YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur architectuur korinthische stijl griekse bouwkunst korinthische orde ionische corinthische stijl korinthische bouwstijl corinthische orde corinthische zuilen callimachus griekse architectuur asklepieion asclepius asclepiuscultus asklepios design il redentore reglement van orde ministers minister-president ministerraad kuyper homogeniteitsvereiste kabinetten reglement van orde - ministerraad bevoegdheden tweede kamer eerste kamer verenigde vergadering ridderlijke-duitsche-orde orde-van-malta johannieters johanniters hospitaalridders taal uitdrukkingen en spreekwoorden voorzitter wetsvoorstellen burgerinitiatief : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1004 voor - korinthische orde - in 0.054764986038208 seconden.
Griekse bouwkunst
Griekse bouwkunst
Kunstbus - Griekse Architectuur De architectuur uit de Griekse en Romeinse oudheid (grofweg van de 7de eeuw vóór tot en met de 4de eeuw n Christus) wordt Klassieke bouwkunst genoemd. De bouwkunst uit deze periode wordt gekenmerkt door het gebruik van (zuilen)orden. ... gewoonlijk dragen.' - uit een vertaling van ton peters de korinthische

                                                                                                                                           
Asklepios
Kunstbus - Asclepius Asclepius ( Grieks: Asklepios; Latijn: Aesculapius; Nederlands ook wel: Aesculaap) is in de Griekse mythologie de halfgod of heros van geneeskunde en genezing. Hij was de zoon van Apollon en Coronis (Bij Homerus is hij echter nog geen god, maar een kundig arts; pas vanaf de 5e eeuw v. ... asklepios waren gewijd, alsook een later gebouwde tempel in de korinthische

                                                                                                                                           
Il Redentore
Kunstbus - Voluit Chiesa del Santissimo Redentore ( Kerk van de meest Heilige Verlosser), is een kerk op het eiland Giudecca in het stadsdeel Dorsoduro in het zuiden van Venetië. Il Redentore werd ontworpen door Andrea Palladio in 1575/76 als dankbetuiging voor het spoedige einde van de pestepidemie van 1575-1577. ... staan beelden boven de ingang. in de kerk zijn zuilen van de korinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Ministerraad

Parlement & Politiek - De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. ... korinthische

                                                                                                                                           

Orde-van-Malta

Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... korinthische

                                                                                                                                           

Ridderlijke-Duitsche-Orde

Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... korinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde

Parlement & Politiek - Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking niet in de haak zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als iets niet in de haak is, wil dat zeggen dat het niet in orde is, niet klopt. ... korinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt het is hier niet pluis vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Het is hier niet pluis betekent 'het is hier niet in orde', 'het is hier niet veilig', of zelfs: 'het is hier eng' ('het spookt hier!'). Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt niet pluis vooral gebruikt als het ergens voor je gevoel niet in orde is, al weet je niet precies waar dat gevoel vandaan komt. ... korinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Verenigde Vergadering

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze dat zit wel snor vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dat zit wel snor is vaak een geruststellend antwoord op een vraag of alles goed zal gaan: 'dat komt goed', 'dat lukt zeker'. Het kan ook betekenen 'het is goed, het is in orde', bijvoorbeeld: 'Ben ik je nog benzinegeld schuldig? ... korinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Dat komt voor de bakker' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Dat komt voor de bakker' betekent: 'het komt in orde'. Varianten zijn: 'Komt voor de bakker', 'Voor de bakker!' en 'Het is voor de bakker' ('het is gelukt, het is in orde'). ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Er loopt een streep door' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Er loopt (bij hem/haar) een streep door' betekent: 'hij/zij is geestelijk niet helemaal in orde', 'hij/zij is niet goed wijs'. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt 'Het is in kannen en kruiken' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Het is in kannen en kruiken' betekent: 'het is in orde', 'het is geregeld', 'het is voor elkaar'. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking alles kits vandaan?
Genootschap Onze Taal - Alles kits betekent 'alles in orde'. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) noemt als oudste bron waarin kits voorkomt een proefschrift uit 1904, Het Dialect der Noord-West-Veluwe van Wijnand van Schothorst. ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking kat in 't bakkie vandaan?
Genootschap Onze Taal - Kat in 't bakkie wordt gezegd van een makkelijk karweitje. We gebruiken het ook wel als uitroep in de betekenis 'voor elkaar!' en 'komt in orde! ... korinthische

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... korinthische

                                                                                                                                           
Is het juist om te zeggen: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebrand'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat is mogelijk, maar er zijn taalgebruikers die in deze zin gebeten beter vinden: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebeten.' Gebeten zijn op iemand betekent vooral 'verbitterd zijn, kwaad op iemand zijn'. ... korinthische

                                                                                                                                           
Orde-van-het-Gulden-Vlies

Orde-van-het-Gulden-Vlies

Kunstbus - Een keten van de Orde van het Gulden Vlies in de schatkamer in Wenen (Wiener Schatzkammer). De Orde van het Gulden Vlies ( Frans: Ordre de la Toison d'Or, Duits: Orden vom Goldenen Vlies) is een exclusieve Ridderorde. ... korinthische

                                                                                                                                           

Orde van de Nederlandse Leeuw

Kunstbus - Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Bij wet van 29 september 1815 werd de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. ... korinthische

                                                                                                                                           

Orde-van-de-Negen-Edelstenen

Kunstbus - Orde van de Negen Edelstenen De Oude en Meest Veelbelovende ("Auspicious") Orde van de Negen Edelstenen werd in 1851 door Koning Mongkut Rama IV van Siam (het latere Thailand) ingesteld. Men noemt de orde ook wel de " Heilige Orde", "Warap Aun" of "Nop' aratanarach a". ... korinthische

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... korinthische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12