YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: chu lieftinck tweede kamerlid willem banning jan de quay willem schermerhorn maan sassen kabinet-schermerhorn/drees frans wijffels sdap joan willems commissaris van de koningin vvd abraham kuyper teulings kolfschoten geert ruygers ppr katholieke volkspartij piet lieftinck verzuiling ko suurhoff van rhijn de doorbraak 1945-1946 tweede kamerverkiezingen doorbraakgedachte mr.dr. p. (piet) lieftinck nederlandse volksbeweging frans goedhart hilda verwey-jonker feij van melick-herkenbosch gerard van walsum partij van de arbeid d66 arp burger donner opstelten tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 69 voor - lieftinck - in 0.0346407890319824 seconden.
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... van de ministers in het kabinet-schermerhorn/drees behoorden behalve schermerhorn zelf ook de ministers lieftinck, van der leeuw, logemann en van roijen tot de nvb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck

Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... raad van state kvp 1956 burger fractievoorzitter tweede kamer pvda 1956 de gaay fortman hoogleraar vrije universiteit arp 1956 lieftinck oud-minister van financien, bewindvoerder imf pvda 1955 burger fractievoorzitter tweede kamer pvda 1952 staf demissionair minis - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... an die in 1989 tweede kamervoorzitter werd, staatssecretaris wim polak die in 1977 burgemeester van amsterdam werd, en minister lieftinck die in 1952 bewindvoerder van de wereldbank werd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tientje van Lieftinck

Tientje Tientje dat Nederlanders in 1945 ontvingen om de week waarin het ministerie van Financiën een geldzuivering doorvoerde te overbruggen. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

Lieftinck, Pieter (1902-1989)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Prinsjesdag
De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De koning rijdt op die dag in de Glazen Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. Dat gebeurt in een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer. ... minister lieftinck was in 1946 de eerste die het koffertje gebruikte, maar minister hofstra schafte dat in 1956 af en nam de stukken gewoon in een - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
nomenclatuur
Etym: Lat. nomen-clatura = naamgeving < nomen = naam; calare = (samen)roepen. Vaste regel volgens welke de namen in een bepaalde wetenschap worden vastgelegd. ... uit deze pogingen is echter wel de nomenclatuur van lieftinck voortgekomen. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... achtereenvolgens pogen drees (pvda), romme (kvp), lieftinck (pvda), de gaay fortman (arp) en burger een kabinet te vormen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... het kabinet-schermerhorn/drees bestaat uit ministers van de sdap (in 1946 met de vdb en cdu samengegaan in de pvda), de chu'er lieftinck (later pvda) en rksp (later kvp), alsmede vijf partijloze ministers, van wie er later twee pvda-lid werden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.F. (Wim) Schokking
Amsterdamse wethouder van volksgezondheid, die in 1948 minister van Oorlog en van Marine werd in het Kabinet-Drees I. Charmante man, die oprechte belangstelling had voor het wel en wee van de militairen en vaak aanwezig was bij de ontscheping van gerepatrieerde militairen. ... kon feitelijk niet op tegen lieftinck en de chef van de generale staf kruls. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes
Vooraanstaande VDB- en later PvdA-politicus. Geboren in Nederlands-Indië waar hij bij een spoorwegmaatschappij werkte. Kwam in 1925 in de Kamer en was vanaf 1933 fractievoorzitter tijdens het de kabinetten-Colijn waaraan ook de VDB met Oud op financiën deelnam. ... - interpelleerde op 22 april 1947 de minister huysmans, mansholt, lieftinck en van maarseveen over fraude in de volkshuisvesting opvallend stemgedrag - in 1935 stemden hij en schilthuis als enigen van hu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
currens
Etym: Lat. lopend < currere = lopen. Term uit de paleografie voor snel en ongedisciplineerd gebruiksschrift zonder enige kalligrafische pretentie. De currens bezet het laagste niveau in een door Lieftinck geïntroduceerde indeling naar niveau van het schrift: van snel geschreven naar zorgvuldig gekalligrafeerde letters (currens, libraria en formata). - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... lieftinck) - lid tweede kamer der staten-generaal, van 15 juli 1952 tot 2 september 1952 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 3 ju - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
anekdote
De anekdote, ~n/~s ... een voorbeeld van een anekdote is het volgende dat verteld wordt over minister piet lieftinck, die bekend stond om zijn enorme werkkracht. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Nieuw kabinet (1945)
Het eerste naoorlogse kabinet ... ook de geldzuiveringsactie, bekend als het 'tientje van lieftinck' en de berechting van 'foute nederlanders' spelen tijdens deze kabinetsperiode een grote rol. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)
                                                                                                                                           
Keesing, Frans Arnold George (1913-1972)
... lieftinck, minder geschikt geacht als lid van het besturend college van de ebu. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Holtrop, Marius Wilhelm (1902-1988)
... lieftinck (1945-1952), werd voornamelijk door holtrop geschreven. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees II (1951-1952)
Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. ... lieftinck (pvda) (15 maart 1951 - 1 juli 1952) minister a.i.: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Greidanus, Tjardus (1890-1964)
... lieftinck nooit onder stoelen of banken gestoken. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
De voormalige Poelepoort in Groningen
De Poelepoort van de stad Groningen ... 10774509:mpeg21:a0015 te koop: tabaksfabriek en winkelbehuizing poelestraat d 83, in eigendom bewoond door gerharus van bolhuis lieftinck, ovl. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
libraria
Etym: Lat. (littera) libraria = boek-schrift. Term uit de paleografie voor een verzorgd schrift dat als boekschrift niet misstaat. De libraria of littera libraria bezet het middelste niveau in een door Lieftinck geïntroduceerde indeling naar niveau van het schrift; van snel geschreven naar zorgvuldig gekalligrafeerde letters ( currens, libraria en formata). - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Weinreb, Fryderyk (Friedrich) (1910-1988)
... lieftinck en j. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Walsum, Gerard Ewout van (1900-1980)
... lieftinck, mede-senator in het utrechtsen studenten-corps (usc) en n. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134