YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair lettergreep taal uitspraak en klemtoon namen trema meervoudsvorming accenten bijvoeglijk naamwoord buigings-e uitdrukkingen en spreekwoorden muziek syllabiek klemtoon lastige woorden werkwoord basisregels verkleinwoord klinker poezie literatuur melismatiek aeneis musique-mesuree accentus melismatische-gezangen sequentia psalmodie ut syllabische-gezangen muziekgeschiedenis leestekens afbrekingen afleiding engels aaneenschrijven film alternatieve spelling aardrijkskundige namen etymologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 76 voor - lettergreep - in 0.00926089286804199 seconden.

lettergreep

Kunstbus - De lettergreep [-grepen] v(m) 1. Kleinste verbinding van letters waarin een woord kan worden verdeeld met het oog op het afbreken aan het einde van een regel. 2. een prosodische eenheid in gesproken taal. ... lettergreep

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen [KU-pie-do], maar als de Romeinse liefdesgod bedoeld wordt, kan de klemtoon ook op de tweede lettergreep liggen (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-PIE-do]. In het Latijn lag de klemtoon ook op die tweede lettergreep. ... ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep

                                                                                                                                           
Wat is juist: bijouteriën of bijouterieën ('sieraden van goud of zilver')?
Genootschap Onze Taal - Bijouterieën, met op het eind twee e 's en een trema, is juist. In bijouterie ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. In dat geval komt er -en achter het woord; op de laatste e komt een trema. Bij woorden op -ie waar de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt, komt in het meervoud alleen een n achter het woord. ... trema, is juist. in bijouterie ligt de klemtoon op de laatste lettergreep

                                                                                                                                           
Waarom staat er een accent op de naam Máxima? En is het eigenlijk wel nodig in het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Máxima is een Spaanse naam. In het Spaans is het accent nodig om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep van deze naam ligt. In Spaanse woorden (en namen) die op een klinker, een s of een n eindigen, ligt de klemtoon namelijk in principe op de voorlaatste lettergreep. ... het accent nodig om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep

                                                                                                                                           
Waarom krijgt epidemieën twee e's aan het eind van het woord, en koloniën maar één?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – is de meervoudsuitgang -en: epidemieën. Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen]. ... te maken met de klemtoon. als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in het woord ebola?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen 'ee-BOO-la', met de klemtoon op de tweede lettergreep. In medische vaktaal komt ook de uitspraak 'EE-bo-la' voor, met de klemtoon op de eerste lettergreep. ... meeste mensen zeggen 'ee-boo-la', met de klemtoon op de tweede lettergreep

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in het woord uniform?
Genootschap Onze Taal - De klemtoon in het zelfstandig naamwoord het uniform kan volgens de hedendaagse woordenboeken zowel op de eerste als op de laatste lettergreep liggen: zowel een mooi úniform als een mooi unifórm is dus mogelijk. ... hedendaagse woordenboeken zowel op de eerste als op de laatste lettergreep

                                                                                                                                           
Welke klemtoon is juist in het woord kenmerkend: kénmerkend of kenmérkend?
Genootschap Onze Taal - Kenmérkend is de juiste uitspraak. Dat is wel opvallend als je naar de klemtoon in de woorden kenmerk en kenmerken kijkt: die ligt op de eerste lettergreep, niet op de tweede. ... de woorden kenmerk en kenmerken kijkt: die ligt op de eerste lettergreep

                                                                                                                                           
Hoe spreek je het overleg uit?
Genootschap Onze Taal - Het is het overlég, met de klemtoon op de laatste lettergreep. ... overleg uit? het is het overleg, met de klemtoon op de laatste lettergreep

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking van hier tot gunter vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Van hier tot gunter betekent letterlijk 'van hier tot daar'. Het wordt meestal figuurlijk gebruikt in de betekenissen 'heel lang', 'heel erg, hevig'. Bijvoorbeeld: een decolleté van hier tot gunter, een wachtrij van hier tot gunter en een ochtendhumeur van hier tot gunter. ... tot ginder komt ook vaak voor. ginder betekent 'daarheen'. de lettergreep

                                                                                                                                           
Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... ook is deze buigings-e de derde opeenvolgende onbeklemtoonde lettergreep

                                                                                                                                           
Syllabiek
Muziekbus - [Grieks] aanduiding voor het telkens op een toon zingen van een lettergreep. Bij de syllabische voordrachtsvorm wordt elke noot verbonden met een eigen lettergreep uit de tekst. Ze vormt zo een tegenstelling tot de melismatiek waarbij een reeks tonen bij slechts een lettergreep wordt gezongen. ... aanduiding voor het telkens op een toon zingen van een lettergreep

                                                                                                                                           
Klemtoon
Kunstbus - De klemtoon -tonen m Min of meer krachtige nadruk waarmee een woord of lettergreep wordt uitgesproken. Het accent -en o 1 nadruk bij het uitspreken van een lettergreep; klemtoon 2 teken dat de uitspraak van een klinker aanduidt: de e van café heeft een accent 3 nadruk: het accent leggen op 4 manier van uitspraak, met name van een plaats, streek of volk; tongval Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. ... -tonen m min of meer krachtige nadruk waarmee een woord of lettergreep

                                                                                                                                           
Wat is juist: mama en papa of mamma en pappa?
Genootschap Onze Taal - Het is allemaal goed. Alle naslagwerken (waaronder onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en de officiële woordenlijst) geven mama én mamma en papa én pappa. In de praktijk zijn de vormen mama en papa het gebruikelijkst. ... en pappa. deze spelling maakt extra duidelijk dat de eerste lettergreep

                                                                                                                                           
Melismatiek
Muziekbus - ook melisme [Grieks] genoemde uitdrukking voor het zingen van meerdere tonen op een lettergreep van de tekst. (Vgl. Syllabisch: op iedere lettergreep uit de tekst één noot.) De melismatiek is vooral karakteristiek bij Oosterse volksmuziek. ... genoemde uitdrukking voor het zingen van meerdere tonen op een lettergreep

                                                                                                                                           
Hoe maak je verkleinwoorden in het Nederlands, zoals karretje, bloempje en kettinkje? Zijn daar vaste regels voor?
Genootschap Onze Taal - Ja, voor het vormen van verkleinwoorden zijn wel regels te geven. In de meeste gevallen doen moedertaalsprekers van het Nederlands het automatisch goed, maar er zijn ook gevallen waarbij twijfel kan ontstaan. ... als een woord eindigt op -ing en er gaat een onbeklemtoonde lettergreep

                                                                                                                                           
Waarom krijgen naïviteit en activiteit alleen een i voor de v, maar krijgen naïef, actief, naïeveling en actieveling daar ie?
Genootschap Onze Taal - Volgens de leidraad van het Groene Boekje gelden in principe de volgende regels voor het schrijven van i of ie: ... de [ie]-klank wordt als ie geschreven als hij in een gesloten lettergreep

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... men steunt met de stem'. in deze passage rijmt de eerste lettergreep

                                                                                                                                           
Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?
Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... de afspraak gemaakt dat de v nooit aan het einde van een lettergreep

                                                                                                                                           
klinker
Kunstbus - De klinker [-s] m 1 zeer harde baksteen 2 klinker (halffabrikaat) als halffabrikaat bij de productie van cement 3 klinker (beroep), iemand die klinknagels vastslaat voor geklonken stalen of houten constructies 4 spraakklank die wordt voortgebracht door trilling van de stembanden, zonder dat de uitstroom van lucht wordt belemmerd: de a is een klinker Klinker (taalkundig) Een klinker (of: de vocaal [-calen] v(m) ) is een spraakklank waarbij de uitgestoten lucht bij de productie ongehinderd de mond verlaat, dus zonder op de voorgrond tredende ruis-, knal- of plopgeluiden. ... de meeste talen (inclusief het nederlands) het hart van elke lettergreep

                                                                                                                                           
Poezie
Kunstbus - De poëzie (v.) 1 dichtkunst 2 de gedichten van een dichter, een periode of een volk => dichtwerk De poëzieleer == poëtica Een gedicht ( Poëzie) is een stuk tekst waarvan niet alleen de inhoud maar ook de vorm belangrijk is. ... - gelijkheid van de klinkers in de laatste beklemtoonde lettergreep

                                                                                                                                           
Sequentia
Muziekbus - zie ook ' Gregoriaans'. 1. Latijns lied, ontstaan uit de praktijk van de Gregoriaanse zang. Om de lange melismen van het halleluja gemakkelijker in het geheugen te prenten werd tegen elke noot een lettergreep van een toepasselijke tekst geplaatst. ... in het geheugen te prenten werd tegen elke noot een lettergreep

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van het woord notulen?
Genootschap Onze Taal - Zowel [ no-tu-luhn] als [no- tu-luhn] is goed. ... net als nota heeft notula de klemtoon op de eerste lettergreep

                                                                                                                                           
Melismatische-Gezangen
Muziekbus - Melismatische Gezangen hebben meer dan drie tonen boven elke lettergreep van de tekst. De gezangen zijn vaak rijk versierd. ... melismatische gezangen hebben meer dan drie tonen boven elke lettergreep

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9