YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst kunststromingen kunststroming taal hoofdletter of kleine letter alternatieve spelling kunsthistorie kunstgeschiedenis herwarth walden museum-of-modern-art moma floris jespers der sturm schilderkunst design architectuur literair cultuur hugo von hofmannsthal arturo martini paul gauguin carl hofer emmy van leersum bergensche school karl hofer landschapsschilderkunst modernisme pattern-and-decoration materiekunst terry rodgers kees verwey landschapschilderkunst antroposofisch rachel harrison walter de-maria collage pieta van avignon jean bethune entartete pieta d'avignon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 51 voor - kunststromingen - in 0.0119800567626953 seconden.

kunststromingen

Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... kunststromingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. kunststromingen

                                                                                                                                           
Kunstgeschiedenis
Kunstbus - Zie ook het artikel kunststromingen voor een tijdlijn. ... zie ook het artikel kunststromingen

                                                                                                                                           
Floris Jespers
Kunstbus - Belgisch schilder, etser en glasschilder, 18.03.1889 Borgerhout (Antwerpen) - 16.04.1965 aldaar. ... kunsten en nam deel aan diverse bewegingen die de moderne kunststromingen

                                                                                                                                           
Moma
Kunstbus - In 1929 werd in Manhattan het Museum of Modern Art (MoMA) New york opgericht door haar directeur Alfred H. Barr. ... droomden ervan het publiek te enthousiasmeren voor de nieuwe kunststromingen

                                                                                                                                           
schilderkunst
Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. Ook aan de hand van de kleuren kan men een indeling maken in bijvoorbeeld olie-, acryl-, aquarel- of temperaschilderkunst.Maar uiteraard zijn het niet de materialen, maar de menselijke creativiteit die aan de basis ligt van de schilderkunst. ... deze eeuw ontstonden een ganse reeks nieuwe en kortstondige kunststromingen

                                                                                                                                           
Der Sturm
Kunstbus - Der Sturm (1910-1932). Vanaf 3 maart 1910 gaf Herwarth Walden samen met Alfred Döblin en Lothar Schreyer en met financiële steun van Karl Kraus (1874-1936) het kunsttijdschrift Der Sturm uit. De ondertitel was Wochenschrift für Kultur und die Künste. Het blad 'Der Sturm' dat vanaf 3 maart 1910 tot 1932 regelmatig verscheen, zou tot in de jaren twintig zijn invloed op de moderne kunst in Europa doen gelden en de kunststromingen van het begin van de twintigste eeuw laten zien. ... zijn invloed op de moderne kunst in europa doen gelden en de kunststromingen

                                                                                                                                           
Jean Bethune
Kunstbus - Jean-Baptiste Charles François (Jean) Bethune, na zijn overlijden de Bethune, (Kortrijk, 25 april 1821 - Marke, 18 juni 1894) was een architect, stichter van architectuurscholen en pionier van de neogotiek in België. ... kunst en ambacht en gaf ze ook de aanzet tot latere moderne kunststromingen

                                                                                                                                           
Peter Greenaway
Kunstbus - Peter Greenaway (5-5-1942) ... worden. de schilderkunst is volgens hem de bron van alle grote kunststromingen

                                                                                                                                           
Modernisme
Kunstbus - Het modernisme, eigenlijk meer een geesteshouding dan een specifieke kunststijl, was een verschijnsel dat op kwam in het begin van de twintigste eeuw als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe. Variërend van de schildering van de beau monde door de impressionisten (Liebermann) tot de radicale nieuwe stijl van de kubisten (Braque en Picasso) gingen kunstenaars meer en meer op zoek naar een visueel equivalent voor het moderne leven en denken. Het modernisme omvat tal van avant-garde bewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. ... en het onderbewustzijn. in de 20e eeuw vallen ook kunststromingen

                                                                                                                                           
collage
Kunstbus - Samengeplakt geheel. ... het resultaat kan een digitale collage genoemd worden. kunststromingen

                                                                                                                                           
Emmy van Leersum
Emmy van Leersum
Kunstbus - ... ze aan een consequent oeuvre dat verwant was aan beeldende kunststromingen

                                                                                                                                           
William Forsythe
Muziekbus - Amerikaanse Choreograaf, geboren in 1949 te New York City, woont In Frankfurt a.M. William Forsythe wordt algemeen beschouwd als een van de meest toonaangevende choreografen ter wereld. In de jaren tachtig liet hij de balletwereld op haar grondvesten schudden door de klassieke ballettaal van haar gevoelige schoonheid en lieflijke lyriek te ontdoen. ... een bijdrage geleverd aan de belangrijkste internationale kunststromingen

                                                                                                                                           
Entartete Kunst
Kunstbus - De Duitse bevolking moest volgens Hitler en de zijnen heropgevoed worden in de geest van het nationaal-socialisme. Om dit te bereiken werden vrijwel alle aspecten van de samenleving gelijkgeschakeld, genazificeerd. De Hitler-Jugend nam de plaats in van andere jongerenorganisaties en de pers werd grotendeels onder controle van de nazi's gesteld, evenals de radio- en filmwereld. ... door de nationaal-socialisten ingevoerde term waarmee zij de kunststromingen

                                                                                                                                           
japonisme
Kunstbus - Vincent van Gogh: Turning Japanese ... kunstuitingen, m.n. in design en de schilderkunst, bij diverse kunststromingen

                                                                                                                                           
Willy Sluiter
Kunstbus - Jan Willem Sluiter, geboren te Amersfoort - 24 mei 1873, overleden te 's-Gravenhage - 22 mei 1949, signeerde zijn werk met 'Willy Sluiter' ... en ontwikkelde zich veelzijdig, waarbij hij de grote kunststromingen

                                                                                                                                           
Arti et Amicitiae
Kunstbus - Arti et Amicitiae (1839) ... de boekverzameling voor wat betreft de avant-gardistische kunststromingen

                                                                                                                                           
antroposofie
Kunstbus - Antropo- (van Grieks anthro'pos = mens), -sofie (van Grieks sophia = wijsheid), ... artistieke creatie vandaan komt, belichtte het karakter van kunststromingen

                                                                                                                                           
Cris Agterberg
Kunstbus - Utrechtse beeldhouwer, schilder, batikkunstenaar, kunstnijveraar, keramist, tekenaar, edelsmid, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen, (Amsterdam 22 april 1883 - Utrecht 21 november 1948). ... 'ismen' in februari 1940. meer dan 14 verschillende kunststromingen

                                                                                                                                           
Giorgio Morandi
Giorgio Morandi
Kunstbus - Giorgio Morandi (1890-1964) ... in een geheel persoonlijke stijl, onbeinvloed door andere kunststromingen

                                                                                                                                           
Jan Hoet
Kunstbus - Ridder Jan Hoet (Leuven, 23 juni 1936) is de oprichter van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. In Vlaanderen staat hij bekend om de gedrevenheid waarmee zijn visie op kunst wil doordrukken. Diezelfde gedrevenheid zorgt er ook voor dat sommigen hem eerder oneerbiedig omschrijven als de Vlaamse kunstpaus. Hij werd in de adelstand verheven tot ridder. Op zijn curriculum staan onder meer een aantal grote evenementen waarmee hij de kunst naar het volk wilde brengen of omgekeerd. ... daterend van na wo ii tot nu. naast een aantal toonaangevende kunststromingen

                                                                                                                                           
Arturo Martini
Kunstbus - Italiaans beeldhouwer (11.08.1889 Treviso - 22.03.1947 Milaan) ... vormgeving veel invloed gehad op de moderne italiaanse kunststromingen

                                                                                                                                           
Abstraction-Création
Abstraction-Création
Kunstbus - ... middelpunt worden voor de aanhangers van zulke kunststromingen

                                                                                                                                           
Jean Le Gac
Jean Le Gac
Kunstbus - ... in zijn vrije tijd en richtte zich hierbij op actuele kunststromingen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2