YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: liberale unie vvd d66 partij voor de dieren vrijzinnig-democratische bond pvda documentatiecentrum nederlandse politieke partijen rksp cda sp sdap politieke partij emile roemer sociaal-democratische arbeiderspartij cultuur christenunie mark rutte kabinet-balkenende iv geert wilders kabinet-rutte i tweede kamerverkiezingen wouter bos politieke partijen parlement anti-revolutionaire partij kabinet-de geer christen-democratische partij kvp groenlinks alexander pechtold kees van der staaij sybrand van haersma buma p.j. oud sdp a.m. joekes eerste kamer muziek vdb 2017 cdu : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1748 voor - liberaal democratische partij - in 0.163501024246216 seconden.
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... toine manders, leidde de libertarische partij, terwijl de liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... leeuwarden, assen, arnhem, middelburg en maastricht) liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... na een verkiezingsnederlaag in 1905 trad korte tijd een liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... de vdb kwam op voor gelijke rechten van de vrouw en was liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Bond (SDB)

De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... van de antirevolutionairen die liever een socialist dan een liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... werd uiteindelijk echter besloten geen deel te nemen aan een liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... gekomen, mede door het binnen de partij in 1962 opgerichte liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie) (ALDE)
Bron: http://alde. ... 4 ano 2011 verenigd koninkrijk 1 liberal democrats (libdem) - liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... evp denemarken margrethe vestager mededinging links- liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... amsterdam). ferdinand groeide op in een warm, welvarend en liberaal - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... m.w.f. (willem) treub - hoofdinhoud vooraanstaand liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. H. (Hendrik) Goeman Borgesius
Vooraanstaand liberaal politicus, met grote politieke talenten. Pragmatisch ingesteld en gematigd vooruitstrevend. Was onderwijzer en hoofdredacteur van dagblad 'Het Vaderland'. Vervolgens veertig jaar Tweede Kamerlid, waarvan vier jaar Kamervoorzitter. ... h. (hendrik) goeman borgesius - hoofdinhoud vooraanstaand liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mw. V. (Vĕra) Jourová
De Tsjechische Vera Jourová (1964) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is zij belast met justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid. Mevrouw Jourová is lid van de liberaal-populistische partij ANO 2011 (Burgeractie). ... en gendergelijkheid. mevrouw jourova is lid van de liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.P. (Henri) Marchant
Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... (1866-1877) verkiezingen - versloeg in 1900 s. van houten (oud- liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
X. (Xavier) Bettel
Xavier Bettel (1973) is sinds 4 december 2013 minister-president van Luxemburg. Hij werd in 2011 leider van de Luxemburgse liberalen (Democratische Partij). Xavier Bettel was lange tijd advocaat en werd als 26-jarige in 1999 parlementslid. ... partij dp (demokratesch partei, democratische partij) ( liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke situatie Roemenië
Roemenië heeft een vrij instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. Tussen 1990 en 2010 traden al vijftien kabinetten op. Sinds 4 januari 2017 is de sociaaldemocraat Sorin Grindeanu premier van het land. ... ter rechterzijde staat nu de pd-l ( partidul democrat-liberal, liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Russische revolutie
Russische Revolutie ... van de bond van stadsregeringen (stadsbesturen). hij was een liberaal - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... de onderwijskwestie - stemde in november 1874 als enige niet- liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cyprus
De Republiek Cyprus ligt op een eiland in het oosten van de Middellandse zee. Op het eiland ligt ook de Turkse republiek van Noord-Cyprus. Het land werd in 1960 onafhankelijk, nadat het in 1925 een Britse kroonkolonie was geworden. ... britse overheersing. makarios werd opgevolgd door de sociaal- liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... door de sdap, omdat hij verwachtte dat een zuiver liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... hem werd wel eens gebrek aan tact en plooibaarheid verweten. liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld
Sophie in 't Veld (1963) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Mevrouw In 't Veld is historica en was sinds 1994 werkzaam in Brussel, eerst als medewerker van een Europarlementariër en vanaf 1996 als secretaris van de Europese Liberaal-Democratische fractie bij het Comité van de Regio's. ... en vanaf 1996 als secretaris van de europese liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieken
Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... bleef tot omstreeks 1870 bestaan. in 1871 leidde een liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
P. (Petr) Necas
Petr Necas (1964) was van 28 juni 2010 tot 10 juli minister-president van Tsjechiÿ. Hij is sinds april 2010 leider van de conservatief-liberale partij ODS. Eerder was hij natuurkundig onderzoeker, parlementslid en viceminister van Defensie. ... demokraticka strana, democratische burgerpartij) (conservatief- liberaal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8