YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven lastige woorden woordkeuze betekenis uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie hoofdletter of kleine letter engels namen woordgebruik aardrijkskundige namen c/k ei/ij barbarisme samenstelling meervoudsvorming afleiding uitspraak en klemtoon lidwoord alternatieve spelling oude naamvallen stijlfouten ou/au dictee werkwoord bijvoeglijk naamwoord trema apostrof buigings-e d/t ontkenningen sterk/zwak werkwoord ontleden basisregels persoonsvorm literair kunst architectuur cultuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1255 voor - lastige woorden - in 0.058380126953125 seconden.
Wat is juist: dat lijdt geen twijfel of dat leidt geen twijfel?
Genootschap Onze Taal - Dat lijdt geen twijfel is juist. Deze combinatie komt voor in zinnen als 'Het lijdt nauwelijks twijfel dat een kind behoefte heeft aan regelmaat' en 'Het lijdt geen twijfel dat over opvoeding zeer verschillend gedacht wordt. ... voor de keuze tussen ij en ei. hieronder staat een lijst lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: een contradictio in terminis of een contradictio in terminus?
Genootschap Onze Taal - Contradictio in terminis is juist. Deze Latijnse woordgroep betekent volgens Van Dale (2005) letterlijk: 'tegenstrijdigheid in de gebruikte woorden'. Terminis is hier dus een meervoud; het enkelvoud terminus is hier niet juist. ... ironie is natuurlijk alles mogelijk. trefwoorden etymologie lastige

                                                                                                                                           
Waarom schrijven we begrafenis met een f, terwijl begraven met een v is? Het is toch ook belevenis en niet belefenis?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft met geschiedenis van deze woorden te maken. Hoewel woorden als begrafenis en belevenis nu op -enis eindigen, eindigden ze enkele eeuwen geleden op -nis. Dit achtervoegsel kwam soms achter een werkwoordstam: erf - erfnis, begraaf - begraafnis, soms achter een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord: droef - droefnis, duister - duisternis, en soms achter een voltooid deelwoord: bekend - bekendnis, gebeurd - gebeurdnis. ... / bijdehante tante boude / boute uitspraken trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat zijn homoniemen?
Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... beletten verwante adviezen homograaf, homogram trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Bestaat er een betekenisverschil tussen merengue en meringue?
Genootschap Onze Taal - Ja. Deze woorden lijken op elkaar, maar hebben een verschillende betekenis. ... bestaat de muziekstijl meringue ... trefwoorden betekenis lastige

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen doceren en doseren? En hoe moeten deze woorden klinken?

Genootschap Onze Taal - Doceren betekent 'lesgeven'. Doseren is 'afpassen, in juiste hoeveelheden verdelen'. (Denk daarbij aan docent respectievelijk dosis . ... adviezen veertig, vijftig, zestig, zeventig trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Ik doe binnenkort mee aan een dictee. Wat kan ik doen ter voorbereiding?
Genootschap Onze Taal - Wie zich grondig wil voorbereiden op een dictee, kan het volgende doen. ... versteende woorden zonder tussen-n, zoals apekool lastige

                                                                                                                                           
Voorkómen betekent 'beletten', en vóórkomen 'zich voordoen', 'bestaan' of 'voor het gerecht verschijnen'. Alleen in de uitspraak kun je het verschil horen. Is er een naam voor een woord als voorkomen?
Genootschap Onze Taal - Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht. ... homo is, een homograaf. verwante adviezen homoniem trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Onlangs hoorde ik iemand spreken over te kus en te keur. Ik dacht dat het moest zijn te kust en te keur. Heb ik gelijk?
Genootschap Onze Taal - Het moet inderdaad kust zijn en niet kus. Geen enkele van de recente woordenboeken vermeldt een variant met kus. Stoett zegt in zijn gezaghebbende Nederlandse Spreekwoorden en gezegden: "De woorden kust en keur zijn zinsverwante woorden die thans als identiek worden opgevat (. ... een grotere kans loopt weggelaten te worden. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is er een algemene regel die bepaalt wanneer je au schrijft en wanneer ou?
Genootschap Onze Taal - Nee, voor au en ou zijn nauwelijks regels te geven. Als je een dialect spreekt of Engels kent, zie je wel overeenkomsten: spreek je een woord in het dialect of in het Engels uit met 'ol', dan krijgt het in het Nederlands ou en niet au. ... al bijna niemand over twijfelt; het gaat niet op voor de echt lastige

                                                                                                                                           
Waarom is het meervoud van fotograaf fotografen en niet fotograven? Het is toch ook brief - brieven en raaf - raven?
Genootschap Onze Taal - De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan. Dat komt doordat deze woorden rechtstreeks uit het Grieks zijn afgeleid. In Griekse woorden die op een f eindigen, verandert de f niet in een v voor de meervoudsuitgang -en: fotografen, geografen, hiërogliefen, filosofen, antroposofen, enz. ... apocrieve kaarsen, laarzen rigoureuze / rigoureuse trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Iets met grafiet bewerken, is dat grafitiseren of grafietiseren?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is grafitiseren. ... net zo is het: grafiet - grafitiseren. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: sieraad of sierraad?
Genootschap Onze Taal - In het woord sieraad zit maar één r. ... adviezen sieraden aantrekken / omdoen / aandoen trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: ongelovelijk, ongelofelijk of ongelooflijk?
Genootschap Onze Taal - De schrijfwijzen ongelooflijk en ongelofelijk zijn beide goed; ongelovelijk is onjuist, ook al bevat het werkwoord geloven wel een v (en geen f ). ... adviezen werkloos / werkeloos zoutloos / zouteloos trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: overhemdblouse of overhemdbloes?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist. Blouse en bloes gelijkwaardige spellingvarianten. Ook bij samenstellingen met -bloes/-blouse heeft de taalgebruiker de keuze. ... komt alleen rna-molecule voor in de woordenlijst. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
In het Groene Boekje staat zowel stikker als sticker. Mag je dat woord inderdaad op twee manieren schrijven?
Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor het zelfklevende papiertje is alleen sticker de correcte spelling, zo valt op te maken uit de hedendaagse woordenboeken. Stikker is gereserveerd voor de betekenissen 'persoon die turf steekt' en 'grote soort van veenspade'. ... korps, stijl versus steil en dokter versus doctor. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: begroeiing, begroeiïng of begroeing?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i 's en zonder trema. ... verwante adviezen klinkerbotsing in afleidingen trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is facturabel juist gespeld, of moet het factuurabel zijn?
Genootschap Onze Taal - Facturabel ('factureerbaar') met één u is juist. ... het aantal facturabele en niet-facturabele uren. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is naast bureau ook buro juist?
Genootschap Onze Taal - Alle naslagwerken vermelden alleen bureau. Buro komt relatief vaak voor in eigennamen, maar als 'gewoon' woord heeft bureau de voorkeur. ... of niveau's ). verwante adviezen cadeau / kado trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is het barbecue met een c of barbeque met een q?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is barbecue, met een c. ... verwante adviezen barbecuen / barbecueen trefwoorden engels lastige

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de alternatieve benaming voor 'miltvuur': antrax of anthrax?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is antrax. ... kan leiden tot een steenpuistachtige huidinfectie. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van bosschage ('kleine groep bomen, bosje')?
Genootschap Onze Taal - Volgens alle hedendaagse woordenboeken wordt bosschage uitgesproken als [bossaazje], zonder hoorbare g-klank dus. In sommige (oudere) woordenboeken staat ook de uitspraak [bosgaazje], mét hoorbare g, maar het is de vraag of dat juist is. ... vorm van steenbewerking (zie verder de wikipedia). trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: niet voor rede vatbaar zijn of niet voor rede n vatbaar zijn?
Genootschap Onze Taal - Juist is niet voor rede vatbaar zijn ('niet willen luisteren naar argumenten'). (Niet) voor rede n vatbaar zijn is sterk verouderd; het wordt tegenwoordig als onjuist beschouwd. ... bestaan ('bestaansgrond'). trefwoorden betekenis etymologie lastige

                                                                                                                                           
Is verassing goed in 'Dat was nog eens een verassing!'?
Genootschap Onze Taal - Nee, alleen 'Dat was nog eens een ve rrassing!' is juist, want ongetwijfeld is hier bedoeld: 'Dat was pas een surprise/prettige onverwachte gebeurtenis! ... verwante adviezen verrassen: verraste / verrastte trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18