YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunstenaar kunstenares kunst kunsten kunstenaars middeleeuws latijn artiest latijn arts frans russische-kunst fascistische kunst kinetisme kinetisch kinetic-art expressionistische kunst kinetische-kunst naieve-schilderkunst gemeenschapskunst kinetische naieve-kunst persoon plastisch kunstenaar vooral in belgie middelnederlands maker grafisch graficus aborigines aboriginals aboriginal art oceanie aboriginal kunst aboriginal groningen gotisch kakemono kunstenaar francis bacon ukiyo-e japanse kunst chinees : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2575 voor - kunst kunstenaar - in 0.242455005645752 seconden.
Zoektermen kunst en kunstenaar behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

kunst

De kunst(~en) (v.) == 1 het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze. 2 elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Russische-kunst

Russische kunst De Russische kunst bestond nog tot in de 17e eeuw voornamelijk uit iconenschilderingen. Vanaf de 18e eeuw heeft ze een enorme inhaalslag weten te maken ten opzichte van de kunstontwikkeling in West-Europa en in de 20e eeuw werd zij uiteindelijk zelfs toonaangevend voor de westerse kunstgeschiedenis. ... maar waar in de rest van europa de kunstenaars nieuwe onderwerpen en opdrachtgevers ontdekken, blijft in rusland de kerk lange tijd de belangrijkste opdrachtgever. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

fascistische kunst

Fascistische Kunst De kunst die ontstaan is met officiële goedkeuring van de fascistische regimes in Duitsland en Italië in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... om controle over kunst en kunstenaars mogelijk te maken, werd in 1933 onder leiding van de minister van propaganda en volksvoorlichting, joseph goebbels (1897-1945) - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Naieve-Kunst

Naïeve- kunst Henri Julien Felix Rousseau Paintings Een vereenvoudigde stijl die geen gebruik maakt van perspectief maar wel van sterke kleuren. De kunstenaars die tot deze stijl gerekend worden hebben meestal geen opleiding tot kunstenaar genoten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

expressionistische kunst

Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. ... aangezien de expressionistische kunstenaars zich bewust tegen de gevestigde kunst ( academisme en naturalisme) en tegen de burgerij wilden afzetten, trachtte men inspirat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kinetische-Kunst

Kinetische kunst Kinetische kunst [Gr.'Kinetika' in de betekenis 'zich bewegen'] is een richting in de moderne kunst, waarbij met bewegende objecten gewerkt wordt. ... een andere gerenommeerde kunstenaar uit de eerste helft van de 20e eeuw is wladimir e. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

scheppend kunstenaar

1.0: kunstenaar die zijn kunst zelf bedenkt en maakt scheppend kunstenaar 1.0 (kunst) kunstenaar die zijn kunst zelf bedenkt en maakt. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

toegepast kunstenaar

1.0: kunstenaar die kunst maakt met een praktisch doel toegepast kunstenaar 1.0 (kunst) kunstenaar die kunst maakt met een praktisch doel. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

beeldend kunstenaar

1.0: kunstenaar die zichtbare kunst maakt, bv. een schi … beeldend kunstenaar 1.0 (kunst) kunstenaar die zichtbare kunst maakt, bv. een schilder, tekenaar, of beeldhouwer. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

kunstenaar

1.0: iemand die kunst maakt 2.0: zeer kundig iemand kunstenaar 1.0 (kunst) iemand die kunst maakt, voor zijn beroep of uit liefhebberij De term kan toegepast worden op beoefenaars van elke kunstvorm, bv. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Aboriginal kunst

Kunst van de oorspronkelijk bewoners van Australie. (Belangrijke bron van informatie over Aboriginal is: Kunst neemt in de Aboriginal cultuur een centrale plaats in en heeft dat ook altijd gedaan. ... de motieven worden dan soms zelfs met een haar van de kunstenaar aangebracht, om heel fijn te kunnen schilderen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

uitvoerend kunstenaar

1.0: kunstenaar die kunst uitvoert die door anderen bed … uitvoerend kunstenaar 1.0 (kunst) kunstenaar die kunst uitvoert die door anderen bedacht en gemaakt is. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
kunstenaar Francis Bacon

kunstenaar Francis Bacon

Engels- Ierse kunstenaar, geboren 28 oktober 1909 te Dublin - overleden 28 april 1992 in Madrid. Hij maakte portretten van personen, waarbij het gezicht of lichaam misvormd was om een betere indruk van hun psychische en emotionele gesteldheid te geven. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

postmoderne kunst

Postmoderne kunst kan als historische periode gekarakteriseerd worden. De term wordt voorts ook gebruikt om alle verschillende stromingen te beschrijven die zich afzetten tegen het modernisme. ... postmoderne kunst de postmoderne kunst heeft zijn wortels ook in de jaren vijftig en zestig, toen kunstenaars een enorme diversiteit aan alternatieve kunstvormen creeerden als alternatief voor de modernistische kunst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Japanse kunst

Japanse kunst wordt vaak geroemd om de prachtige inkt schilderingen van landschappen, dieren en personen. Deze schilderingen, de sumi-e, werden gemaakt van inkt. ... aam betekent ' prenten van de vlietende (drijvende) leven (wereld)', dat wil zeggen de wereld zoals zij zich aan het oog van de kunstenaar vertoont in al haar vormen en nuances met het dagelijks leven als onderwerp. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Chinese kunst

Al in de Han-dynastie (206 v.C.- 220 n.C.) werden er, onder invloed van de Scythen, voorwerpen vervaardigd in brons met voorstellingen van dieren als inlegwerk. ... in navolging van rusland verplichtte voorzitter mao zedong de kunstenaars vanaf de communistische machtsovername in 1949 het sociaal realisme in hun kunstwerken tot uiting te brengen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Egyptische kunst

Onze kennis van de oud Egyptische schilderkunst danken wij in wezen aan de schilderingen in de grafkamers van de faraofamilies en van hun hooggeplaatste ambtsdragers. ... de tientallen geleerden en kunstenaars die zich in napoleons gevolg bevonden, bestudeerden egyptische monumenten en legden hun indrukken vast in talloze tekeningen, - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jan Cobbaert
Vlaamse kunstenaar. 1909 - 1938 Jan Cobbaert wordt op 24 juni 1909 geboren te Heverlee uit het welstellend huwelijk van Louis Cobbaert en Amelia Baumans. Reeds heel vroeg volgt Jan Cobbaert op eigen houtje lessen aan de academie van Leuven. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

kunst

1.0: kennis; kunde 2.0: toepassing van kennis 3.0: manier om iets te verrichten 4.0: creatieve uiting 4.1: creatieve voortbrengselen 4.2: creatieve stroming 5. ... onetische schrijfwijze semagram kunst… is een uiting [functie] wordt gemaakt om uiting te geven aan gedachten en emoties van de kunstenaar, meestal met de bedoeling het publiek esthetisch of emotioneel te onroeren [plaats] wordt beluisterd in een concertzaal; wordt - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Italiaanse kunst

De kunst van Italië boogt op een eeuwenlange traditie, die teruggaat tot voor de klassieke Oudheid. Zie ook Grieken en Romeinen zich op geestelijk en politiek gebied van het Middellandse Zeegebied meester maakten, bevonden zich langs de kusten van deze zee al hoogstaande beschavingen waarvan de mooiste en rijkste die van het Minoïsche Kreta was. ... de oude tradities zijn in italie nooit geheel verloren gegaan en de zichtbare overblijfselen ervan hebben kunstenaars uit latere perioden tot voorbeeld gediend. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
gids Noordbroek
Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek. Bedrijvigheid In 2014 opende in Noordbroek de ' Noordsuythoeve', het 'kloppend hart van Noord- en Zuidbroek'. ... kunst noordbroek herbergt ook een aantal goede kunstenaars, ateliers en galeries, waaronder: maaike lunsing - schilderen en linoleumdrukken, lessen en workshops maaike is afgestudeerd a - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

romantiek in de kunst

De romantiek heeft een belangrijke wending teweeg gebracht in de kunst, en daarmee ook in de positie van de kunstenaar. Voor het eerst geeft de kunstenaar uiting aan zijn eigen gevoelens, gaat hij zoveel mogelijk zijn eigen weg, wordt een rebel, een opstandeling. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Politieke-Kunst

'Met mooie gedachten maak je lelijke kunst' Politieke kunst is onmogelijk, zeggen veel theoretici, omdat die al snel te plat moralistisch wordt. Propaganda is geen kunst, kunst is gelaagd. ... al snel tot propaganda? geengageerde kunst elke discussie over geengageerde kunst begint met de vaststelling dat in wezen elke kunstenaar geengageerd is. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Guido Lippens
Nederlands kunstenaar Na een periode van expressionistisch, figuratief werk in de jaren zestig is Guido Lippens schilderkunst gaan beoefenen die wel fundamentele-schilderkunst werd genoemd. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137