YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese rekenkamer lidstaatverklaring agentschappen beleid begroting europese unie wim van de camp (cda) meer over het meerjarig financieel kader 2007-2013 dennis de jong (sp) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer kwijtingsprocedure eu begroting begrotingsbeleid europese unie begroting eu europees parlement auke zijlstra (pvv) euro meer over de procedure voor het vaststellen van de begroting bert koenders eerste kamercommissie voor financien (fin.) gunther oettinger meer over begrotingscontrole begrotingsprocedure raad van ministers vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer europese commissie raad algemene zaken (raz) directoraat-generaal begroting meer over de eu-begroting gewone wetgevingsprocedure raadsformatie aangepaste jeroen dijsselbloem de europese commissie raad economische en financiele zaken (ecofin) eurocommissaris voor begroting en administratie meer over de bestrijding van fraude met europese gelden niet met het onderwerp zou moeten bezighouden meer over de kwijtingsprocedure paul tang (pvda) olaf europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 3 van 3 voor - lidstaatverklaring - in 0.0034639835357666 seconden.
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... maar door de lidstaten. nederland komt elk jaar met lidstaatverklaring

                                                                                                                                           
Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen
Parlement & Politiek - Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. ... nederland is in 2007 gestart met het afgeven van een lidstaatverklaring

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... in nederland. daarnaast beoordeelt de rekenkamer de eu- lidstaatverklaring

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11