstbus - Links vs Rechts In de politiek hoor je vaak de woorden ' Links' en ' Rechts'. Oorspronkelijk komt het gebruik van die woorden uit Frankrijk. In de Franse Tweede kamer wat het zo dat de mensen die de maatschappij wilden veranderen links van de voorzitter zaten en de mensen die alles het liefst bij het oude wilden laten, rechts van de voorzitter. ... links

                                                                                                                                           

Waar moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links of rechts?

Genootschap Onze Taal - Een regel als 'Den Haag, 29 februari 2012' staat vaker links dan rechts. ... moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links

                                                                                                                                           
Schrijf je woorden met linker en rechter aan elkaar of los?
Genootschap Onze Taal - Linker en rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links-zijn of rechts-zijn een vaste eigenschap is, zoals bij lichaamsdelen en kledingstukken: linkerarm, rechtervoet, linkerschoen, rechterbroekspijp. ... rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links

                                                                                                                                           

Waar komt iemand links laten liggen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Iemand links laten liggen betekent 'iemand negeren, je doelbewust niet met iemand bemoeien, geen aandacht aan hem/haar schenken'. Je kunt ook iets links laten liggen; dan bedoel je vaak dat je er geen aandacht aan schenkt omdat je er niet in geïnteresseerd bent. ... komt iemand links

                                                                                                                                           

Rechts-extremisme

Kunstbus - Extreemrechts Verzamelnaam voor partijen en bewegingen die zich aan de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum bevinden. Mede door de onderlinge verschillen tussen rechts-radicale partijen in bijvoorbeeld Europa is het moeilijk algemene kenmerken te geven. ... los van elke reguliere betekenis van de politieke termen links

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
Parlement & Politiek - De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... bond (vdb) - hoofdinhoud de vdb was een links

                                                                                                                                           

Is het 'Ik sla rechts af' of 'Ik sla rechtsaf'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei te verdedigen. 'Ik sla rechtsaf' is tegenwoordig het gewoonst. ... het gewoonst. lange tijd is geadviseerd om rechts en links

                                                                                                                                           
Verzuiling
Parlement & Politiek - De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... partijen vertegenwoordigd waren. door zowel aan de wens van de links

                                                                                                                                           
Paolo Uccello
Kunstbus - Uccello's paintings accompanied with Terpsichore Dances played by Música Antiqua Oxoniensis. Italiaanse schilder, werd ca 1397/1400 geboren in Pratovecchio bij Arezzo, en stierf 10 december 1475 in Florence. ... overeen met het gegeven dat we twee arken van noach zien: een links

                                                                                                                                           
Raphael
Raphael
Kunstbus - Raphaël 1506 zelfportret Italiaans schilder, tekenaar en architect, geboren 6 april 1483 op het hertogdom van Urbino, een klein dorpje vlakbij Rome, en gestorven in Rome 6 april 1520. Zie het artikel Aartsengelen voor informatie over de aartsengel Rafaël. ... romanum. idee van ficinus: tempel van de filosofie. beeld links

                                                                                                                                           
liberalisme
Kunstbus - Politiek-maatschappelijke ideologie die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw. Het liberalisme stelt de vrijheid van het individu centraal. Ieder individu moet zoveel mogelijk zijn eigen leven inrichten en is daarvoor zelf verantwoordelijk. ... staten) het woord liberal ongeveer hetzelfde betekent als links

                                                                                                                                           
Willem van Haecht
Willem van Haecht
Kunstbus - Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. Willem van Haecht stamde uit een Antwerpse kunstenaarsfamilie. Zijn vader, Tobias van Haecht, was de eerste leermeester van Rubens. In 1615 vertrok Van Haecht naar Parijs, maar hij keerde al snel weer huiswaarts. ... land een vooraanstaande rol hebben gespeeld. op het voorplan links

                                                                                                                                           
Hebreeuws
Kunstbus - Het Hebreeuws, in de moderne vorm ook wel Ivriet genoemd, is een van de twee officiële talen en de belangrijkste spreektaal in Israël. Hebreeuws behoort tot de Semitische talen. In diezelfde taalgroep bevinden zich talen als Arabisch, Aramees, Akkadisch en (gedeeltelijk) Egyptisch. ... van het hebreeuws uiteraard niet gelden. van rechts naar links

                                                                                                                                           
Politieke situatie Roemenië
Parlement & Politiek - Roemenië heeft een vrij instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. Tussen 1990 en 2010 traden al vijftien kabinetten op. Sinds 4 januari 2017 is de sociaaldemocraat Sorin Grindeanu premier van het land. ... deel uitgemaakt van de coalitie. de scheiding tussen links

                                                                                                                                           
Abraham Bloemaert
Kunstbus - Nederlands schilder en graveur, overleden 25 december 1564 te Gorinchem - overleden 27 januari 1651 in Utrecht. Een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Utrechtse School van het laat- maniërisme. ... mannen rechts op de voorgrond, en de jongens bij de boom links

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... christus, engelen en heiligen en daaronder een aardse wereld. links

                                                                                                                                           
Santa-Maria-Novella
Santa-Maria-Novella
Kunstbus - Basiliek en klooster aan de Piazza Santa Maria Novella in het westelijke deel van de stad Florence in Italië. Onderstaand artikel is een ruwe voorlopige opzet. Aan een definitief artikel wordt nog gewerkt. ... een van de mooiste kunstwerken van florence beschouwd worden. links

                                                                                                                                           
Cornelis Anthonisz
Cornelis Anthonisz
Kunstbus - Noord- Nederlands cartograaf, prentkunstenaar en schilder, (ca. 1505 Amsterdam - 1553 aldaar) Cornelis Anthonisz, ook Anthonissen of Teunissen genoemd, behoorde tot een belangrijke Amsterdamse kunstenaarsfamilie: zijn grootvader en mogelijk ook zijn leermeester was Jacob Cornelisz. ... en lepels ontbreken. wel zijn er glazen van diverse vorm, links

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamerverkiezingen
Parlement & Politiek - Wat is er te zeggen over Tweede Kamerverkiezingen in het verleden, bijvoorbeeld over de grootste winst en het grootste verlies, over resultaten van regeringspartijen en over de kansen op succes van nieuwe partijen. ... en zelfs meermalen regeringspartij was. politieke verhoudingen links

                                                                                                                                           
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Kunstbus - Zuid- Nederlands ( Vlaams) schilder, geboren ca. 1390 (Maaseik/Maastricht?) - overledem 9 juli 1441 in Brugge. Jan van Eyck wordt vaak gezien als de grondlegger van de schilderkunst in de Nederlanden en als uitvinder van de olieverftechniek. ... door de bron van het leven, de bron van de waarheid. links

                                                                                                                                           
Waar komt van hot naar haar vandaan?
Genootschap Onze Taal - Van hot naar haar (variant: van hot naar her ) betekent: 'overal heen', 'alle kanten op' en ook wel: 'van het kastje naar de muur' ('van de een naar de ander, zonder resultaat'). ... oorspronkelijk uitroepen waarmee de koetsier het paard naar links

                                                                                                                                           
John Körmeling
Kunstbus - Nederlands monumentaal kunstenaar, beeldhouwer en architect, geboren in 1951 te Amsterdam. Woont en werkt in Eindhoven. John Körmeling realiseerde vele opdrachten in de openbare ruimte en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. ... die borden zullen elke maand andere woorden staan. walen naar links

                                                                                                                                           
Chris Wegerif
Chris Wegerif
Kunstbus - Chris Wegerif (en Agathe Wegerif) Nederlandse beeldhouwer, meubelontwerper, interieurontwerper, architect en aannemer, geboren 6 oktober 1859 Apeldoorn - overleden 27 september 1920 Amsterdam. Chris Wegerif had in 1885 Apeldoornse aannemersbedrijf van zijn vader overgenomen en bouwde een aantal villa's in Apeldoorn. ... laagrelief zeeuwse mutsen en sieraden uit walcheren zichtbaar. links

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7