YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst lye len lye len lyes literair muziek cultuur joseph luns ina brouwer sjoerd potters roger van boxtel margo vliegenthart zetel in tweede kamer niet aanvaard tweede kamerlid jan peter balkenende len rempt jelle zijlstra jan van de ven jan terlouw niet-aanvaarde benoeming als tweede kamerlid a.a. mussert jacques de jong benk korthals jan reehorst wetenswaardigheden tweede kamerleden theo joekes hans van baalen hans alders jack de vries jan pronk frank vijg nmp tiny kox erwin nypels pierre lardionois taal afbrekingen design benno premsela basisregels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 24 voor - len lye - in 0.0121171474456787 seconden.
Len Lye

Len Lye

Kunstbus - Geboren 5 juli 1901, Christchurch, Nieuw Zeeland, gestorven 15 mei 1980, Warwick, Rhode Island Vooral bekend als meester van de animatiefilm en kinetisch beeldhouwer Len Lye was een experimenteel filmer, dichter, schilder en kinetisch beeldhouwer en één van Nieuw Zeelands bekendste modernistische kunstenaars. ... len

                                                                                                                                           
Niet-aanvaarde benoeming als Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. ... zelfde gold voor zijn partijgenoot erwin nypels. in 1986 stond len

                                                                                                                                           
Bij alle woorden vermeldt het Groene Boekje de plaatsen waar ze kunnen worden afgebroken. Maar bij onder andere mixer staan geen afbreekpuntjes. Waarom is dat?
Genootschap Onze Taal - Mixer mag niet worden afgebroken. Dat heeft te maken met de bijzondere behandeling die de x bij het afbreken krijgt. ... of waarvan het tweede deel met een x begint, kan tussen de de len

                                                                                                                                           
Benno Premsela
Benno Premsela
Kunstbus - Benno Premsela (1920-1997) 3 korte youtube bijdragen vormen samen een indruk van de opening van de Benno Premsela tentoonstelling in de Bazel het nieuwe huis van Amsterdam Stadsarchief (deel 1 Nederlands vormgever en binnenhuisarchitect, geboren 4 mei 1920 Amsterdam - overleden 23 maart 1997 Amsterdam. ... dat allemaal te begrijpen en goed te plaatsen, stoffen, meube len

                                                                                                                                           
Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?
Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... de hoofdregels voor woordafbreking. afbreken kan tussen de de len

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... van een jambe kan dit verder verduidelijken: een nieu/we len

                                                                                                                                           
Trol
Kunstbus - De trol (m.), ~len == demonisch, mensachtig wezen in de Scandinavische mythologie. Volgens het skandinavische volksgeloof een min of meer op een mens gelijkend wezen met bovennatuurlijke macht, dat de mens vijandig gezind is; in mannelijke gedaante een soort van duivel, een reus, een kobold, in vrouwelijke gedaante een soort van heks. ... de trol (m.), ~ len

                                                                                                                                           
naamval
Kunstbus - De naamval [-len] m Elk van de verschillende vormen waaronder zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden of telwoorden voorkomen. Een naamval is een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord, die de functie van dat woord in de zin aangeeft. ... de naamval [- len

                                                                                                                                           
Wat is 't kofschip of de ' 't kofschip -regel'?
Genootschap Onze Taal - De 'regel' van 't kofschip is een ezelsbruggetje dat gebruikt wordt bij de vervoeging van werkwoorden, en dan alléén in de verleden tijd en bij voltooide deelwoorden. (Voor de tegenwoordige tijd heb je er niets aan! ... uit 't kofschip, dus de t, f, k, s, ch en p, helpen te bepa len

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... mol (de ~, ~ len

                                                                                                                                           
Getal
Kunstbus - Het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid; aantal: in groten getale 2 voorstelling van een hoeveelheid door cijfers. Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een hoeveelheid wordt aangegeven; Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem voor aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz. ... het getal [- len

                                                                                                                                           
The Black-Country
Kunstbus - Black Country The Black Country (Het zwarte land) is een losse omschrijving van het gebied ten noorden en westen van Birmingham en ten zuiden en oosten van Wolverhampton in de Engelse Midlands. Dit gebied ligt rond de steenkoolvelden van Staffordshire en heeft een inwonertal van rond de 1 miljoen. ... omschrijving definieert het gebied door de omvang van het ko len

                                                                                                                                           
Paasfeest
Kunstbus - Tijdens het Paasfeest viert de Kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven en verrijzen, ons van onze zonden heeft bevrijd. Het feest in ruime zin begint op Palmzondag en eindigt met Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm. ... geschiedenis van het paasfeest historisch gezien val len

                                                                                                                                           
Prof.Dr.Mr. F. (Frits) Bolkestein
Parlement & Politiek - Succesvolle en erudiete VVD-politicus, die zijn partij in 1994 en 1998 naar verkiezingsoverwinningen leidde. Afkomstig uit het bedrijfsleven (Shell) en uit hoofde van zijn functies lange tijd in het buitenland verblijvend. ... daarna een vooraanstaand vvd-kamerlid. volgde in 1988 van eeke len

                                                                                                                                           
Inktspotprijs
Kunstbus - De Inktspotprijs is een Nederlandse prijs voor politieke cartoons. Ze wordt georganiseerd door de Stichting Pers & Prent. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens opening van de tentoonstelling Politiek in Prent. ... inktspotprijs: 1994: peter van straaten 1995: rob wout 1996: len

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... in onze talige voorouder, het frankisch. in een van die geval len

                                                                                                                                           
Gerald Finzi
Gerald Finzi
Muziekbus - Gerald Finzi geboren Londen 14 juli 1901, gestorven Oxford 27 september 1956 Brits componist Zijn vader was een succesvolle Londense scheepsmakelaar en hij had 4 broers en een zuster. Hij was van Italiaans- Joodse afkomst en zijn ouders waren praktiserend Orthodoxe Joden. ... op, die veel van zijn realisaties uit de 17e eeuw konden spe len

                                                                                                                                           
Aad de Haas
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, graficus, muurschilder, schilder van figuurvoorstellingen, erotiek, portretten, religie, stadsgezichten, zelfportretten, Geboren Rotterdam 30-12-1920, gestorven 21-3-1972, Adrianus Johannes ( Aad) de Haas wordt op 30 december 1920 in Rotterdam geboren als zoon van Johannes Adrianus de Haas en Antonia Hendrika Kleisterlee. ... en aansluitend de mulo. al vroeg geeft hij blijk van tekenta len

                                                                                                                                           
lettergreep
Kunstbus - De lettergreep [-grepen] v(m) 1. Kleinste verbinding van letters waarin een woord kan worden verdeeld met het oog op het afbreken aan het einde van een regel. 2. een prosodische eenheid in gesproken taal. ... lettergreep (of: de syllabe [-n] v(m) ) is elk van de woordde len

                                                                                                                                           
R.L.O. (Robin) Linschoten
Parlement & Politiek - VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. ... behoorde in 1982 met onder meer de grave tot de jonge jovd-ta len

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking naar de knoppen gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Naar de knoppen gaan betekent 'ten onder gaan, kapot gaan'. ... het wnt vervolgt: "in sommige verbindingen, waarin bal( len

                                                                                                                                           
Johann Abraham Peter Schulz
Muziekbus - Duits componist, muziektheoreticus, auteur en dirigent, geboren 31 maart 1747 Lüneburg, gestorven 10 juni 1800 Schwedt. Tegenwoordig herinnert men zich Schulz vooral als componist van de melodie op het gedicht van Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen, evenals voor de kerstliederen Ihr Kinderlein kommet en Alle Jahre wieder. ... en begeleider van de poolse prinses saphieha woiwodin von smo­ len

                                                                                                                                           
Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen? Zoekt u de lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die is opgesplitst per beginletter; zie de lijst onderaan.
Genootschap Onze Taal - Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. ... - appte - geappt ('ep'). als de dubbele medeklinker niet bepa len

                                                                                                                                           
Royal-College-of-Art
Kunstbus - Royal College of Art Het Royal College of Art (RCA) is een universitaire kunst- en designopleiding die graden afgeeft in Master of Arts (MA), Master of Philosophy (MPhil) en Doctor of Philosophy (PhD). ... in vele landen de hoogste academische graad die iemand kan beha len

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3