YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: 2003 kabinet-balkenende iv 2007 kabinet-rutte i lijst vijf fortuyn kabinet-balkenende ii 2006 2009 cda pvda vvd eerste kamer d66 groenlinks sgp sp christenunie geert wilders klaas de vries pieter hofstra 2017 kabinet-rutte ii mark rutte arp kvp kabinet-den uyl tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 lodewijk asscher kabinet-lubbers ii lijst 2017 kees van der staaij ds'70 wouter bos job cohen ppr rita verdonk 3 zetels hans wiegel wim kok 2010 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2374 voor - lijst 2007 - in 0.228005886077881 seconden.
Zoektermen lijst en 2007 behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... bij de tweede kamerverkiezingen van 2017 was mark rutte, net als de vorige drie verkiezingen, lijsttrekker. ... in 2007 - 2010 was de partij in de oppositie, na daarvoor ruim twaalf jaar te hebben geregeerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
Orgaan ... kees van der staaij was lijsttrekker bij de tweede kamerverkiezingen van 2010 en 2012. ... nds 2003 jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 peter schalk lijst 2015 2 2,7 2011 gerrit holdijk lijst 2011 1 1,4 2007 gerrit holdijk lijst 2007 2 2,3 2003 gerrit holdijk lijst 2003 2 2,9 in de databank van de kiesraad vindt u meer informatie ove - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... ingen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 marleen barth lijst 2015 8 10,4 2011 marleen barth lijst 2011 14 18,5 2007 han noten lijst 2007 14 19,0 2003 johan stekelenburg lijst 2003 19 25,1 1999 geertje lycklama a nijeholt * 15 20 1995 herman tj - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijst Pim Fortuyn (LPF)

De Lijst Pim Fortuyn (LPF) werd opgericht in 2002 na de breuk tussen de lijsttrekker Pim Fortuyn en de partij Leefbaar Nederland. De oorzaak van de breuk was een aantal ongelukkig gekozen uitspraken in De Volkskrant door lijsttrekker Pim Fortuyn. ... op 17 augustus 2007 besloot een buitengewone ledenvergadering van de lpf de partij per 1 januari 2008 te ontbinden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... arie slob was lijsttrekker bij de tweede kamerverkiezingen van 2012. ... in februari 2007 werd de christenunie voor het eerst in haar bestaan regeringspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2006-2007

Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... de vvd kampte met interne spanningen na de strijd om het lijsttrekkerschap tussen mark rutte en rita verdonk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... gebrekkige samenwerking tussen lijsttrekker mark rutte en rita verdonk, de nummer 2 op de lijst, teisterde de vvd-campagne. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2007

Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... door lijstverbindingen haalden sgp (verbonden met cda en christenunie) en d66 (verbonden met vvd en osf) een iets gunstiger resultaat dan - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democraten 66 (D66)
Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... gen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 thom de graaf lijst 2015 10 13,0 2011 roger van boxtel lijst 2011 5 7,5 2007 gerard schouw lijst 2007 2 2,0 2003 eddy schuyer lijst 2003 3 4,4 in de databank van de kiesraad vindt u meer informatie over d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij voor de Dieren (PvdD)
De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme. ... marianne thieme was lijsttrekker bij de tweede kamerverkiezingen in 2003, 2006, 2010, 2012 en 2017. ... iezingen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 niko koffeman lijst 2015 2 3,5 2011 niko koffeman lijst 2011 1 1,5 2007 niko koffeman lijst 2007 1 2,1 beginselen de partij voor de dieren heeft als uitgangspunt dat dieren net als mensen levende wez - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Socialistische Partij (SP)
De SP is een socialistische, eurosceptische partij. Sinds 5 maart 2010 is Emile Roemer politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'. ... bij de verkiezingen van 2010 en 2012 was emile roemer ook de lijsttrekker, net als in 2017. ... amerverkiezingen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 tiny kox lijst 2015 9 11,8 2011 tiny kox lijst 2011 8 10,2 2007 tiny kox lijst 2007 12 15,5 2003 tiny kox lijst 2003 4 5,3 in de databank van de kiesraad vindt u meer informatie over de sp en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... ngen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 elco brinkman lijst 2015 12 14,8 2011 elco brinkman lijst 2011 11 14,1 2007 jos werner lijst 2007 21 26,7 2003 yvonne timmerman-buck lijst 2003 23 29,0 in de databank van de kiesraad vindt u meer informa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode na 2002: instabiliteit
Na acht jaar komt er een eind aan 'Paars'. 2002 staat in het teken van de opkomst van de politieke beweging rond Pim Fortuyn en diens gewelddadige dood. Een periode van grotere politieke instabiliteit breekt aan. ... belangrijke politieke ontwikkelingen zijn verder de verkiezing van lijsttrekkers door partijleden, het toenemende euroscepisme (met name tot uiting komend in de verwerping bij referendum in 2005 van d ... meer informatie kabinet-balkenende iii (2006-2007) dit minderheidskabinet van cda en vvd is een overgangskabinet, dat als voornaamste taken heeft het uitschrijven van vervroegde - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kieswet
Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... erkiezing van de leden van de tweede kamer schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. ... een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de handelsregisterwet 2009 bes; - c. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
canon van Nederland
De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... bij de presentatie van de vernieuwde versie op 3 juli 2007 in de ridderzaal, is de boekdrukkunst vervangen door christiaan huygens,] nu nummer 21 op deze lijst, ca. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... en, zijn: jaar wie partij 2015 alexander van hattem pvv 2015 alexander kops pvv 2011 peter essers cda 2011 janny vlietstra pvda 2007 hans klein breteler cda 2007 joyce sylvester pvda 2007 jan laurier groenlinks 2007 duzgun yildirim sp 2007 hans engels d66 2003 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeerakkoord en regeringsprogramma
Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... regeerakkoord cda-pvda-cu 2007 samen werken, samen leven 'samen werken, samen leven' is het motto van het kabinet van cda, pvda en christenunie, het kabinet-b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gouden en Zilveren Griffel
De Gouden en Zilveren Griffel zijn de voortzetting van de prijs voor het → Kinderboek van het jaar, die in 1955 was ingesteld door de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ( cpnb ). ... sinds 1980 publiceert de jury bovendien een 'vlag en wimpellijst', waarop de titels worden vermeld die in de overwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld. ... gouden griffel 2007 marjolijn hof, een kleine kans. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... bij de tweede kamerverkiezingen in maart 2017 was jesse klaver lijsttrekker. ... erkiezingen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 tineke strik lijst 2015 4 5,6 2011 tof thissen lijst 2011 5 6,6 2007 diana de wolff lijst 2007 4 5,6 2003 diana de wolff lijst 2003 5 6,7 in de databank van de kiesraad vindt u meer informatie ove - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De partij werd opgericht in 1999 door Marten Bierman. Het platform is ontstaan met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen. ... osf en eerste kamerverkiezingen jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 henk ten hoeve lijst 2015 1 1,3 2011 kees de lange lijst 2011 1 1,3 2007 henk ten hoev - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rosenheimer, Ida
... een jaar later kwamen de namen van de familie simons op de lijst-frederiks, een lijst van 'verdienstelijke joodse nederlanders' die onder goedkeuring van de duitsers was opgesteld door secreta ... maarten 't hart noemde een dwaze maagd in 2007 'een van de hoogtepunten uit de nederlandse literatuur', maar het duurde tot 2014 voordat deze roman een bestseller werd. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)

Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

borderel - (lijst, staat)

borderel [lijst, staat] {1778} < frans borderel, oudere vorm van bordereau [(lading)staat], van bord [scheepsboord, schip], vgl. livre de bord [scheepsjournaal], hommes de bord [equipage], uit het germ. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

ranglijst - (lijst van kandidaten)

ranglijst ‘lijst van kandidaten’ -> Indonesisch † ranglis ‘lijst van kandidaten’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134