YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal engels etymologie samenstelling woordgebruik afleiding los, aan elkaar of streepje leestekens de vrouw en dier / diens / haar dochter lastige woorden betekenis woordkeuze alternatieven voor ouderwetse en formele woorden barbarisme uitdrukkingen en spreekwoorden alternatieve spelling c/k engelse woordgroep in nederlandse samenstelling (humanresourcesafdeling) moeilijke woorden engelse werkwoorden in het nederlands (algemene regels) meervoudsvorming basisregels uitspraak en klemtoon hoofdletter of kleine letter trema duidelijk schrijven namen lidwoord bijvoeglijk naamwoord accenten voorzetsels ei/ij cafe: cafe's, cafeetje fotograven / fotografen metonymie ei / ij: twijfelgevallen ij: oorsprong van de lange ij rigoureuze / rigoureuse kaarsen, laarzen onder meer / ondermeer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2071 voor - lastige woorden - in 0.228146076202393 seconden.
Zoekterm woorden is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Stilist / stylist
Stilist en stylist zijn allebei bestaande woorden. Ze hebben verschillende betekenissen. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Fotograven / fotografen
De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan. Dat komt doordat deze woorden rechtstreeks uit het Grieks zijn afgeleid. In Griekse woorden die op een f eindigen, verandert de f niet in een v voor de meervoudsuitgang -en: fotografen, geografen, hiërogliefen, filosofen, antroposofen, enz. ... fe / apocrieve kaarsen, laarzen rigoureuze / rigoureuse begrafenis - begraven (waar komt het f-v-verschil vandaan?) trefwoorden lastige woorden meervoudsvorming gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Box / boks, boxer / bokser
De woorden boks, boksen en bokser – met ks dus – hebben met de bokssport te maken. In andere betekenissen is het meestal box, boxen en boxer met een x. ... woord in verwante adviezen seks / sex vaxer / vaxxer, antivaxer / antivaxxer ajaxieden / ajacieden relaxed / relaxt trefwoorden lastige woorden c/k gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ei / ij: twijfelgevallen
Dat lijdt geen twijfel is juist. Er staat letterlijk ‘er is geen ruimte voor twijfel’, met andere woorden: ‘het is zeer duidelijk’. ... jn en dein / dijn pijler / peiler stampij / stampei uitwijden / uitweiden weids / wijds ij: plaats in alfabet trefwoorden ei/ij lastige woorden externe links taaladvies.net hoe zijn de ei en de ij ontstaan? wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Homograaf, homogram
Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen homoniemen trefwoorden lastige woorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Te kus / kust en te keur
Het moet inderdaad kust zijn en niet kus. Geen enkele van de recente woordenboeken vermeldt een variant met kus. Stoett zegt in zijn gezaghebbende Nederlandse Spreekwoorden en gezegden: "De woorden kust en keur zijn zinsverwante woorden die thans als identiek worden opgevat (. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden lastige woorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Oefenen voor dictees
Wie zich grondig wil voorbereiden op een dictee, kan het volgende doen. ... eworden zijn, zoals casanova versteende uitdrukkingen met oude naamvalsvormen versteende woorden zonder tussen-n, zoals apekool lastige combinaties als de begrote schade - hij begrootte de schade twijfelgevallen met ei of ij zoeken in taaladviezen voer zoekwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Homoniemen
Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... letten zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen homograaf, homogram hypallage metonymie trefwoorden betekenis lastige woorden woordkeuze wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Merengue / meringue
Ja. Deze woorden lijken op elkaar, maar hebben een verschillende betekenis. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Au / ou
Nee, voor au en ou zijn nauwelijks regels te geven. Als je een dialect spreekt of Engels kent, zie je wel overeenkomsten: spreek je een woord in het dialect of in het Engels uit met 'ol', dan krijgt het in het Nederlands ou en niet au. ... alleen voor bekende woorden als oud, goud en schouder, waar toch al bijna niemand over twijfelt; het gaat niet op voor de echt lastige gevallen als landauer, lauwerkrans, gewauwel, flambouw, houwitser, ouwel en wenkbrauw. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Doceren / doseren
Doceren betekent 'lesgeven'. Doseren is 'afpassen, in juiste hoeveelheden verdelen'. (Denk daarbij aan docent respectievelijk dosis . ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen veertig, vijftig, zestig, zeventig trefwoorden lastige woorden uitspraak en klemtoon - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bajesen / bajessen, dreumesen / dreumessen
In het meervoud van dreumes en bajes zit maar één s: dreumesen, bajesen. ... eauditte hilversumer / hilversummer perziken, haviken, monniken slechteriken / slechterikken stencilen / stencillen trefwoorden lastige woorden meervoudsvorming - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vaxer / vaxxer, antivaxer / antivaxxer
Juist zijn vaxer en antivaxer – met één x dus. ... t af? antiaanbaklaag / anti-aanbaklaag seks / sex box / boks, boxer / bokser relaxed / relaxt ajaxieden / ajacieden trefwoorden lastige woorden gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Litteken / lidteken
De juiste spelling is litteken. ... w (herkomst) verassing / verrassing toendertijd / toentertijd zachte heelmeesters maken stinkende wonden trefwoorden etymologie lastige woorden d/t gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ongelovelijk / ongelofelijk / ongelooflijk
De schrijfwijzen ongelooflijk en ongelofelijk zijn beide goed; ongelovelijk is onjuist, ook al bevat het werkwoord geloven wel een v (en geen f ). ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen werkloos / werkeloos zoutloos / zouteloos trefwoorden lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Sieraad / sierraad
In het woord sieraad zit maar één r. ... verwante adviezen apfelstrudel / apfelstrudel sieraden aantrekken / omdoen / aandoen verassing / verrassing wierook trefwoorden lastige woorden wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Oorbaar / oirbaar, onoorbaar / onoirbaar
De juiste spelling is onoorbaar (‘ontoelaatbaar’, ‘onbehoorlijk’): onoorbare praktijken. Ook oorbaar (‘gepast’, ‘fatsoenlijk’, ‘billijk’) wordt met dubbel o geschreven. ... adviezen voer zoekwoord in verwante adviezen notoir: 'nootoor' / 'nootwaar' oisterwijk (uitspraak) zooitje / zootje trefwoorden lastige woorden uitspraak en klemtoon - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Perziken, haviken, monniken
Het meervoud van perzik, havik en monnik is met één k: perziken, haviken en monniken. ... en / dreumessen geaudite / geauditte hilversumer / hilversummer slechteriken / slechterikken stencilen / stencillen trefwoorden lastige woorden meervoudsvorming - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bij deze / bij dezen
‘Bij deze stuur ik u onze offerte’ en ‘Bij dezen stuur ik u onze offerte’ zijn allebei juist. ... eze / dezen deze / die / dit / dat dezer dagen te dezen / ten deze alternatieven voor ouderwetse en formele woorden trefwoorden lastige woorden oude naamvallen externe links taaladvies.net: bij dezen / deze taaladvies.net: ten deze / te dezen gratis taalnieuws en - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Begroeiing / begroeiïng / begroeing
De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i’ s en zonder trema. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen klinkerbotsing in afleidingen trefwoorden lastige woorden trema - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bloes / blouse
Blouse en bloes zijn gelijkwaardige spellingvarianten. Ze komen in alle woordenboeken en spellinglijsten allebei voor. Het woord is in de negentiende eeuw uit het Frans overgenomen in de vorm blouse. Tegen het eind van die eeuw kwam de vernederlandste schrijfwijze bloes op, die sinds 1914 in Van Dale staat. ... evelenswaardig / aanbevelingswaardig eigenares / eigenaresse verhemelte / gehemelte zelfvoorzienend / zelfvoorziend trefwoorden lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Cliëntèle / clientèle
Officieel is alleen clientèle juist. Toch is ook cliëntèle goed te verdedigen. ... ezen voer zoekwoord in verwante adviezen client / client extranei / extranei dies, paella / dies, paella trefwoorden barbarisme lastige woorden trema uitspraak en klemtoon externe links taaladvies.net: clientele / clientele - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bureau / buro
Alle naslagwerken vermelden alleen bureau. Buro komt relatief vaak voor in eigennamen, maar als 'gewoon' woord heeft bureau de voorkeur. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen cadeau / kado trefwoorden lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Barbecue / barbeque
De juiste spelling is barbecue, met een c. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen anglicismen barbecuen / barbecueen trefwoorden engels lastige woorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139