YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst taal alternatieve spelling hoofdletter of kleine letter kunststroming+keith+haring kunststroming kunststromingen de stijl popartkunstenaars popartkunstenaar popart minimal art design animisten animist mail-art mosaanse barok nederlandse boekbandontwerpers animistisch wim t. schippers maaslandse kunst barokke barokschilder maaslandse romaanse stijl animisme cultuur literair architectuur aeropittura paul mccarthy luminisme affichisme schilderkunst precisionist jože plecnik precisionisme charles demuth joze plecnik kees makkink : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 54 voor - kunststroming - in 0.0140578746795654 seconden.

kunststroming+keith+haring

Kunstbus - ... kunststroming

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... is juist: romantiek of romantiek? de kunststroming

                                                                                                                                           

kunststromingen

Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... kunststroming

                                                                                                                                           
minimal art
Kunstbus - Minimal-art is een non-figuratieve kunststroming (1956-ca.1977) in de beeldhouw- en objectkunst, die zich bedient van zeer eenvoudige primaire basisvormen en de eigen, neutrale kleur van het (industriële) materiaal en een mathematische ordening. In de theorie over de 'minimal art' wordt gesteld dat het niet gaat om het minimale kunstwerk zelf, maar om zijn relatie met de beschouwer en de omringende ruimte. ... art minimal-art is een non- figuratieve kunststroming

                                                                                                                                           
popart
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. De popart is een kunststroming die haar beelden uit de consumptiemaatschappij haalt. In deze maatschappij is de levensstandaard zo verhoogd dat het mogelijk wordt, dat de 'gewone' man allerlei nieuwe producten kan aanschaffen. ... de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. de popart is een kunststroming

                                                                                                                                           
De Stijl
De Stijl
Kunstbus - Vernieuwende kunststroming in de Nederlandse beeldende kunst en architectuur tussen ca 1915-1930, waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract geometrische vormentaal in de primaire kleurvlakken rood, geel en blauw, ook zwart en de tinten wit en grijs, en horizontale en verticale lijnen (later ook diagonalen). ... stijl vernieuwende kunststroming

                                                                                                                                           
barok
Kunstbus - Kunststroming van ca. 1600 tot ca. 1750. De oorsprong van het begrip is waarschijnlijk afkomstig van het Portugese woord 'barocco' voor een onregelmatig gevormde parel: de barokparel. Tot in de 19e eeuw gold barok als een afwijzende benaming voor het vreemde en bombastische. Pas later werd barok een kunsthistorisch begrip. ... kunststroming

                                                                                                                                           
Maaslandse romaanse stijl
Kunstbus - Maaslandse kunst is een aanduiding voor een romaanse kunststroming (11e-13e eeuw) uit het Maasbekken. Het gebied omvatte het huidige Wallonië en een deel van Nederlands Limburg: het bisdom van het middeleeuwse Prinsbisdom Luik. ... stijl maaslandse kunst is een aanduiding voor een romaanse kunststroming

                                                                                                                                           
Nederlandse boekbandontwerpers
Kunstbus - Nederlandse boekbandontwerpers tussen 1880 en 1940Omstreeks 1890 ontstond in Europa een kunststroming; in Frankrijk Art Nouveau, in Duitsland Jugendstil, in Groot-Brittannië Arts and Crafts en in Nederland Nieuwe Kunst genaamd, hoewel hier de namen Art Nouveau en Jugendstil eveneens ingeburgerd zijn. ... tussen 1880 en 1940 omstreeks 1890 ontstond in europa een kunststroming

                                                                                                                                           
Wim T. Schippers
Kunstbus - Nederlands kunstenaar, beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, graficus, tekenaar, illustrator, collagekunstenaar; non-figuratief, figuurvoorstellingen; vertegenwoordiger van de Fluxus beweging. ... andere dadaisten, maar was ook verwant met de internationale kunststroming

                                                                                                                                           
animisme
Kunstbus - Animisme is (behalve een vorm van natuurgodsdienst, zie animistische religie) een kunststroming in de Vlaamse schilderkunst uit de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw waarbij men de vervormingen en de aardse kleur van het Vlaamse expressionisme afwijst en de persoonlijke vertedering accentueert. ... een vorm van natuurgodsdienst, zie animistische religie) een kunststroming

                                                                                                                                           
Mail-Art
Kunstbus - Mail-art ... communicatie. ray johnson wordt gezien als de starter van deze kunststroming

                                                                                                                                           
aeropittura
Kunstbus - Letterlijk: luchtschilderen. Beweging in de Italiaanse kunst, een ontwikkeling van het futurisme, waarin kunstenaars proberen de sensatie van het viegen uit te drukken. ... enrico prampolini, aldo righetti, mino rosso websites: deze kunststroming

                                                                                                                                           
expressionisme
Kunstbus - Expressionisme ... [frans/lat. ' expression' = 'uitdrukking'], een kunststroming

                                                                                                                                           
Pattern-And-Decoration
Kunstbus - of pattern painting of New Image Painting. ... die met het oog op de verheven geboden van puristische kunststroming

                                                                                                                                           
Alphonse Mucha
Kunstbus - Moravische (tsjechië) kunstenaar, geboren 24 juli 1860 in Ivančice in Moravië, het huidige Tsjechië - overleden 14 juli 1939 in Praag. ... en bankbiljetten kunnen nog steeds gerekend worden tot de kunststroming

                                                                                                                                           
Charles Demuth
Kunstbus - Amerikaans schilder, 08.11.1883 Lancaster (Pennsylvania) - 25.10.1935 aldaar ... (25 eeuwen 335-336) precisionisme precisionisme is een kunststroming

                                                                                                                                           
Thomas Hart Benton
Thomas Hart Benton
Kunstbus - Amerikaanse schilder en lithograaf, geboren 15 april 1889 in Neosho, Missouri - overleden 15 april 1975 in Kansas City. ... als voornaamste representanten. deze 'echte amerikaanse' kunststroming

                                                                                                                                           
affichisten
Kunstbus - Affichisme ... affichisme kunststroming

                                                                                                                                           
Joze Plecnik
Kunstbus - Jože Plečnik (Ljubljana, 23 januari 1872 - aldaar, 7 januari 1957) was een Sloveense architect, die gebouwen in Wenen, Praag en Belgrado heeft ontworpen, maar bovenal zijn stempel heeft gedrukt op zijn geboortestad Ljubljana. ... kantoor en kwam er in aanraking met de wiener secession, een kunststroming

                                                                                                                                           
beeldtaal
Kunstbus - Bij beeldspraak denk je aan iets bepaalds waarbij andere dingen in geassocieerd worden: zo dom als een ezel, het hart van de stad. Vormen van beeldspraak zijn:. ... stijl van een kunstenaar, een kunstgezelschap of kunststroming

                                                                                                                                           
Orientalisme
Kunstbus - Oriëntalisme ... orientalisme 1. orientalisme is een kunststroming

                                                                                                                                           
Bernhard Heisig
Bernhard Heisig
Kunstbus - ... en boekdrukkunst de bakermat voor de inmiddels wereldberoemde kunststroming

                                                                                                                                           
Édouard Vuillard
Kunstbus - Édouard Vuillard (1868-1940) ... sloot zich in 1890 als medeoprichter aan bij de symbolistische kunststroming

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2