YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal leestekens aanhalingstekens komma hoofdletter of kleine letter afkortingen aaneenschrijven getallen samenstelling symbolen basisregels uitspraak en klemtoon accenten typografie egidiuslied muziek kunst literair ironie de-vijftigers proza symbool : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 38 voor - leestekens - in 0.00786614418029785 seconden.

Wat voor leestekens staan er in een opsomming als elk onderdeel op een nieuwe regel begint?

Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende manieren om zo'n zogeheten puntsgewijze opsomming weer te geven. Het hangt er om te beginnen van af of de opsomming uit hele zinnen bestaat of uit losse stukken zin (of woordgroepen). ... voor leestekens

                                                                                                                                           

Hoe zit het met het gebruik van hoofdletters en leestekens in citaten?

Genootschap Onze Taal - Er zijn geen vaststaande regels voor het weergeven van citaten; wel zijn er conventies die door de meeste adviesboeken gehanteerd worden. ... zit het met het gebruik van hoofdletters en leestekens

                                                                                                                                           
Hoe is het vraagteken ontstaan? En het uitroepteken?
Genootschap Onze Taal - Volgens typografisch expert Karel Treebus is het vraagteken ontstaan in de Karolingische tijd (achtste of negende eeuw). In de kloosterschrijfschool van Tours werd toen het schrift- en tekensysteem geüniformeerd, wat ook nieuwe leestekens opleverde. ... het schrift- en tekensysteem geuniformeerd, wat ook nieuwe leestekens

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je dubbele aanhalingstekens?
Genootschap Onze Taal - Dubbele aanhalingstekens worden gebruikt om een letterlijk citaat weer te geven. ... taal andere functies. verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Komt er na een dubbele punt altijd een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Nee, meestal niet zelfs. In principe krijgt het woord na de dubbele punt een kleine letter; de zin is nog niet afgelopen. ... telefoon niet bij me! verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... bij elkaar liggen, maar het zijn wel degelijk verschillende leestekens

                                                                                                                                           
Hoe heten de drie puntjes die wel gebruikt worden om een zin af te breken (...), en hoe gebruik je dit leesteken correct?
Genootschap Onze Taal - De drie puntjes die aangeven dat een deel van de tekst is weggelaten, worden wel het beletselteken genoemd. Dit teken bestaat uit drie puntjes – niet meer en niet minder – en het wordt bij voorkeur niet vast geschreven aan het woord ervoor of erna. ... zijn voor de lezer. verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je hoge en wanneer lage aanhalingstekens?
Genootschap Onze Taal - Er zijn geen officiële regels voor het gebruik en de vorm van aanhalingstekens, maar er zijn wel conventies die wijdverbreid zijn. ... vroeg nynke. verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je enkele aanhalingstekens?
Genootschap Onze Taal - Enkele aanhalingstekens hebben diverse functies. Hieronder staan de meestvoorkomende. ... met een y geschreven. verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Als een zin eindigt op een afkorting met een punt, komt er dan nog een extra punt aan het einde van de zin?
Genootschap Onze Taal - Nee, aan het einde van de zin komt maar één punt; als de zin op een afkorting met een punt eindigt, vervalt de zinseindepunt. Ook als er aan het einde van de zin een citaat staat dat eindigt op een (afkortings)punt, vervalt de zinseindepunt. ... koninklijke hoogheid'. verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens

                                                                                                                                           
Komt er een komma of een dubbele punt na het woord kortom?
Genootschap Onze Taal - Na het woord kortom is zowel een komma als een dubbele punt mogelijk. De dubbele punt is vooral geschikt als 'kortom' en de zin die volgen veel nadruk moeten krijgen. ... kortom. zie voor deze en andere kommakwesties ook het boek leestekens

                                                                                                                                           
Welk woord krijgt een hoofdletter als de zin begint met een woord dat tussen haakjes staat, zoals in: '(G/gemeentelijke) A/ambtenaren mengen zich in het landelijke debat'?
Genootschap Onze Taal - Het eerste woord krijgt een hoofdletter: '(Gemeentelijke) ambtenaren mengen zich in het landelijke debat. ... ebay / ebay hoofdletter na dubbele punt trefwoorden leestekens

                                                                                                                                           
Volgt er een punt als een zin eindigt met een internetadres of een e-mailadres?
Genootschap Onze Taal - Ja, een zin moet in lopende tekst altijd eindigen op een afsluitend leesteken. Dat kan een punt zijn, maar ook een vraagteken, een uitroepteken of een beletselteken (drie puntjes achter elkaar). Er is geen reden om na internet- en e-mailadressen de punt weg te laten. ... verwante adviezen afkorting aan eind van zin trefwoorden leestekens

                                                                                                                                           
Wat is de beste manier om telefoonnummers te noteren?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende manieren, maar de volgende notatie ligt het meest voor de hand: ... noteren telefoonalfabet: b van bernard trefwoorden getallen leestekens

                                                                                                                                           
Waarvoor kun je de schuine streep / gebruiken en waarvoor de backslash \?
Genootschap Onze Taal - Het teken / ( slash, Duitse komma, schuine streep of schrap genoemd) wordt op verschillende manieren gebruikt: ... en linux wordt weer de 'gewone' slash gebruikt. trefwoorden leestekens

                                                                                                                                           
Wat is juist: 12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) of 12 tot 16-jarigen (met één streepje)?
Genootschap Onze Taal - 12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) is juist. ... / 230 v-aansluiting hbo- of wo-niveau trefwoorden getallen leestekens

                                                                                                                                           
Wat is juist: hbo- of wo-niveau of hbo of wo niveau?
Genootschap Onze Taal - Juist is hbo- of wo-niveau. ... en middelbare school trefwoorden aaneenschrijven afkortingen leestekens

                                                                                                                                           
Is middelbaar- en basisonderwijs juist gespeld?
Genootschap Onze Taal - Nee, juist is middelbaar en basisonderwijs, zonder streepje. ... tot 16-jarigen / 12 tot 16-jarigen trefwoorden aaneenschrijven leestekens

                                                                                                                                           
Als je een deel van een woord tussen haakjes zet, moet je dan een streepje gebruiken? Is het (woorden-)boek, (woorden)-boek, (woorden)boek of (woorden) boek?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is (woorden)boek, zonder spatie of streepje. Gebruik geen koppelteken, tenzij het woord zonder haakjes al een koppelteken bevat. ... hoofdletter bij zinsbegin of niet trefwoorden aaneenschrijven leestekens

                                                                                                                                           
Wat is de beste manier om een IBAN (een internationaal rekeningnummer) te noteren?
Genootschap Onze Taal - Vanaf 2014 is het gebruik van het IBAN ('international bank account number') verplicht. Dit nummer is lang en bevat geen spaties, althans als het bijvoorbeeld bij internetbankieren ingevuld moet worden: NL99BANK0123456789. ... verwante adviezen telefoonnummers noteren trefwoorden getallen leestekens

                                                                                                                                           
Komt er een spatie voor het gradenteken in bijvoorbeeld 40 °C? En hoe zit het met andere tekens?
Genootschap Onze Taal - Ja, 40 °C is juist. Ook 40 °F is juist. Als het gradenteken wordt gebruikt zonder dat C erop volgt, wordt het wel direct aan het cijfer vast geschreven: 40°. ... / 230 v-aansluiting mhz trefwoorden aaneenschrijven leestekens

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4