YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese raad raad van de europese unie luxemburg hoge vertegenwoordiger slowakije griekenland malta comite van permanente vertegenwoordigers ierland cyprus nederland tsjechie estland verdrag van maastricht (1992) verdrag van amsterdam (1997) europese akte (1986) frankrijk belgie litouwen slovenie finland polen vaste voorzitter van de europese raad zweden spanje trojka duitsland voorzitterschap europese unie denemarken hongarije letland lidstaat hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid oostenrijk portugal italie vertrek van het verenigd koninkrijk uit de eu raadsformaties : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 148 voor - lidstaat - in 0.0233020782470703 seconden.
Voorzitterschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... juli t/m december) wordt de europese unie voorgezeten door een lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Kroatië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... - hoofdinhoud kroatie is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... van de europese unie voorzitter een door de raad vastgestelde lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... binnen de europese unie de status van potentiele kandidaat lidstaat

                                                                                                                                           
Recht en rechtspraak
Parlement & Politiek - Als inwoner van de Europese Unie is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. Omdat iedere EU-lidstaat er zijn eigen regels op nahoudt, kan het nog weleens verwarrend zijn wat u moet doen bij een juridisch probleem in een andere lidstaat of een conflict met een inwoner van een ander EU-land. ... belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. omdat iedere eu- lidstaat

                                                                                                                                           
Criteria van Kopenhagen
Parlement & Politiek - In juni 1993 hebben de Europese regeringsleiders die in Kopenhagen bijeenkwamen drie criteria vastgesteld waaraan een kandidaat-lidstaat moet voldoen voordat het tot de Europese Unie kan toetreden. ... bijeenkwamen drie criteria vastgesteld waaraan een kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. In december 2005 concludeerden de Europese Raad en de Europese Commissie dat Macedonië voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredesakkoord met de Albanese minderheid en werd de status van kandidaat-lidstaat toegekend. ... met de albanese minderheid en werd de status van kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen
Parlement & Politiek - Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. ... van het nationaal inkomen bedraagt de afdracht van een lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Servië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... tot de europese unie. het balkanland, dat vanaf 2012 kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Turkije
Parlement & Politiek - Turkije is de grootste kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, zowel qua oppervlakte als qua bevolking. Istanboel is de grootste stad van Europa, en ooit hoofdstad van het duizendjarige rijk van Byzantium en later van het Ottomaanse rijk. ... - hoofdinhoud turkije is de grootste kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Turkije tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... mogelijk was. in 1999 werd turkije officieel als kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Kopen, huren en bestellen in de Europese Unie
Parlement & Politiek - Als burger van de Europese Unie hebt u enkele voordelen bij het aanschaffen van goederen in een ander EU-land. Zo kunt u bepaalde goederen (soms tot een bepaald maximum) vrij invoeren zonder invoerrechten of belasting te betalen en bent u als consument beter beschermd, bijvoorbeeld tegen misbruik door leveranciers. ... product of dienst, zowel in uw eigen land als in een andere eu- lidstaat

                                                                                                                                           
Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO)
Parlement & Politiek - Dit agentschap (afgekort CPVO) neemt aanvragen voor een kwekersrecht binnen de grenzen van de Europese Unie in behandeling. Dit gebeurt in het kader van EU-regelgeving die de juridische bescherming beoogt van plantenrassen. ... bestuur die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat

                                                                                                                                           
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Parlement & Politiek - Bij dit orgaan van de Raad van Europa kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). ... groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... te voeren, waarna het land de status van potentiele kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten
Parlement & Politiek - Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU. ... hoofdinhoud (potentiele) kandidaat-lidstaten eu een kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Reizen in de Europese Unie
Parlement & Politiek - EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... naar andere eu-landen te kunnen reizen. als burger van een eu- lidstaat

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... en instellingen profiteren van belastingregelingen in een lidstaat

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... nationale economieen - hoofdinhoud elke lidstaat

                                                                                                                                           
Toetreding Montenegro tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Montenegro is sinds 17 december 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. In juni 2004 werd Servië-Montenegro, het land waarvan Montenegro op dat moment deel uitmaakte, potentieel kandidaat-lidstaat. Direct nadat Montenegro zich in juni 2006 van Servië onafhankelijk had verklaard, werden de onderhandelingen over het kandidaat-lidmaatschap van de EU gestart. ... union, 2016 montenegro is sinds 17 december 2010 kandidaat- lidstaat

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... apparaten van de lidstaten zijn verschillend. elke lidstaat

                                                                                                                                           
Noodremprocedure
Parlement & Politiek - De noodremprocedure is een procedure waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad van ministers te schorsen en het wetsontwerp aan de Europese Raad voor te leggen. ... - hoofdinhoud de noodremprocedure is een procedure waarbij een lidstaat

                                                                                                                                           
L. (László) Kovács
Parlement & Politiek - László Kovács (1939) was van november 2004 tot en met februari 2010 lid van de Europese Commissie belast met douane en fiscale zaken. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Hongaarse parlement en minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten-Horn en -Medgyessy. ... in, die door de belastingdiensten van elke eu- lidstaat

                                                                                                                                           
Wonen in de Europese Unie
Parlement & Politiek - Als u in een ander EU-land werkt, hebt u het recht om permanent in dat land te wonen. In overige gevallen dient u over voldoende financiële middelen en over een ziektekostenverzekering te beschikken, zodat u geen beroep hoeft te doen op de sociale zekerheid van uw gastland. ... u het recht om gedurende een redelijke periode in een andere lidstaat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12