YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur architectuur kritisch rationalisme karl popper literair kunst muziek design filosofieen wijsbegeerte filosofen filosoof groupe espace filozofie filosofisch filosofische andre bloc filosofie filosofe fotografie jugendstil john locke russische-kunst rationalisten rationalisme rationalist rationalistische rationalistisch taal woordkeuze bijvoeglijk naamwoord uitdrukkingen en spreekwoorden neo-rationalistisch neorationalistische neorationalisme tendenza neo-rationalistische neo-rationalisme europese commissie europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 268 voor - kritisch rationalisme - in 0.0277180671691895 seconden.
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... in de open samenleving die popper voor ogen heeft leven kritisch

                                                                                                                                           
André Bloc
Kunstbus - Frans architect, schilder, beeldhouwer en essayist, geboren 1896 Algiers - overleden 1966 New Delhi. In zijn werken poogde hij een synthese te vinden tussen architectuur en kunst. Hiervoor maakte hij gebruik van cement, metaal en marmer maar ook van mozaïeken, glasvensters en tapijten. ... zelf iets te maken, waarin hij de indrukken van het geziene kritisch

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... ryle (1900-1976), john searle (1932), hilary putnam (1926). kritisch

                                                                                                                                           
Muziek
Muziekbus - (Latijns/ Grieks) In de Griekse oudheid bedoelde men met muziek in de eerste plaats het geheel van muzische kunsten, d.w.z. zowel de dichtkunst en danskunst als de toonkunst. Eerst later beperkte men het tot het gebied van de toonkunst. ... de muziekkritiek wordt door middel van analyse een deskundig kritisch

                                                                                                                                           
jugendstil
Kunstbus - Jugendstil Jugendstil (Ned: jeugdstijl) verwijst naar de tak van Art Nouveau die in de jaren 1890 in Duitsland ontstond. De term was afgeleid van het satirische tijdschrift ' Die Jugend', dat sinds januari 1896 door Georg Hirth in München werd uitgegeven en de nieuwe stijl aanzienlijk populariseerde. ... en opmaak schonk het blad vooral aandacht aan satirische en kritisch

                                                                                                                                           
John Locke
Kunstbus - John Locke (Wrington bij Bristol 1632 – High Laver, Essex 1704) was een Engels filosoof van de vroege Verlichting. Hij was bevriend met Robert Boyle en Lord Ashley. Ook was hij gelieerd aan de platonisten van Cambridge, maar volgde hen niet in alle aspecten. ... descartes, maar zijn opleiding gaf hem de mogelijkheid kritisch

                                                                                                                                           
Russische-kunst
Kunstbus - Russische kunst De Russische kunst bestond nog tot in de 17e eeuw voornamelijk uit iconenschilderingen. Vanaf de 18e eeuw heeft ze een enorme inhaalslag weten te maken ten opzichte van de kunstontwikkeling in West- Europa en in de 20e eeuw werd zij uiteindelijk zelfs toonaangevend voor de westerse kunstgeschiedenis. ... schilderen bijbelse thema's dichterbij de mensen. het sociaal- kritisch

                                                                                                                                           

rationalisme

Kunstbus - Rationalisme (1900-1920) Het rationalisme is een reactie op de neo-stijlen van eind 19e eeuw en wil de functie en constructie van een gebouw duidelijk zichtbaar maken. Basis voor deze stroming zijn de denkbeelden van Gottfried Semper, Labrouste en E. ... kritisch

                                                                                                                                           

rationalisme

Kunstbus - Het rationalisme is een filosofische stroming die vertrekt van het idee dat de rede of ratio (het menselijk denkvermogen) de enige of voornaamste bron van kennis is. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme (de zintuiglijke ervaring). ... kritisch

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je kritisch en wanneer kritiek?

Genootschap Onze Taal - Over het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden kritisch en kritiek bestaat vaak verwarring, bijvoorbeeld in kritieke/kritische factoren. Volgens de moderne woordenboeken zijn kritisch en kritiek alleen synoniem in de natuurkundige betekenis 'op het punt staand om van de ene toestand over te gaan in de andere (bijvoorbeeld van vloeistof naar gas)'. ... gebruik je kritisch

                                                                                                                                           
'Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.' Waar komt die uitdrukking vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wees niet kritisch over iets wat je cadeau krijgt - dat wordt bedoeld met 'Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.' Bij een cadeau is het belangrijk dát je iets krijgt: het gaat om het gebaar, niet om de waarde of kwaliteit van het geschenk. ... de bek kijken.' waar komt die uitdrukking vandaan? wees niet kritisch

                                                                                                                                           
Waar komt op de korrel nemen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je kritisch over iets of iemand uitlaat. Het kan gaan om een plagerijtje of om spottende opmerkingen, maar ook om zware kritiek. ... je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je kritisch

                                                                                                                                           

Neorationalisme

Kunstbus - Neorationalisme ( architectuur 1975-1990) Op meetkundige vormen geïnspireerde bouwstijl waarbij net als in het 19e eeuwse rationalisme van J.N.L. Durand (1760-1834) een logische en objectieve benadering van ontwerpen wordt betracht waarin de plattegrond de basis is voor architectuur en stedenbouw. ... kritisch

                                                                                                                                           
verzuring
Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... scheuren ontstaan en grote plakken materiaal loslaten. kritisch

                                                                                                                                           
TTIP: Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
Parlement & Politiek - De TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten begonnen in juli 2013. In 2013 en begin 2014 werd er vooral gewerkt aan een agenda voor de onderhandelingen. Hierin werd bepaald welke zaken er besproken moesten worden tijdens de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag. ... president hollande en een aantal duitse ministers zich erg kritisch

                                                                                                                                           
Cuba
Cuba
Kunstbus - Cuba, formeel de Republiek Cuba (Spaans: República de Cuba), is een land in het Caribisch Gebied, bestaande uit de eilanden Cuba en Isla de la Juventud, plus een groot aantal zeer kleine eilandjes daaromheen. ... krijgen dan personen die dat niet doen of die zich kritisch

                                                                                                                                           
Giuseppe Terragni
Giuseppe Terragni
Kunstbus - Italiaans architect, geboren 18 april 1904 in Meda, Lombardije - overleden 19 juli 1943 in Como. Giuseppe Terragni was een pionier van het Italiaanse Modernisme en navolger van de Internationale Stijl. ... kritisch

                                                                                                                                           
Liber-Pontificalis
Kunstbus - Liber Pontificalis Het Liber Pontificalis of Boek der Pausen is een belangrijke bron voor de bestudering van vroegmiddeleeuwse geschiedenis. Kritisch onderzoek heeft uitgewezen dat het werk niet op alle punten betrouwbaar is. ... bron voor de bestudering van vroegmiddeleeuwse geschiedenis. kritisch

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
Parlement & Politiek - In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... sociale verzekeringswetten. de enquete werd ingesteld na een kritisch

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Parlement & Politiek - Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... raad van state, geen bezwaar, maar de eerste kamer was uiterst kritisch

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
Parlement & Politiek - De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... de rechtsstaat en mensenrechten in de eu. daarom is de pvda kritisch

                                                                                                                                           
Rotterdam-Maaskantprijs_2004
Kunstbus - Rotterdam Maaskantprijs 2004 14 december 2004 De Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2004 wordt niet uitgereikt Dit maakte het bestuur van de Stichting Rotterdam- Maaskant bekend. Na rijp beraad heeft ze besloten om het juryadvies niet over te nemen. ... die sindsdien op de stoel plaats namen, waren vernieuwend, kritisch

                                                                                                                                           
Toetreding Roemenië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Roemenië is op 1 januari 2007 lid geworden van de Europese Unie. Aanvankelijk was het niet zeker of de regelgeving in Roemenië op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en corruptiebestrijding zich op Europees niveau bevond. ... van roemenie tot de unie, waren de europarlementariers kritisch

                                                                                                                                           
E. du Perron
Kunstbus - Nederlands (proza)schrijver en dichter, geboren 2 november 1899 te Meester-Cornelis, onder Batavia (Jakarta) West-Java, overleden 14 mei 1940 te Bergen. Hoewel Du Perron tot de Nederlandse literatuur gerekend wordt, was hij in feite een kosmopolitisch schrijver. ... nieuwe stem in het sterk verzuilde nederland: forum was kritisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14