YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van de europese unie raad martijn van dam comite van permanente vertegenwoordigers beleid voedselveiligheid landbouw en visserij coreper landbouwraad agriculture and fisheries council europese ministers van landbouw raad landbouw en visserij visserijraad agripeche consumentenrechtenbeleid europese ministers van visserij europese commissie europees parlement europese unie commissie kabinet-rutte ii ministerie raad van ministers minister kabinet-rutte i europese raad aangepaste niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie secretaris-generaal kabinet-beel i ministerie van landbouw annie schreijer-pierik (cda) anja hazekamp (pvdd) europese gemeenschap voor kolen en staal eurocommissarissen verdrag van maastricht regionaal beleid commissie-barroso ii commissie-santer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 360 voor - landbouw - in 0.0367341041564941 seconden.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... landbouw

                                                                                                                                           

Landbouwbeleid (GLB)

Parlement & Politiek - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... landbouw

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... en binnenlandse zaken, vervoer, industrie, sociaal beleid, landbouw

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouw

                                                                                                                                           

Speciaal Comite Landbouw (SCL)

Parlement & Politiek - Het Speciaal Comité voor de Landbouw (SCL) is een comité van de Raad dat de besluiten van de Landbouwraad voorbereidt. Het SCL richt zich met name op aspecten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke marktordeningen voor de producten, het agromonetaire stelsel, en de landbouwstructuren. ... comite landbouw

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
Parlement & Politiek - In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... gingen de lidstaten ook samenwerken op het terrein van de landbouw

                                                                                                                                           
LTO Nederland (LTO)
Parlement & Politiek - Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland, voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. ... landbouw

                                                                                                                                           
Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO)
Parlement & Politiek - Dit agentschap (afgekort CPVO) neemt aanvragen voor een kwekersrecht binnen de grenzen van de Europese Unie in behandeling. Dit gebeurt in het kader van EU-regelgeving die de juridische bescherming beoogt van plantenrassen. ... agentschap van de europese unie ondersteuning beleid landbouw

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... jongerenzaken en sport centrumrechts, evp ierland phil hogan landbouw

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... voor onderwijs, kunsten en wetenschap ingesteld. in 1932 ging landbouw

                                                                                                                                           
Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
Parlement & Politiek - Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. ... 2010 tot 5 november 2012 minister van economische zaken, landbouw

                                                                                                                                           
Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels
Parlement & Politiek - Boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen en invloedrijk CDA'er, die na een loopbaan in het bankwezen voorzitter van de SER werd. Groot voorstander van de overlegeconomie. Begon als ambtenaar op Landbouw en was later secretaris van het Christelijk werkgeversverbond. ... voorstander van de overlegeconomie. begon als ambtenaar op landbouw

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Parlement & Politiek - Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... was zij staatssecretaris van economische zaken (met name voor landbouw

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... autoriteiten. dit geldt vooral voor het gemeenschappelijk landbouw

                                                                                                                                           
Dr. A. (Anne) Vondeling
Parlement & Politiek - PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... leeftijd tweede kamerlid voor de pvda en in 1958 minister van landbouw

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Parlement & Politiek - Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... staat van dienst. maakte carriere in de christelijke landbouw

                                                                                                                                           
Mr. V.G.M. (Victor) Marijnen
Parlement & Politiek - KVP-minister, minister-president en bestuurder. Was afkomstig uit de katholieke werkgeversorganisatie. Werd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-De Quay en in 1963 vrij verrassend minister-president, nadat De Quay niet meer beschikbaar was en Zijlstra stuitte op een veto van de KVP. ... uit de katholieke werkgeversorganisatie. werd minister van landbouw

                                                                                                                                           
S.M. (Sybilla) Dekker
Parlement & Politiek - Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. ... werd. was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op landbouw

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
Parlement & Politiek - ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... (barend) biesheuvel - hoofdinhoud arp-voorman, minister van landbouw

                                                                                                                                           
Drs. R. (Rinse) Zijlstra
Parlement & Politiek - Landbouw-voorman en antirevolutionair bestuurder en politicus. Eind jaren zestig woordvoerder landbouw, economische zaken en ontwikkelingssamenwerking van de ARP-Tweede Kamerfractie en daarna op diverse gebieden bestuurlijk actief, onder meer als burgemeester van Smallingerland. ... r. (rinse) zijlstra - hoofdinhoud landbouw

                                                                                                                                           
Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot
Parlement & Politiek - Tjeerd de Groot (1968) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Hij was beleidsambtenaar van het ministerie van Landbouw en politiek assistent van minister Brinkhorst. Daarna was hij onder meer diplomaat. ... tweede kamer. hij was beleidsambtenaar van het ministerie van landbouw

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... waarover gesproken wordt. zo zullen bijvoorbeeld, als het over landbouw

                                                                                                                                           
Dr.Ir. D. (Dacian) Cioloş
Parlement & Politiek - De Roemeen Dacian Ciolos (1969) is sinds 10 november 2015 minister-president van Roemenië. De partijloze Ciolos leidt een breed, technocratisch kabinet. Ciolos was in 2010-2014 lid van Europese Commissie, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling, en daarna speciaal adviseur internationale voedselveiligheid voor Commissievoorzitter Juncker. ... ciolos was in 2010-2014 lid van europese commissie, belast met landbouw

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8