YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal leestips uitdrukkingen en spreekwoorden ontleden brief- en e-mailconventies betekenis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - leestips - in 0.0034339427947998 seconden.
Welke boeken zijn er over de geschiedenis van het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Over de geschiedenis van het Nederlands zijn diverse boeken op de markt. ... en op de site van de universiteit van wenen. trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Wat zijn goede Nederlandse woordenboeken? En welke kun je (gratis) online vinden?
Genootschap Onze Taal - De onderstaande woordenboeken gebruikt de Taaladviesdienst van Onze Taal zelf vaak. De vetgedrukte zijn onze favoriete bronnen. Vertaalwoordenboeken en woordenboeken voor kinderen/jongeren laten we buiten beschouwing. ... grammaticaboeken spreekwoordenboeken trefwoorden betekenis leestips

                                                                                                                                           
Hebt u informatie over meertaligheid bij kinderen?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende boeken over meertaligheid bij kinderen; veel boeken die over taalverwerving gaan, besteden ook enige aandacht aan dit onderwerp. Ook op internet is informatie te vinden. ... die met meertalige kinderen te maken heeft trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Waar vind je tips voor het schrijven van brieven?
Genootschap Onze Taal - De volgende boeken kunnen ondersteuning bieden bij het schrijven van (zakelijke) brieven: ... van brieven en cv's. trefwoorden brief- en e-mailconventies leestips

                                                                                                                                           
In welke boeken kan ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?
Genootschap Onze Taal - Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. ... & cie (1923-1925). geheel online te raadplegen. trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Het Nederlands is niet mijn moedertaal. Hoe kan ik het best Nederlands leren?
Genootschap Onze Taal - Naslagwerken Als u al goed Nederlands spreekt maar af en toe iets wilt opzoeken, zijn de volgende boeken misschien wat voor u: ... volgen instanties die nt2-taalcursussen aanbieden trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Zijn er goede boeken of websites over het maken van samenvattingen?
Genootschap Onze Taal - Er zijn niet veel boeken die alleen over het maken van samenvattingen gaan. Hieronder staan enkele boeken die het onderwerp behandelen. ... met bovenstaande boeken summiere informatie. trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Welke boeken zijn behulpzaam bij het leren schrijven van gedichten?
Genootschap Onze Taal - Over het schrijven van gedichten is op internet veel informatie te vinden, bijvoorbeeld via http://poezie-gedichten.startpagina.nl. Hieronder staan enkele bruikbare naslagwerken. ... w. bronzwaer. sun (1993). isbn: 90-6168-3810-5 trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
Wat is een goed boek over de Nederlandse grammatica?
Genootschap Onze Taal - Hieronder volgt een lijstje met goede grammaticaboeken. Een aanrader is ook het weblog van de Taalprof, waarop de zinsdelen en veel grammaticale kwesties op een toegankelijke manier besproken worden. ... hertog (1903-1904). geheel online te raadplegen. trefwoorden leestips

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8