YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek koraal gregoriaans-koraal choral design koraalbewerking bloedkoraal cultuur protestantse-kerkmuziek protestantse vox-principalis rammelaars namen cantus firmus motet mis getallen variatievorm rinkelbellen georg bohm taal rinkelbel rammelaar figureren koraalcantate hubert ferdinand kufferath kerklied sem dresden requiem co2 egidiuslied fluorescente co2-reductie oceaan zeeen co2-opslag barbaren randall thompson fons reggers johannespassie johannes-passion : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 35 voor - koraal - in 0.0144929885864258 seconden.

Koraal

Muziekbus - Protestants kerklied, ingevoerd door Luther in de 16de eeuw. De melodieën voor het koraal werden ontleend aan het Gregoriaans, het volkslied en het kunstlied, het vóór-protestantse, geestelijke, Duitse lied ofwel nieuw gecomponeerd. ... koraal

                                                                                                                                           

Gregoriaans-Koraal

Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... koraal

                                                                                                                                           
choral
Muziekbus - Choral koraal ... choral koraal

                                                                                                                                           

Koraalbewerking

Muziekbus - is een bewerking van een koraalmelodie voor orgel, koor, orkest of andere combinaties. Hoewel in de 13de en de 15de eeuw omspeling en imitatie van kerkelijke melodieën al gebruikelijk waren, wordt met koraalbewerking in engere zin bedoelt, de bewerking van het protestantse koraal in verschillende vormen: het eenvoudige meerstemmige koraal (noot tegen noot); figuratie in één of meer stemmen met het koraal als cantus firmus (gefigureerd koraal); canonisch (koraalcanon); fugatisch (koraalfuga). ... koraal

                                                                                                                                           

bloedkoraal

Kunstbus - Edelkoraal Koraal is een verzamelnaam voor verschillende zeedieren van de klasse Anthozoa. Het zijn diertjes van maar een paar millimeter die, met hun tentakelkrans, wel wat lijken op een zee-anemoon, zie ook neteldieren. ... koraal

                                                                                                                                           
Protestantse-kerkmuziek
Muziekbus - Protestantse kerkmuziek Maarten Luther, was behalve theoloog ook musicus. Ook hij vond dat kerkmuziek soms zo ingewikkeld was dat ze de aandacht afleidde van de tekst. Ook hij stelde een vereenvoudiging voor. ... een belangrijke plaats in de lutherse kerk. later werden de koraal

                                                                                                                                           
Variatievorm
Muziekbus - Thema, gevolgd door variaties. In de Renaissance werd de variatievorm zeer populair. Een bekende melodie wordt hier als uitgangspunt genomen. In dit genre neemt het aantal noten bij elke volgende variatie toe. ... techniek gebruikt in zijn grote orgelfantasieen, waarbij het koraal

                                                                                                                                           
Rammelaar
Kunstbus - Een rammelaar is een stuk speelgoed voor baby's vanaf ongeveer 3 maanden. Het is een hol voorwerp waarin zich een of meer balletjes bevinden, en door ermee te schudden zal het geluid voortbrengen. De rammelaar is speelgoed dat al duizenden jaren oud is. ... uit. bij de constructie van de rammelaar werden materialen als koraal

                                                                                                                                           
Figureren
Muziekbus - Lat. figurare 1. in beeld brengen 2. op een voordracht voorkomen muziek: een gefigureerd koraal: waarvan de hoofdtonen van de melodie zijn versierd. ... brengen 2. op een voordracht voorkomen muziek: een gefigureerd koraal

                                                                                                                                           
Vox-Principalis
Muziekbus - Vox Principalis benaming voor de bovenstem in het Middelleeuwse organum. De vox principalis is de gegeven bovenstem van het organum, die meestal uit een gregoriaans koraal is ontnomen. ... bovenstem van het organum, die meestal uit een gregoriaans koraal

                                                                                                                                           
Georg Bohm
Muziekbus - Georg Böhm Koraal "Vater unser im Himmelreich" Duits componist, organist en cantor, geboren 2 september 1661 in Hohenkirchen bij Ohrdruf, Thüringen - overleden 18 mei 1733 in Lüneburg. Georg Böhm was een belangrijk vertegenwoordiger van de Duitse Laatbarok en wordt wel als voorloper van de grote Johann Sebastian Bach beschouwd. ... bohm georg bohm koraal

                                                                                                                                           
cantus firmus motet
Muziekbus - Cantus firmus motet ,een bijzondere vorm van het motet, vooral tijdens de vijftiende en zestiende eeuw in zwang. Het zogenaamde cantus firmus motet gebruikt als cantus firmus een fragment uit een koraal in tenor, zonder dat het ritmisch erg wordt vastgelegd, maar met een natuurlijk verloop. ... firmus motet gebruikt als cantus firmus een fragment uit een koraal

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... de grote, waarvan het wezenlijke onderdeel de gregoriaanse koraal

                                                                                                                                           
Na hoeveel jaar vier je je smaragden huwelijk? En bestaat er eigenlijk een overzicht van dit soort benamingen?
Genootschap Onze Taal - Met een smaragden huwelijk wordt meestal een 40-jarig huwelijk bedoeld, maar als benaming voor een 55-jarig huwelijk komt het ook voor. ... vlechtwerk 10 jaar: kristal, staal, tin, rozen 11 jaar: koraal

                                                                                                                                           

Koraalcantate

Muziekbus - is een instrumentaal begeleide cantate voor soli en koor, waarin een koraaltekst en/of bijbeltekst op verschillende manieren bewerkt wordt, meestal afgesloten door een vierstemmige zetting van het oorspronkelijke koraal ... koraal

                                                                                                                                           
Van Wisselingh
Kunstbus - Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co. (Klaas Groesbeek) Kunsthandel en kunstnijverheids- atelier in Amsterdam, opgericht in 1838. De kunsthandel Van Wisselingh bestaat al ruim 160 jaar. Omstreeks 1900 had het bedrijf vestigingen in Londen en Amsterdam. ... een voorraad prachtige houtsoorten als ebben-, palissander-, koraal

                                                                                                                                           
fluorescent
Kunstbus - Fluoresceren (onovergankelijk werkwoord; fluoresceerde, heeft gefluoresceerd) == (van bepaalde stoffen) het invallende licht weer uitstralen in een andere frequentie. Fluorescentie is een natuurkundig verschijnsel waarbij een atoom een hoog-energetisch foton absorbeert, in een aangeslagen toestand belandt en vervolgens terugvalt naar de grondtoestand onder uitzending van een foton van lagere energie (langere golflengte). ... nature voor in sommige soorten kwallen (aequorea victoria) en koraal

                                                                                                                                           
Requiem
Muziekbus - Mis, waarvan de tekst is aangepast voor een uitvaart. Muziek voor de r.k. dodenmis-liturgie. Genoemd naar de tekst van de introïtus: " Requiem aeternam.." (= "eeuwige rust..."). Vanaf de 15e eeuw is het requiem ook meerstemmig gecomponeerd en, in tegenstelling tot "gewone" missen, zowel het ordinarium als het proprium. ... papa of p. de la rue nog sterk gebonden aan de gregoriaanse koraal

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... vormen, en door koralen die uit calciumcarbonaat koraal

                                                                                                                                           
Figuratie
Muziekbus - omspeling en versiering van melodische hoofdtonen met behulp van toonladderpassages en gebroken akkoorden. bepaalde tonen en toonfiguren die ter velevendiging van de melodie in harmonie en contrapunt worden aangebracht. ... wordt dit fuguratieve element toegepast met betrekking tot een koraal

                                                                                                                                           
Fons Reggers
Kunstbus - Firma Gebr. Reggers (1919-1960) Atelier opgericht in 1919 door de twee broers Fons en Rein Reggers voor het maken van zilveren sieraden met edelstenen en verschillende zilveren gebruiksvoorwerpen. Fons Reggers verzorgde de ontwerpen en Rein Reggers was verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. ... meestal gemaakt uit zilver en hebben vaak accenten in rood koraal

                                                                                                                                           
Leonhart Schroter
Muziekbus - ook Leonhardt Schröter, Duits componist en cantor, geboren ca 1532 of ca 1540 in Torgau, gestorven ca 1601 of 1600 in Maagdenburg Naamsvarianten: Leonhard Schröter, Leonhart Schroterus, Leonartus Schroterus, Leonhard Schröter, Leonhardus Schroterus, Leonhardt Schröter, Leonhard Schroeter. ... van giovanni pierluigi da palestrina en victoria, alleen de koraal

                                                                                                                                           
Johannes-Passion
Kunstbus - Johannes Passion (1725 version) (1)( Johannespassion (BWV 245) van Johann Sebastian Bach is een muzikale vertelling van het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie naar Johannes. Geschiedenis Bach schreef de Johannespassion in 1724 in drie maanden tijd. ... een jaar later verving hij het openingskoor door een ingetogen koraal

                                                                                                                                           
Ton de Leeuw
Ton de Leeuw
Muziekbus - Ton ( Antonius) Wilhelmus Adrianus de Leeuw ( Rotterdam, 16 november 1926 - Parijs, 31 mei 1996), Nederlandse componist. In 1949 ging hij, na enkele jaren compositiestudie bij Henk Badings, naar Parijs om te studeren bij Olivier Messiaen ( analyse) en Thomas de Hartmann (orkestratie). ... moment van klinken, in een langzame beweging uitmondend in een koraal

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17