YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: liberale unie documentatiecentrum nederlandse politieke partijen economische bond vvd liberale staatspartij partij van de vrijheid vdb de vrijheidsbond vrijheidsbond bond van vrije liberalen liberale partij middenstandspartij liberale staatspartij 'de vrijheidsbond' neutrale partij vijfde kabinet-colijn lsp h.c. dresselhuys tweede kabinet-colijn jhr. van lidth de jeude bond van jong-liberalen j.a. kalff benjamin telders j.a.n. patijn w.c. wendelaar henri ter hall h.j. knottenbelt van karnebeek r.p. cleveringa vrijzinnig-democratische bond kabinet-pierson chu arp kvp rksp algemeene bond van rk-kiesverenigingen antirevolutionairen pvda sdap politieke partij cda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 279 voor - liberale staatspartij - in 0.0288691520690918 seconden.

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... ouderenunie. boerenpartij de boerenpartij was een conservatief- liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Vrijheid (PvdV)
De PvdV ontstond op 23 maart 1946 als voortzetting van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). De oprichters wilden wel dat de nieuwe partij een vooruitstrevender koers zou volgen dan haar voorganger. ... ontstond op 23 maart 1946 als voortzetting van de vooroorlogse liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Liberale Unie

De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters Vrijheidsbond
Dirk Fock was van 1927-1933 een bekende voorzitter van Liberale Staatspartij ' de Vrijheidsbond '. Van 1938-1941 was ook Ben Telders voorzitter van deze partij, die zich vanaf 1937 Liberale Staatspartij noemde. ... dirk fock was van 1927-1933 een bekende voorzitter van liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... met 32 zetels, een meer dan de rksp in 1937. de nieuwgevormde ( liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... en conferenties en het ondersteunen van acties. bond van jong- liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1925
De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 staan in het teken van de bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Colijn, die landelijk lijsttrekker is van de ARP. Hij wordt naar voren geschoven als de 'sterke man', de stuurman die het schip van staat door de woeste golven moet voeren. ... ) winnen eveneens relatief veel, en komen van vijf op zeven. liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. D. (Dirk) Fock
Vooraanstaande liberale staatsman uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Was advocaat en provinciebestuurder en kwam in 1901 voor een Rotterdams district in de Tweede Kamer. Had grote belangstelling voor koloniale vraagstukken en werd in het kabinet-De Meester minister van Koloniën. ... d. (dirk) fock - hoofdinhoud vooraanstaande liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. B.M. (Ben) Telders
Voorman van de Liberalen vóór en in de Tweede Wereldoorlog, die als principeel bestrijder van onrecht omkwam in Duitse gevangenschap. Zoon van een advocaat. Promoveerde in 1927 op een volkenrechtelijk onderwerp. ... b.m. (ben) telders - hoofdinhoud voorman van de liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieken
Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... al langer werd gebruikt. beginselen na de breuk met de liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. A. (Anton) van Gijn
Vooraanstaand econoom uit de oud-liberale school, pleitbezorger van vrijhandel en specialist op het gebied van de openbare financiën. Kwam uit een Dordtse patriciërsfamilie. In 1909 thesaurier-generaal en in die functie steun en toeverlaat van enkele ministers van Financiën. ... van gijn - hoofdinhoud vooraanstaand econoom uit de oud- liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. H.A. (Henk) Korthals
Vooraanstaand naoorlogs liberaal politicus, tweede man van de VVD-fractie. Was als Tweede Kamerlid actief op het gebied van de europese samenwerking, economische zaken en defensie, en maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. ... hervormd: vrijzinnig partij/stroming partij(en) - liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... dirk fock was van 1927-1933 een bekende voorzitter van liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn V (1939)
Het vijfde kabinet-Colijn is buiten partijen om gevormd door Colijn, die volgens eigen zeggen de hem gegeven formatieopdracht heeft aanvaard als ware het een koninklijk bevel. De ministers komen uit ARP en CHU of zijn partijloze liberalen. ... bevel. de ministers komen uit arp en chu of zijn partijloze liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... werd in 1918 tweede kamerlid voor de economische bond, een liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.P. (Henri) Marchant
Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... vanaf 21 december 1934 partij/stroming partij(en) - liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Hans) Linthorst Homan
Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie. ... en -datum rome, 6 november 1986 partij/stroming partij(en) liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... katholieken en partijlozen deel uit. de vooroorlogse liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. W. (Willem) Schermerhorn
Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. ... (in zijn studententijd) partij/stroming partij(en) - liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. A.A. (Anton) Mussert
Parmantige leider van de NSB, met een kleinburgerlijk imago. Kreeg bekendheid als organisator van een actie tegen het Verdrag met België en richtte in 1931 de NSB op. Verborg een zekere mate van onzekerheid door een branieachtig optreden. ... op de waalsdorpervlakte) partij/stroming partij(en) - liberale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 50