YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek kwart lydische-kwart taal enkelvoud/meervoud persoonsvorm uitdrukkingen en spreekwoorden getallen diatesseron organum kiesdeler zetelverdeling na verkiezingen diabolus-in-musica lijstencombinaties procedure van benoeming toewijzing zetels na verkiezingen consonanten tweede kamerverkiezingen diatoniek zetelverdeling eerste kamer 1946-heden stemcijfer restzetel interval zetelverdeling tweede kamer 1946-heden voorkeurstemmen cultuur kunst design europese commissie europese unie europees parlement architectuur verdrag van lissabon italiaanse decadentisme kastanjevazen kerktoonsoort het burgerinitiatief in detail hypo peter de loose : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 145 voor - kwart - in 0.0117828845977783 seconden.

Kwart

Muziekbus - [Lat.], vierde toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. Een toonsafstand van vier diatonische tonen (waarbij de eerste toon is meegeteld), bijv. C-F.. ... kwart

                                                                                                                                           

Lydische-Kwart

Muziekbus - Lydische Kwart overmatige kwart ... kwart

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling was/waren, verliet/verlieten de zaal'?

Genootschap Onze Taal - Goed is: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling aanwezig waren, verliet de zaal. ... is juist: 'een kwart

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze Hij loopt als een dertientje vandaan?
Genootschap Onze Taal - Hij loopt als een dertientje komt slechts in enkele, verouderde naslagwerken voor. Volgens het boek Oude gebruiken en volkszeden van A. de Cock (1908) betekent deze uitdrukking 'hij is bijzonder vlug en kloek (nadat hij van een zware ziekte hersteld is)'. ... vanwaar dat vlugge en kloeke? een dertientje was ooit een kwart

                                                                                                                                           
Diatesseron
Muziekbus - reine kwart ... reine kwart

                                                                                                                                           
Organum<#>Parallel Organum<#>Melismatisch Organum<#>Organum
Muziekbus - De eerste meerstemmige stukken noemt men organum. De oudste vorm is het zogenaamde parallel organum ( vanaf ca 800 ), hierbij zingt men in parallelle kwarten, waarbij de bovenstem de oorspronkelijke melodie zingt en de onderstem, een kwart lager, de toegevoegde. ... organum ( vanaf ca 800 ), hierbij zingt men in parallelle kwart

                                                                                                                                           
Diabolus-In-Musica
Muziekbus - Lett. " Duivel in de muziek", Middeleeuwse uitdrukking voor het interval van de overmatige kwart dat vermeden moest worden. Term voor de overmatige kwart/ verminderde kwint (of "tritonus", omdat dit interval bestaat uit drie hele tonen), dat in de muziektheorie uit die tijd om melodische redenen verboden was. ... middeleeuwse uitdrukking voor het interval van de overmatige kwart

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... groep van noten, waarvan de twee buitenste de afstand van een kwart

                                                                                                                                           
Interval
Muziekbus - [Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek. De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. ... men de volgende intervallen: prime, seconde, terts, kwart

                                                                                                                                           
Zetelverdeling na verkiezingen
Parlement & Politiek - Nadat de stembussen zijn afgesloten, worden de stemmen geteld. Aan de hand van het behaald aantal stemmen per lijst, worden de beschikbare zetels verdeeld. Per lijst worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. ... het aantal stemmen uitgebracht op een kandidaat groter is dan kwart

                                                                                                                                           
consonanten
Muziekbus - Consonanten Een samenklank die als "bevredigend" wordt ervaren. Men maakt onderscheid tussen volkomen consonanten (reine prime, reine kwart, reine kwint en rein octaaf) en onvolkomen consonanten (tertsen en sexten). ... onderscheid tussen volkomen consonanten (reine prime, reine kwart

                                                                                                                                           
glas
Kunstbus - Glas Harde broze doorschijnende stof verkregen door de samensmelting van zand, gewoonlijk met nog andere stoffen vermengd om er bijzondere hoedanigheden aan te geven: in fysische zin is glas een onderkoelde vloeistof en niet kristallijn. ... glinsterende, rode of groene edelsteen. vanaf het eerste kwart

                                                                                                                                           
Speeldoos
Muziekbus - Apparaat (ook muziekautomaat) dat mechanische muziek kan voortbrengen. Een speeldoos is een muziekinstrument dat behoort tot de lamellofonen dat na opwinden een melodietje ten gehore brengt. Op de trommel, die door een veer in beweging gebracht wordt, zitten pinnetjes die, doordat ze reepjes metaal aanraken, de toon en het ritme bepalen. ... te geneve in 1796. in zwitserland werd in het eerste kwart

                                                                                                                                           
Dissonant
Muziekbus - Niet goed samenklinkend; niet consonant of half- consonant. Een samenklank die onrust en spanning veroorzaakt en in de muziek dan ook vraagt om oplossing in een consonant. Alle secunden en septiemen zijn dissonant, evenals de overmatig kwart/verminderde kwint. ... secunden en septiemen zijn dissonant, evenals de overmatig kwart

                                                                                                                                           
De Marollen
Kunstbus - De Marollen ( Frans: Les Marolles) is de oudste volksbuurt van Brussel, gelegen tussen het Justitiepaleis en het Zuidstation. In het hart van de Marollen bevinden zich de Kapellekerk en het Vossenplein, bekend van de rommel- en brocantemarkt die er dagelijks plaatsvindt. ... jongeren fel gestegen. de jongeren on­der de 20 jaar maken een kwart

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... wordt het afgebeeld als zijnde half in het bewuste, voor een kwart

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... polyfone allures aan, om vervolgens in het laatste kwart

                                                                                                                                           
Spiegel
Kunstbus - 1. een lichtweerkaatsend voorwerp 2. het achtersteven van een schip. De spiegel is de platte achterkant van een spiegelschip (of spiegelretourschip). Hierachter zit meestal het kapiteinsvertrek en de gastenvertrekken. ... en een sociale politiek. anderhalve eeuw na oprichting, tweede kwart

                                                                                                                                           
Kastanjevazen
Kunstbus - Decoratieve vazen met twee oren of ringen, op hoge voet. Het type kastanjevaas is pas in het derde kwart van de 18de eeuw ontstaan en was waarschijnlijk bedoeld voor gepofte of gepureerde kastanjes, een lekkernij die als dessert werd geserveerd. ... op hoge voet. het type kastanjevaas is pas in het derde kwart

                                                                                                                                           
Gigue
Muziekbus - ( Italiaans: Giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen), De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots- Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. ... welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart

                                                                                                                                           
Vroeggotiek
Kunstbus - De gotische bouwkunst is in het tweede kwart van de 12e eeuw in Noord- Frankrijk geboren: in het Île de France, d.i. de streek omheen Parijs, in het westelijk gelegen Normandië, in het noordelijke Picardie en iets meer naar het oosten in Champagne. ... de gotische bouwkunst is in het tweede kwart

                                                                                                                                           
Jason van Pherae
Kunstbus - Jason van Pherae was een staatsman en legeraanvoerder in het oude Griekenland, in het eerste kwart van de 4e eeuw v.Chr. Jason regeerde als tiran over Pherae, van ca. 380 tot 370 v.Chr. Hij was de opvolger van Lycophron en vermoedelijk ook diens zoon. ... en legeraanvoerder in het oude griekenland, in het eerste kwart

                                                                                                                                           
decadentisme
Kunstbus - Decadentisme, ook wel décadence of decadentie genaamd, is een geestelijke stroming die in het laatste kwart van de negentiende eeuw vooral onder de ontwikkelden in West- Europa aanhang vond. Karakteristiek is de teleurstelling over de teloorgang van zekerheden, van verlies van duidelijkheid over de na te streven toekomst, maar ook van weerzin tegenover de blinde geldzucht van de burgerlijke maatschappij en het geloof dat de wetenschap en industrie alle problemen zullen oplossen. ... genaamd, is een geestelijke stroming die in het laatste kwart

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... hierbij komt dan een plagale of afgeleide reeks, een kwart

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 79