YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst kunstenaar kunsten kunstenaars kunstenares informele kunst kinetische liudolfingen ottoonse-kunst ottoonse marokkaanse-kunst kinetisch nederlandse informele groep franse kunst marokko monumentale-schilderkunst erotische kunst arabische kunst primitivisme zwitserse-kunst westgotische-kunst naieve-schilderkunst kinetisme religieuze-kunst feministische kunst kinetische-kunst kinetic-art postconceptuele-kunst fascistische kunst marokkaans autonome kunst islamitische kunst neoconceptuele-kunst naieve-kunst informelen liudolfingers erotisch erotiek spaanse-kunst finse kunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1788 voor - kunst - in 0.149953842163086 seconden.
Zoekterm kunst is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

kunst

De kunst(~en) (v.) == 1 het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze. 2 elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ottoonse-kunst

Ottoonse kunst Benaming (ontleend aan de regeringsperiode van het Saksische Huis waaruit tussen 936 en 1002 drie keizers met de naam Otto voortkwamen) voor een belangrijke preromaanse periode in de kunst, die zich manifesteerde in het gehele gebied van het toenmalige Duitse rijk (met uitzondering van Italië), maar vooral in het stamland van de Ottonen: Saksen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

informele kunst

Informele Kunst Informele Kunst (vormloze kunst, tegenpool van de geometrische abstractie) is een Europese vorm van abstract expressionisme. Een materieschilderkunst waarbij vormoplossing het devies was. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Westgotische-kunst

Westgotische kunst = Visigotisch Na de Romeinen kwamen in Spanje in de 5e eeuw de Westgoten, wier kunst zowel Noordafrikaans als Byzantijns beïnvloed was. Zij leverden op hun beurt een bijdrage aan de Spaanse rijkdom: de visigotische cultuur, gevestigd in Toledo, vormde het belangrijkste verbreidingspunt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Arabische kunst

Islamitische kunst Kunstuitingen in die landen die de islam als officiële godsdienst hebben of waar de godsdienst van de islam overheerst. Het is onmogelijk een exacte omschrijving van de kenmerken van de islamitische kunst te geven, omdat historisch en geografisch gezien de grenzen van de islamitische godsdienst zo ver uit elkaar liggen dat er niet van een eenheid in kunstuitingen gesproken kan worden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Postconceptuele-Kunst

Postconceptuele Kunst Zie neoconceptuele- kunst.. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

primitieve kunst

Primitieve kunst behorend tot het vroegste stadium in een ontwikkeling van bijvoorbeeld het leven of een maatschappij of naar 19de eeuwse opvatting: behorend bij die volken bij wie denken en techniek nog zeer weinig ontwikkeld zijn. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Neoconceptuele-Kunst

Neoconceptuele kunst NEOCONCEPTUALISME: Neoconceptuele kunst of postconceptuele kunst, verzamelnaam voor de kunst- en maatschappijkritische kunst die sinds 1985 in de Verenigde Staten en Europa is gemaakt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Monumentale-Kunst

Monumentale Kunst ( bijvoeglijk naamwoord; monumentaler, monumentaalst; monumentaliteit) als van, of als een monument. Het monument 1 groot gedenkteken 2 beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid of wetenschap Het begrip "monumentaal" heeft geen technische betekenis in de orde van grootte of omvang. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Franse kunst

Franse Kunst grotten van Lascaux De oudste overblijfselen van beeldende kunst in Frankrijk stammen uit het Paleolithicum en werden gevonden in de Dordogne en de Pyreneeën. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Marokkaanse-kunst

Marokkaanse kunst De kunst van de préhistorie De oudste kunst die teruggevonden werd in Marokko zijn de prehistorische rotstekeningen in de Hoge en de Anti-Atlas die dateren van ongeveer 10 à 5. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Russische-kunst

Russische kunst De Russische kunst bestond nog tot in de 17e eeuw voornamelijk uit iconenschilderingen. Vanaf de 18e eeuw heeft ze een enorme inhaalslag weten te maken ten opzichte van de kunstontwikkeling in West-Europa en in de 20e eeuw werd zij uiteindelijk zelfs toonaangevend voor de westerse kunstgeschiedenis. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

feministische kunst

Feministische kunst Hoewel het feminisme in de eerste plaats een politieke beweging is, heeft het een immense invloed gehad op de twintigste-eeuwse kunst. De verwerping van het idee dat de wereldbeschouwing van de heteroseksuele, blanke man universele geldigheid heeft, heeft niet alleen kunstenaars, maar ook kunsthistorici en -critici in belangrijke mate beïnvloed. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

erotische kunst

Erotische Kunst - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Zwitserse-kunst

Zwitserse kunst Kunstuitingen uit het gelijknamige land. De beeldende kunst heeft, uitgezonderd de woonhuisarchitectuur en volkskunst, geen duidelijk eigen, Zwitsers karakter en richtte zich in de verschillende taalgebieden over het algemeen op de omliggende landen met dezelfde taal: zo is in Basel en Zürich de invloed van Duitsland vrij groot; het kanton Ticino vertoont een duidelijk Italiaanse inslag. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Religieuze-Kunst

Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Spaanse-Kunst

Spaanse Kunst Altamira Tot de oudste bewaard gebleven kunstuitingen op het Spaanse grondgebied behoren de beschilderingen in De Cuevas de Altamira (de Grotten van Altamira) (Cantabria, Noord-Spanje) uit ca 13. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Finse kunst

Finse Kunst Finland was van 1200 tot 1809 een deel van het Zweedse Rijk. De positie van het Finse volk was zwak in de tijd dat Finland deel uitmaakte van Zweden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

expressionistische kunst

Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Naieve-Kunst

Naïeve- kunst Henri Julien Felix Rousseau Paintings Een vereenvoudigde stijl die geen gebruik maakt van perspectief maar wel van sterke kleuren. De kunstenaars die tot deze stijl gerekend worden hebben meestal geen opleiding tot kunstenaar genoten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

autonome kunst

Autonome Kunst Autonoom volgens Van Dale: zelfstandig, onafhankelijk. Voorheen was een kunstwerk meer een mooie decoratie voor aan de muur. Terwijl in de autonome kunst een kunstenaar nu zijn werk ziet als een persoonlijke uiting van zijn wereld. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

abstrakte kunst

Abstracte Kunst Abstracte kunst duidt een voorstellingswijze aan die afziet van elke relatie tot de zichtbare werkelijkheid en die als middelen slechts gebruik maakt van de kleur, de vorm en de lijn. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kinetische-Kunst

Kinetische kunst Kinetische kunst [Gr.'Kinetika' in de betekenis 'zich bewegen'] is een richting in de moderne kunst, waarbij met bewegende objecten gewerkt wordt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

fascistische kunst

Fascistische Kunst De kunst die ontstaan is met officiële goedkeuring van de fascistische regimes in Duitsland en Italië in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 151