YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: letland vaira vike-freiberga ivars godmanis maris kucinskis land letland kalniete europese commissie europees parlement europese unie raad van de europese unie raadsformatie europese raad raad europees hof van justitie comite van de regio's trojka vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer eenparigheid van stemmen eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) ep luxemburg slowakije beleid uitbreiding europese unie voorzitterschap europese unie nederland malta italie jean-claude juncker denemarken oostenrijk albanie kati piri (pvda) hongarije polen ierland belgie johannes hahn europese akte (1986) hoge vertegenwoordiger duitsland : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 80 voor - letland - in 0.0338060855865479 seconden.

Letland

Parlement & Politiek - Letland ligt aan de Oostzee, als middelste van de drie Baltische staten. In 1991 herwon Letland de sinds 1918 bestaande onafhankelijkheid, die in 1940 verloren was gegaan. Tot 1991 maakte het land deel uit van de Sovjet-Unie. ... letland

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... de tien nieuwe lidstaten waren: cyprus, estland, hongarije, letland

                                                                                                                                           
Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)
Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... raad van de europese unie. luxemburg nam het stokje over van letland

                                                                                                                                           
Voorzitterschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... 2026 cyprus ierland 2027 litouwen griekenland 2028 italie letland

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... recent hebben ingevoerd zijn de baltische staten (estland, letland

                                                                                                                                           
Dr. I. (Ivars) Godmanis
Parlement & Politiek - Ivars Godmanis (1951) was in 2007-2009 minister-president van Letland. Hij is natuurkundige en was werkzaam aan de Universiteit van Letland. Eind jaren tachtig behoorde hij tot de leiders van het Letse Volksfront. ... ivars godmanis (1951) was in 2007-2009 minister-president van letland

                                                                                                                                           
M. (Maris) Kucinskis
Parlement & Politiek - Maris Kucinskis (1961) is sinds 11 februari 2016 minister-president van Letland. Hij leidt een centrumrechts kabinet. Eerder was hij werkzaam in het bedrijfsleven, voorzitter van de lobbyorganisatie voor negen grote steden en afgevaardigde in het parlement voor de Volkspartij en voor de Unie van Groenen en Boeren (ZZP). ... (1961) is sinds 11 februari 2016 minister-president van letland

                                                                                                                                           
S. (Sandra) Kalniete
Parlement & Politiek - Sandra Kalniete was in 2004 lid van de Europese Commissie namens Letland. Daarvoor was zij minister van Buitenlandse Zaken. Zij is lid van het Europees Parlement (lid van de christendemocratische fractie). ... kalniete was in 2004 lid van de europese commissie namens letland

                                                                                                                                           
Dr. V. (Vaira) Vīķe-Freiberga
Parlement & Politiek - Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (1937) was kandidaat voor de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad. Zij was in 1999-2007 president van Letland. Mevrouw Vīķe-Freiberga studeerde psychologie in Canada en was in dat land geruime tijd actief als wetenschapper. ... van de europese raad. zij was in 1999-2007 president van letland

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... voor euro & sociale dialoog: valdis dombrovskis ( letland

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... sociale dialoog: jyrki katainen (finland) valdis dombrovskis ( letland

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... voor euro & sociale dialoog: valdis dombrovskis ( letland

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... instanties voor elektronische communicatie (berec, letland

                                                                                                                                           
Sovjet-Unie
Kunstbus - De Sovjet-Unie werd opgericht in 1922 na de Russische revolutie. In 1991 werd zij ontbonden en werden alle 15 republieken waaruit zij bestond onafhankelijke staten. De officiële naam luidde Unie van Socialistische Sovjetrepublieken ( USSR), in het Russisch (Cyrillisch alfabet) СССР (spreek uit als SSSR). ... vorm van democratie. rusland en de baltische landen estland, letland

                                                                                                                                           
V. (Valdis) Dombrovskis
Parlement & Politiek - Valdis Dombrovskis (1971) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter van de Commissie-Juncker en is belast met euro en sociale dialoog. Sinds 15 juli 2016 is hij tevens belast met de portefeuille financiële stabiliteit, financiële dienstverlening en gezamenlijke kapitaalmarkt, overgenomen van de vertrokken Britse eurocommissaris Hill. ... van 12 maart 2009 tot 22 januari 2014 minister-president van letland

                                                                                                                                           
continent Europa
Kunstbus - Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal- Europa Europa is het continent dat ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt. Het wordt eveneens begrensd door de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. ... gebieden worden onderverdeeld:. noord- europa: (estland, letland

                                                                                                                                           
Hyman Bloom
Kunstbus - Amerikaans expressionist, geboren 29 maart 1913 te Brunoviski in Letland. Woont met zijn vrouw Stella in New Hampshire. Hyman Bloom (eigenlijk Hans Metamed) emigreert in 1920 met zijn ouders naar de Verenigde Staten. ... expressionist, geboren 29 maart 1913 te brunoviski in letland

                                                                                                                                           
Peteris Vasks
Muziekbus - Peteris Vasks geboren Aizpute, Letland 1946 Letse componist Peteris Vasks studeerde aan de Muziekacademie van Riga en de Muziekacademie van Litouwen, waar hij contrabas studeerde bij Vitautas Sereika tot 1970. ... vasks peteris vasks geboren aizpute, letland

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer
Parlement & Politiek - Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. ... unie' uit over de toetreding van cyprus, estland, hongarije, letland

                                                                                                                                           
Euro
Parlement & Politiek - Dit is de naam van de gemeenschappelijke Europese munt die op 1 januari 1999 is ingevoerd. Vanaf die datum voeren de nationale centrale banken en het gehele bankwezen in de eurozone onderlinge transacties in euro’s uit en worden nieuwe overheidsschulden in euro’s uitgegeven. ... tot het wisselkoersmechanisme. in 2005 deden cyprus, letland

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
Parlement & Politiek - De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... hrvatska konzervativna stranka - kroaatse conservatieve partij letland

                                                                                                                                           
Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA)
Parlement & Politiek - In De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werken sinds 1999 Groenen en regionale groeperingen ('vertegenwoordigers van stateloze naties') uit verschillende Europese landen met elkaar samen. GroenLinks is aangesloten bij de Groenen/EVA, net als de Fryske Nasjonale Partij (FNP). ... razvoj hrvatske (orah) - kroatische duurzame ontwikkeling letland

                                                                                                                                           
Ridderlijke-Duitsche-Orde
Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... zijn gebied bestond overigens alleen uit lijfland (noordelijk letland

                                                                                                                                           
Europese landen
Parlement & Politiek - Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. ... finland frankrijk griekenland hongarije ierland italie kroatie letland

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18