YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: liberale unie vrijzinnig-democratische bond documentatiecentrum nederlandse politieke partijen kabinet-pierson liberalen economische bond th.h. de meester evenredige vertegenwoordig cort van der linden d. fock h. goeman borgesius c. lely p. rink club-pyttersen oud- of vrije-liberalen pierson kiesrechtclub de vrijheidsbond vrijzinnig-democratische kamerclub de meester kabinetten-van tienhoven j.p.r. tak van poortvliet vooruitstrevende kamerclub cultuur latijn cda frans vvd liberale staatspartij partij van de vrijheid vrijheidsbond bond van vrije liberalen mark rutte cdu vdb de vrijheidsbond middenstandspartij neutrale partij liberale partij h.c. dresselhuys : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2453 voor - liberale unie - in 0.237985849380493 seconden.

Liberale Unie

De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... boerenpartij de boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. ... in 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economische Bond
De Economische Bond werd op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije-Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... daarvoor waren er wel politieke stromingen (liberalen, conservatieven, antirevolutionairen), maar die waren nog niet (landelijk) georganiseerd. ... in 1885 volgde de liberale unie en in 1894 de sociaal-democratische arbeiderspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... de liberalen verliezen zwaar. ... hadden de twee liberale partijen, liberale unie en de bond van vrij-liberalen, in 1917 nog 31 zetels, nu komen ze op tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
60 jaar VVD
PDC, januari 2008 ... de vvd als liberale eenheidspartij de oprichting van de vvd in 1948 was in zekere zin de hereniging van de liberalen in een partij. ... aan het einde van de 19e eeuw was de liberale unie immers in drie delen uiteengevallen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Liberalen

Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... liberale partijvorming was er pas voor het eerst in 1885 toen de liberale unie werd opgericht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... partijen in de eerste en tweede kamer vvd de volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. ... roorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... partij in de tweede of eerste kamer vvd de volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. ... roorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Meester (1905-1908)
Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... de nieuwgevormde (liberale) partij van de vrijheid behaalde zes zetels, twee meer dan de liberale staatspartij. ... 8,3 29 -2* arp 614.201 12,9 13 -4 cpn 502.963 10,6 10 +7 chu 373.217 7,8 8 pvdv 305.287 6,4 6 +2 sgp 101.759 2,1 2 protestantse unie 32.020 0,7 0 bellamy 11.205 0,2 0 lopez 5.537 0,1 0 ov. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. D. (Dirk) Fock
Vooraanstaande liberale staatsman uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Was advocaat en provinciebestuurder en kwam in 1901 voor een Rotterdams district in de Tweede Kamer. Had grote belangstelling voor koloniale vraagstukken en werd in het kabinet-De Meester minister van Koloniën. ... vrijheidsbond, liberale unie in de periode 1901-1935: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, lid eerste kamer, fractievoorzitter ek, minister, gouverneu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Letland
Letland ligt aan de Oostzee, als middelste van de drie Baltische staten. In 1991 herwon Letland de sinds 1918 bestaande onafhankelijkheid, die in 1940 verloren was gegaan. Tot 1991 maakte het land deel uit van de Sovjet-Unie. ... in 2008 ontstond de rechts-liberale ps ( pilsoniska savieniba, burgerunie) en werd door oud-minister van buitenlandse zaken pabriks de sociaal-liberale partij scp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Litouwen
De Republiek Litouwen is de zuidelijkste van de drie Baltische staten. Het land werd in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 deel uitmaakte. Op 1 mei 2004 werd Litouwen lid van de Europese Unie, en op 1 januari 2014 voerde het land de euro in. ... oor was er 2008-2012 een centrumrechts kabinet, gesteund door de christendemocratische (conservatieve) partij, een conservatief-liberale, een liberale centrumpartij en een populistische liberale partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... zij streefde ernaar een volkspartij te worden, met niet alleen ruimte voor het socialistische gedachtegoed, maar ook voor liberale, gelovige en humanistische ideeen. ... roorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... liberaal, kappeynianen, liberale unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub in de periode 1870-1904: lid tweede kamer, lid eerste kamer, mi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bulgarije
Bulgarije is in 681 gesticht door Khan Asparoukh. Het was een van de eerste staten in Europa. De geschiedenis van de hoofdstad, Sofia, gaat 5.000 jaar terug, en in de laatste 100 jaar is de bevolking van het land met een factor 100 gegroeid. ... partijen (met deels voormalige communisten) de bulgaarse politiek, maar vrijwel altijd hadden kabinetten steun van de gematigd liberale partijen nodig. ... meer over de toetreding van bulgarije tot de europese unie politieke situatie bulgarije bron: ipu.org de verkiezingen van maart 2017 hebben de centrumrechtse partij van voormalig permier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis van de Freie Demokratische Partei (FDP)
De VVD werd tussen 2010 en 2017 drie keer achter elkaar de grootste partij van Nederland. In 2009 behaalde de Duitse liberale partij, de Freie Demokratische Partei (FDP), met 14,6 procent van de landelijke stemmen haar beste verkiezingsresultaat ooit. ... terse regeringsleider voor het plaatsen van kruisraketten als tegenwicht voor het installeren van ss-20-raketten door de sovjet-unie. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Het Oostenrijks-Habsburgse keizerrijk
In het jaar 843 valt het enorme Frankische rijk van Karel de Grote (Charlemagne) uiteen in drie delen: het West-Frankische rijk, het Middenrijk en het Oost-Frankische rijk. ... het zijn deze importleraren die liberale en zelfs duits-nationalistische denkbeelden introduceren en daarmee het hoger onderwijs infecteren met ideeen die het absolutis ... een moeilijke troonsopvolging en de opkomst van pruisen om de habsburgse bezittingen die tot dan toe via een personele unie verbonden zijn aaneen te smeden tot een eenheid, vaardigt karel vi in 1713 een pragmatieke sanctie uit waarin het habsburgse ri - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Mr. H.P. (Henri) Marchant
Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... mei 1956 levensbeschouwing - hervormd, tot december 1934 - rooms-katholiek, vanaf 21 december 1934 partij/stroming partij(en) - liberale unie, tot februari 1901 (vooruitstrevende vleugel) - vdb (vrijzinnig-democratische bond), van 17 maart 1901 tot 7 mei 1935 (med - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
V. (Valéry) Giscard d'Estaing
Valéry Giscard d'Estaing (1926) leidde de Europese Conventie voor de Toekomst van Europa van maart 2002 tot juli 2003. Van 1974 tot 1981 was hij president van Frankrijk. In deze hoedanigheid speelde hij een doorslaggevende rol bij de instelling van de Europese Raad, waarin regeringsleiders uit alle EU-lidstaten regelmatig bijeenkomen (vanaf 1976); de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (vanaf 1979); en de oprichting van het Europees Monetair Stelsel (vanaf 1979). ... olitieke functies overzicht - voorzitter van de union pour la democratie francaise (udf), van 1988 tot 1996 - voorzitter van de liberale politieke denktank 'clubs perspectives et realites, die in 1995 de parti populaire pour la democratie francaise (ppdf) werd, va ... nale voor puy-de-dome, van 21 maart 1993 tot maart 2002 - voorzitter van de europese conventie voor de toekomst van de europese unie, van maart 2002 tot juli 2003 partijpolitieke functies overzicht - voorzitter van de union pour la democratie francaise (udf), - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142