YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair latijn taal aardrijkskundige namen bijvoeglijk naamwoord c/k basisregels ontleden uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie meervoudsvorming uitspraak en klemtoon betekenis namen afkortingen enkelvoud/meervoud aaneenschrijven lidwoord woordgeslacht samenstelling cultuur abt kloosters directe-en indirecte-rede kloosterkerk johannes calvijn asclepiuscultus asclepius thermen abdij kloosterorde asklepieion asklepios sic prior klooster novice priorij paul claes thermae : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 353 voor - latijn - in 0.0219941139221191 seconden.
Latijn

Latijn

Kunstbus - Latijn, een Italische taal, is oorspronkelijk de taal van de Latijnen, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Italische talen zijn een groep van Indo- Europese talen die in het eerste millennium v. ... latijn

                                                                                                                                           

Spraken de Romeinen Latijn of Latijns?

Genootschap Onze Taal - De taal van de Romeinen heet het Latijn, zonder s. Het is niet juist om Latijns als naam van de taal te gebruiken: in het Latijns en 'Ik ken geen Latijns' zijn dus niet goed. ... de romeinen latijn

                                                                                                                                           

Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?

Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... zijn de latijn

                                                                                                                                           
Hoe komt het dat we van oorsprong Griekse woorden als microscoop, macro en economie met een c schrijven, terwijl deze woorden in het Grieks een k hadden ( mikros, skopein, makros, oikonomia )?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat deze woorden waarschijnlijk via het Latijn en/of het Frans (of soms het Engels) in onze taal terechtgekomen zijn. Het Latijn heeft vele Griekse woorden geleend. De Griekse kappa werd in het Latijn een c, omdat het Latijn geen k kende. ... )? dat komt doordat deze woorden waarschijnlijk via het latijn

                                                                                                                                           
Zijn de woorden pollen en gluten enkelvoud of meervoud?
Genootschap Onze Taal - Pollen en gluten zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. Dat geldt zowel in het Latijn ( gluten betekende in die taal 'lijm' en pollen 'tarwebloem') als in het Nederlands. Ze hebben eigenlijk allebei het lidwoord het: het pollen en het gluten. ... zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. dat geldt zowel in het latijn

                                                                                                                                           
Wat betekent de uitdrukking nolens volens?
Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking, die in het Latijn letterlijk 'niet willend, wel willend' betekent, gebruiken we in de betekenis 'goed- of kwaadschiks, tegen wil en dank'. Naast nolens volens komt ook de vernederlandste variant nillens willens voor. ... de uitdrukking nolens volens? deze uitdrukking, die in het latijn

                                                                                                                                           
Wat betekent de afkorting c.q.?
Genootschap Onze Taal - C.q. staat voor casu quo, wat in een letterlijke vertaling uit het Latijn 'in welk geval' betekent. In modern Nederlands zouden we zeggen: 'als dat geval zich voordoet', 'als dat nodig is'. Bij het gebruik van c. ... staat voor casu quo, wat in een letterlijke vertaling uit het latijn

                                                                                                                                           
Waar komt 'Alea iacta est' ('De teerling is geworpen') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het spreekwoord 'Alea iacta est' (Van Dale (2005) geeft 'Jacta alea est' en 'Alea jacta est') wordt toegeschreven aan Julius Caesar, die in het jaar 49 voor Christus lange tijd aarzelde of hij met zijn troepen de rivier de Rubicon (in het Latijn eigenlijk: de Rubico ) zou oversteken. ... aarzelde of hij met zijn troepen de rivier de rubicon (in het latijn

                                                                                                                                           

In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?

Genootschap Onze Taal - De namen van de maanden zijn ontleend aan de Latijnse maandnamen. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart. September was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende (in het Latijn: septem, octo, novem, decem). ... september, oktober, november en december zitten zo te zien latijn

                                                                                                                                           
Waar komt het woord dilemma vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het woord dilemma komt van het Latijnse dilemma, dat 'tweestelling' betekent. Het Latijn heeft het weer ontleend aan het Griekse di- ('twee') en lemmata ('veronderstellingen'). Iemand die voor een dilemma staat, moet dus kiezen uit twee veronderstellingen/mogelijkheden. ... komt het woord dilemma vandaan? het woord dilemma komt van het latijn

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen [KU-pie-do], maar als de Romeinse liefdesgod bedoeld wordt, kan de klemtoon ook op de tweede lettergreep liggen (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-PIE-do]. In het Latijn lag de klemtoon ook op die tweede lettergreep. ... (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-pie-do]. in het latijn

                                                                                                                                           
Heb je het bij kaarten over de aas of het aas?
Genootschap Onze Taal - Zowel de aas als het aas ('de één in het kaartspel') is juist. In het Middelnederlands was het het aes. Dat had de betekenissen 'het laagste of het kleinste gewicht' en 'de eenheid of het laagste getal in verschillende spelen'. ... aan het frans ontleend, dat het weer ontleend had aan het latijn

                                                                                                                                           
Is het maximumsnelheid of maximum snelheid?
Genootschap Onze Taal - Het is maximumsnelheid. Dit is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden – (het) maximum en (de) snelheid – en samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven (in sommige gevallen is een streepje nodig). ... en minimumuitkering zijn een woord. dat het eerste deel latijn

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... calvijn johannes calvijn ( frans: jean cauvin, later via het latijn

                                                                                                                                           
Sic
Kunstbus - Sic ( Latijn) Sic is Latijn en betekent: dus, op deze manier, zo, aldus; in het Middeleeuws Latijn: ja. Het woord wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde foute schrijfwijze van een woord, of een bepaald foutief woordgebruik is gekozen. ... sic ( latijn

                                                                                                                                           
Thermen
Kunstbus - Thermen (of Thermae) Thermen ( Latijn: thermae) is de naam voor een grote badinrichting in de Romeinse wereld. Het woord is afgeleid van het Griekse bijvoeglijk naamwoord thermós (=warm). De Romeinse badcultuur Vanaf de derde eeuw v. ... thermen (of thermae) thermen ( latijn

                                                                                                                                           
directe-en indirecte-rede
Kunstbus - Directe rede / indirecte rede Er zijn in taal twee manieren om een uitspraak van iemand anders weer te geven: 1. Directe rede ( Latijn: oratio recta) is de letterlijke weergave van iemands woorden met aanhalingstekens in een bijzin met hoofdzinvolgorde. ... uitspraak van iemand anders weer te geven: 1. directe rede ( latijn

                                                                                                                                           
Klooster
Kunstbus - 1 kloostergemeenschap 2 gebouw waarin een klooster gevestigd is Een klooster (van het Latijn claustrum = afgesloten ruimte) is de gemeenschappelijke woning van monniken of monialen. Er bestaan verschillende soorten kloosters. ... gebouw waarin een klooster gevestigd is een klooster (van het latijn

                                                                                                                                           
Asklepios
Kunstbus - Asclepius Asclepius ( Grieks: Asklepios; Latijn: Aesculapius; Nederlands ook wel: Aesculaap) is in de Griekse mythologie de halfgod of heros van geneeskunde en genezing. Hij was de zoon van Apollon en Coronis (Bij Homerus is hij echter nog geen god, maar een kundig arts; pas vanaf de 5e eeuw v. ... asclepius asclepius ( grieks: asklepios; latijn

                                                                                                                                           
Paul Claes
Kunstbus - Geboren: 30 oktober 1943 Leuven, Belgie. Vlaamse dichter, auteur, vertaler. Paul Claes is niet alleen in Leuven geboren en getogen maar woont en werkt ook in de Brabantse stad, waar hij aan de oudste universiteit van de Lage Landen niet alleen Grieks en Latijn studeerde maar, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als journalist, zich ook in de Germaanse filologie bekwaamde, met als zwaartepunt de Nederlandse en Engelse letteren. ... oudste universiteit van de lage landen niet alleen grieks en latijn

                                                                                                                                           
Magnificat
Muziekbus - Lofzang van Maria in het latijn, welke in de vespers in de Rooms katholieke kerk wordt gezongen. Bij het tot het type van de cantica horende Magnificat gaat het om een stuk tekst uit het Kerstverhaal van lucas. ... lofzang van maria in het latijn

                                                                                                                                           
naamval
Kunstbus - De naamval [-len] m Elk van de verschillende vormen waaronder zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden of telwoorden voorkomen. Een naamval is een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord, die de functie van dat woord in de zin aangeeft. ... naamvalsuitgang. talen met naamvallen zijn bijvoorbeeld het latijn

                                                                                                                                           
frater
Kunstbus - Broeder van bepaalde congregaties die veelal in het onderwijs werkzaam zijn. ( ook een kleine vink, wintergast in de lage landen ) Een frater ( Latijn voor 'broeder') is een rooms-katholieke theologiestudent of geestelijke die geen wijding heeft ondergaan, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd. ... een kleine vink, wintergast in de lage landen ) een frater ( latijn

                                                                                                                                           
Gerrit Komrij
Kunstbus - De in Portugal residerende Gerrit Komrij is naast Dichter des Vaderlands 2000-2004 prozaïst, criticus, polemist, essayist, vertaler, toneelschrijver en bloemlezer. Gerrit (jan) Komrij werd geboren op 30 Maart 1944 te Winterswijk, in een kippenhok, waar zijn ouders tijdens een luchtaanval een goed heenkomen hadden gezocht. ... daarvoor moest hij in een zomervakantie wel twee jaar latijn

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8