YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: lidwoord literair taal woordgeslacht namen verwijswoord woordgebruik bijvoeglijk naamwoord buigings-e basisregels hoofdletter of kleine letter engels bezitsvorm ontleden aardrijkskundige namen apostrof afkortingen betekenis meervoudsvorming getallen voorzetsels afleiding uitdrukkingen en spreekwoorden enkelvoud/meervoud woordkeuze aaneenschrijven oude naamvallen etymologie lastige woorden brief- en e-mailconventies zelfstandig-naamwoord tangconstructie werkwoord taalkundige congruentie zelfstandignaamwoordgroep gezegde onbepaald voornaamwoord persoonlijk voornaamwoord accusatief leestekens : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 107 voor - lidwoord - in 0.0107119083404541 seconden.

Lidwoord

Woordsoort die uitsluitend voorkomt in verbinding met een zelfstandig naamwoord: 'de' en 'het' zijn lidwoorden van bepaaldheid, 'een' is het lidwoord van onbepaaldheid. ... lidwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?

Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

'U kunt hier overstappen op lijn 3 en op (de) lijnen 6 en 7.' Waarom is in het meervoud opeens een lidwoord nodig?

Het lidwoord is niet nodig bij een zelfstandig naamwoord dat iets aanduidt wat enig in zijn soort is, een exemplaar of individu dat ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld omdat er een letter, een nummer of een naam achter staat. ... op (de) lijnen 6 en 7.' waarom is in het meervoud opeens een lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kan het lidwoord de worden weggelaten in de zin 'In mei 2008 overleed de acteur Sydney Pollack'?

Het lidwoord de kan hier worden weggelaten, maar niet iedereen vindt dat acceptabel. ... het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?

Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... er voor museum boijmans van beuningen een lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?

Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... er voor museum boijmans van beuningen een lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: de lpg of het lpg?
Juist is het lpg. Alle woordenboeken vermelden dit lidwoord. ... of het lpg? juist is het lpg. alle woordenboeken vermelden dit lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?

In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?
Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Welk lidwoord is juist bij intermediair: de of het?

Als met intermediair een persoon wordt bedoeld, dus iemand die bemiddelt, is het de intermediair. Volgens woordenboeken kun je hier geen het bij gebruiken: het intermediair betekent 'de bemiddeling'. Toch wordt in verschillende bedrijfstakken vaak het intermediair gezegd en geschreven als het om een persoon gaat. ... lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?
Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... breda's museum ('het museum van breda') heet. daar kan geen lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Aviodrome of het Aviodrome?
Beide zijn mogelijk; het themapark zelf gebruikt de Aviodrome. Meestal houden we bij eigennamen de schrijfwijze aan die de eigenaar van die naam zelf hanteert, maar wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord. ... wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Krijgt het woord aarde altijd een kleine letter, of wordt onze planeet ook weleens met een hoofdletter geschreven? En moet er altijd de bij?
Onze planeet heet de aarde. Het woord aarde is geen eigennaam, maar een soortnaam - een gewoon woord dus, en dat geldt ook voor zon en maan. Dat we aarde, zon en maan als gewone woorden gebruiken, blijkt ook uit het feit dat daar meestal het lidwoord de voor staat: de aarde, de zon, de maan. ... gebruiken, blijkt ook uit het feit dat daar meestal het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is Kiev de hoofdstad van Oekraïne of van de Oekraïne?
Oekraïne kan zowel met als zonder lidwoord gebruikt worden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik zonder lidwoord. ... oekraine of van de oekraine? oekraine kan zowel met als zonder lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het de weblog of het weblog?
Het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord de als het lidwoord het krijgen. De weblog lijkt vaker voor te komen. ... weblog? het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Welk lidwoord krijgt het woord medicijn: de of het?

Zowel de medicijn als het medicijn is mogelijk. Wel is het medicijn het gebruikelijkst. Het de-woord medicijn is overigens ook nog eens mannelijk én vrouwelijk. ... lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is de iemand juist in 'Wil de iemand die deze rommel hier heeft neergezet deze misschien ook weer opruimen?'
Het gebruik van de iemand vinden veel taalgebruikers lelijk. 'Wil degene die deze rommel hier heeft neergezet deze misschien ook weer opruimen?' is een stuk beter. 'Wil het individu dat deze rommel hier heeft neergezet . ... is geen zelfstandig naamwoord. daarom is het vreemd om er het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het de of het in de volgende zin: ' De/het indrukwekkende Lord of the Rings is gebaseerd op het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien'?
Juist is ' het indrukwekkende Lord of the Rings '. ... zijn er nauwelijks regels te geven voor het gebruik van het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het de Brandenburger Tor of het Brandenburger Tor?
De Brandenburger Tor is juist. ... (onzijdig) ook juist is. bij buitenlandse namen wordt vaak een lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kun je het woord de weglaten in de volgende zin: 'Als u de volgende les weer niet kunt komen ...'?
Het mag achterwege blijven, maar volgens ons is het gebruikelijker om het te laten staan. ... het gebruikelijker om het te laten staan. het weglaten van het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Je leest weleens over de plaats delict: de plaats waar een misdrijf of overtreding heeft plaatsgevonden. Is dat een juiste woordkeus?
Plaats delict is een ingeburgerde verkorte vorm van de plaats van het delict, oftewel: de plaats waar het delict gebeurde. Deze verkorte vorm is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen uit het politie- of het juridisch jargon. ... waaronder onze spellingwijzer onze taal. meervoud en lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer is een woord dat op -schap eindigt een de-woord en wanneer een het-woord?
Het achtervoegsel -schap hoort soms bij vrouwelijke en soms bij onzijdige woorden. Hieronder staan de categorieën woorden die specifiek vrouwelijk dan wel onzijdig zijn. ... de volgende soorten woorden zijn vrouwelijk en krijgen dus het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Alle drie winnaars kregen een levensmiddelenmand' of 'Alle drie de winnaars kregen een levensmiddelenmand'?
'Alle drie de winnaars kregen een levensmiddelenmand' heeft de voorkeur. Het is niet fout om de hier weg te laten, maar het klinkt minder soepel. ... combinatie alle + telwoord + zelfstandig naamwoord hoeft geen lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Betekent om de maand 'elke maand' of 'elke twee maanden'?
Als er na het lidwoord geen getal wordt genoemd, is de betekenis van om minder duidelijk. Bij kleinere tijdseenheden ( seconde, minuut, uur ) betekent om meestal 'na verloop van één eenheid', ' elke/iedere'. ... verschillende betekenissen hebben. als na om en het lidwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 29