YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur tweede kamer kabinet minister-president regering eerste kamer nederlandse grondwet minister referenda staatssecretaris functie en positie tweede kamer nederlandse democratie directe democratie democratie nederland lees meer over de trias politica van montesquieu. indirecte democratie mandaat oekraine-referendum vormen democratie taal kabinetsformaties controle ministerraad recht van initiatief enqueterecht parlement regeerakkoord vertrouwensregel staatssecretarissen ministers kunst recht van amendement functie en positie eerste kamer mark rutte budgetrecht europese unie ministeriele verantwoordelijkheid woordkeuze europese raad raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 11420 voor - lees meer over de trias politica van montesquieu - in 1.79864597320557 seconden.
Zoektermen meer, over, de en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Democratie

Parlement & Politiek - Het woord 'democratie' komt van het Griekse 'demos' (volk) en 'krateo' ('heersen' of 'regeren'). Letterlijk vertaald betekent het woord dus 'volksheerschappij'. De eerste democratie ontstond in het oude Griekenland. ... door wederzijdse controle houden de machten elkaar in balans. lees

                                                                                                                                           

Montesquieu

Kunstbus - Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (kasteel van La Brède nabij Bordeaux, 1689 – Parijs, 1755), wiens naam vaak wordt verkort tot Charles de Montesquieu of alleen Montesquieu, was een Frans filosoof. ... lees

                                                                                                                                           

Functie en positie Tweede Kamer

Parlement & Politiek - In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. ... als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement ( lees

                                                                                                                                           

Verhouding Tweede Kamer-kabinet

Parlement & Politiek - Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement ( lees

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... meer over de bestrijding van fraude met europese gelden lees

                                                                                                                                           

Wat is juist: het boek wat ik lees of het boek dat ik lees?

Genootschap Onze Taal - Het boek dat ik lees verdient nog steeds de voorkeur, al komt wat heel vaak voor, zoals ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt. Zeker in de schrijftaal wordt het boek dat hoger gewaardeerd dan het boek wat. ... is juist: het boek wat ik lees

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... (berec) is per januari 2010 gestart met zijn werkzaamheden. lees

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... in de hand houden 5. gezamenlijk actie ondernemen lees

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... door tegenstanders van de euro als een fors minpunt gezien. lees

                                                                                                                                           

Handelsbeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... asean. meer informatie over de handelsovereenkomsten van de eu lees

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... het aanpakken van de belangrijkste maatschappelijke problemen. lees

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Parlement & Politiek - Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... op natuurrampen of rampen veroorzaakt door menselijk toedoen. lees

                                                                                                                                           

Als een ambtenaar vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, horen en lezen we in de media: 'De ambtenaar heeft gelekt.' Is lekken hier juist?

Genootschap Onze Taal - Ja, lekken is in deze betekenis helemaal ingeburgerd. Bijna alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij lekken onder andere iets als 'geheime, vertrouwelijke informatie laten uitlekken'. Van Dale geeft deze betekenis voor het eerst in de elfde druk (1984). ... maar begrijpen we wel zoiets algemeens, bijvoorbeeld in 'ik lees

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... dit resulteerde in gesloten grenzen en een streng asielbeleid. lees

                                                                                                                                           

De Griekse crisis

Parlement & Politiek - Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... euro aan griekenland kwam echter nog niet uit die fondsen. lees

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... mandaat geen nieuwe lidstaten zullen toetreden tot de eu. lees

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... als de ierse regering gingen tegen dat verzoek in beroep. lees

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... eurojust (coordinatie van europese officieren van justitie) lees

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... te weigeren bij beschikbaarheid van arbeiders uit eu-landen. lees

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... leiden mag worden overgegaan op steekproefsgewijze controles. lees

                                                                                                                                           
Richtlijn
Parlement & Politiek - Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. ... aan het behalen van de gestelde doelen in de richtlijn. lees

                                                                                                                                           

Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa

Parlement & Politiek - De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... ambities op europees vlak uiteengezet in zijn partijprogramma. lees

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... onder andere nederland en duitsland leverden hiervoor troepen. lees

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... instanties zullen beweringen aan deze criteria kunnen toetsen. lees

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11