YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: lidwoord literair taal woordgeslacht namen verwijswoord woordgebruik buigings-e basisregels bijvoeglijk naamwoord hoofdletter of kleine letter engels aardrijkskundige namen bezitsvorm ontleden apostrof afkortingen betekenis meervoudsvorming getallen voorzetsels afleiding uitdrukkingen en spreekwoorden enkelvoud/meervoud woordkeuze aaneenschrijven oude naamvallen etymologie brief- en e-mailconventies lastige woorden tangconstructie zelfstandig-naamwoord werkwoord gezegde naamval onbepaald voornaamwoord een van de zelfstandignaamwoordgroep taalkundige congruentie latijn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 108 voor - lidwoord - in 0.0103518962860107 seconden.

Lidwoord

Kunstbus - Woordsoort die uitsluitend voorkomt in verbinding met een zelfstandig naamwoord: ‘de’ en ‘het’ zijn lidwoorden van bepaaldheid, ‘een’ is het lidwoord van onbepaaldheid. Een lidwoord (of artikel) is een woord dat kan geplaatst worden voor zelfstandige naamwoorden. ... lidwoord

                                                                                                                                           

Kan het lidwoord de worden weggelaten in de zin 'In mei 2008 overleed de acteur Sydney Pollack'?

Genootschap Onze Taal - Het lidwoord de kan hier worden weggelaten, maar niet iedereen vindt dat acceptabel. ... het lidwoord

                                                                                                                                           

'U kunt hier overstappen op lijn 3 en op (de) lijnen 6 en 7.' Waarom is in het meervoud opeens een lidwoord nodig?

Genootschap Onze Taal - Het lidwoord is niet nodig bij een zelfstandig naamwoord dat iets aanduidt wat enig in zijn soort is, een exemplaar of individu dat ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld omdat er een letter, een nummer of een naam achter staat. ... op (de) lijnen 6 en 7.' waarom is in het meervoud opeens een lidwoord

                                                                                                                                           

Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?

Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... er voor museum boijmans van beuningen een lidwoord

                                                                                                                                           

Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?

Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... er voor museum boijmans van beuningen een lidwoord

                                                                                                                                           

Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?

Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord

                                                                                                                                           

Welk lidwoord krijgt het woord medicijn: de of het?

Genootschap Onze Taal - Zowel de medicijn als het medicijn is mogelijk. Wel is het medicijn het gebruikelijkst. Het de-woord medicijn is overigens ook nog eens mannelijk én vrouwelijk. ... lidwoord

                                                                                                                                           
Is het de weblog of het weblog?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord de als het lidwoord het krijgen. De weblog lijkt vaker voor te komen. ... weblog? het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord

                                                                                                                                           
Krijgt het woord aarde altijd een kleine letter, of wordt onze planeet ook weleens met een hoofdletter geschreven? En moet er altijd de bij?
Genootschap Onze Taal - Onze planeet heet de aarde. Het woord aarde is geen eigennaam, maar een soortnaam - een gewoon woord dus, en dat geldt ook voor zon en maan. Dat we aarde, zon en maan als gewone woorden gebruiken, blijkt ook uit het feit dat daar meestal het lidwoord de voor staat: de aarde, de zon, de maan. ... gebruiken, blijkt ook uit het feit dat daar meestal het lidwoord

                                                                                                                                           
Is Kiev de hoofdstad van Oekraïne of van de Oekraïne?
Genootschap Onze Taal - Oekraïne kan zowel met als zonder lidwoord gebruikt worden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik zonder lidwoord. ... oekraine of van de oekraine? oekraine kan zowel met als zonder lidwoord

                                                                                                                                           

Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: de lpg of het lpg?
Genootschap Onze Taal - Juist is het lpg. Alle woordenboeken vermelden dit lidwoord. ... of het lpg? juist is het lpg. alle woordenboeken vermelden dit lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Aviodrome of het Aviodrome?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn mogelijk; het themapark zelf gebruikt de Aviodrome. Meestal houden we bij eigennamen de schrijfwijze aan die de eigenaar van die naam zelf hanteert, maar wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord. ... wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord

                                                                                                                                           

Welk lidwoord is juist bij intermediair: de of het?

Genootschap Onze Taal - Als met intermediair een persoon wordt bedoeld, dus iemand die bemiddelt, is het de intermediair. Volgens woordenboeken kun je hier geen het bij gebruiken: het intermediair betekent 'de bemiddeling'. Toch wordt in verschillende bedrijfstakken vaak het intermediair gezegd en geschreven als het om een persoon gaat. ... lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?
Genootschap Onze Taal - Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... breda's museum ('het museum van breda') heet. daar kan geen lidwoord

                                                                                                                                           
Wanneer is een woord dat op -schap eindigt een de-woord en wanneer een het-woord?
Genootschap Onze Taal - Het achtervoegsel -schap hoort soms bij vrouwelijke en soms bij onzijdige woorden. Hieronder staan de categorieën woorden die specifiek vrouwelijk dan wel onzijdig zijn. ... de volgende soorten woorden zijn vrouwelijk en krijgen dus het lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Mag ik de appelsap?' of 'Mag ik het appelsap?'
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. 'Mag ik de appelsap?' suggereert dat er ergens een pak, fles of kan appelsap staat, en dat de spreker die 'verpakking met inhoud' graag wil hebben. In 'Mag ik het appelsap?' gaat het om het sap zelf, de 'stofnaam'. ... gebruikt wordt als stofnaam is het een onzijdig woord met het lidwoord

                                                                                                                                           
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... op volgt en het voorafgegaan wordt door het onbepaalde lidwoord

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?
Genootschap Onze Taal - Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht is in het Nederlands al lange tijd aan het vervagen. Onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. ... vervagen. onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord een de-woord of een het-woord is?
Genootschap Onze Taal - Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt. ... of een het-woord is? het nederlands heeft twee bepaalde lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: de cluster of het cluster?
Genootschap Onze Taal - Beide lidwoorden zijn correct, maar het cluster is gewoner. ... is juist: de cluster of het cluster? beide lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: de ss Rotterdam of het ss Rotterdam?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. ... geheel ss rotterdam te beschouwen, en in dat geval is het lidwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: het dorado, het eldorado of het Eldorado?
Genootschap Onze Taal - Het eldorado gebruiken we als we het over een 'ideaal oord' hebben: 'De Verenigde Staten zijn voor velen een eldorado.' Het Eldorado is de naam van een fictief land, dat volgens de mythe in Zuid-Amerika zou liggen en waar goud te vinden zou zijn: 'De Spanjaarden waren in Zuid-Amerika op zoek naar het Eldorado. ... el wordt door de meeste taalgebruikers niet herkend als lidwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2