YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair koppelteken taal aaneenschrijven trema leestekens samenstelling bijvoeglijk naamwoord betekenis hoofdletter of kleine letter enkelvoud/meervoud klinkerbotsing afkortingen afleiding samenkoppeling apostrof namen engels werkwoord meervoudsvorming alternatieve spelling afbrekingen basisregels antisemitisme aardrijkskundige namen uitspraak en klemtoon symbolen cultuur antisemiet antisemitisch officiele-spelling getallen antisemitische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - koppelteken - in 0.00853395462036133 seconden.

Koppelteken

Kunstbus - Het koppelteken (of tussenstreepje) (taalkunde) leesteken, bestaande uit een liggend streepje, als verbinding tussen de delen van sommige samengestelde woorden. We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling. ... koppelteken

                                                                                                                                           
Als je een deel van een woord tussen haakjes zet, moet je dan een streepje gebruiken? Is het (woorden-)boek, (woorden)-boek, (woorden)boek of (woorden) boek?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is (woorden)boek, zonder spatie of streepje. Gebruik geen koppelteken, tenzij het woord zonder haakjes al een koppelteken bevat. ... is (woorden)boek, zonder spatie of streepje. gebruik geen koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze van de combinatie van zo en even?
Genootschap Onze Taal - In de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken geschreven. ... even? in de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken

                                                                                                                                           
Moet een woord met drie dezelfde medeklinkers achter elkaar, zoals fitnesssessie of jazzzangeres, aan elkaar geschreven worden, of moet/mag er een streepje in staan?
Genootschap Onze Taal - Fitnesssessie en jazzzangeres zijn goed, maar fitness-sessie en jazz-zangeres ook. Het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling te verduidelijken met een koppelteken. De twee woorddelen scheiden met een spatie is niet juist. ... een lastig leesbare samenstelling te verduidelijken met een koppelteken

                                                                                                                                           
De T-shirts van FC Wolvega zijn paars met wit. Zijn de shirts nu paars-wit of paarswit?
Genootschap Onze Taal - Shirts die de kleuren paars en wit bevatten, zijn paars-wit, met een koppelteken. Paarswit heeft een andere betekenis, namelijk 'naar paars neigend wit'. ... die de kleuren paars en wit bevatten, zijn paars-wit, met een koppelteken

                                                                                                                                           
Moet het woord doorsnee aan het volgende woord vast worden geschreven, zoals doorsnee( )burger?
Genootschap Onze Taal - Het kan, maar het hoeft niet. Doorsneeburger en doorsnee burger zijn dus allebei juist; daarbij geldt doorsneeburger als iets neutraler. Doorsnee-burger mag ook; een facultatief koppelteken kan worden toegevoegd als een woord anders lastig leesbaar zou zijn (behalve in dictees). ... als iets neutraler. doorsnee-burger mag ook; een facultatief koppelteken

                                                                                                                                           
Schrijf je onze munteenheid als euro of als Euro? En hoe zit het met 'een bedrag in euro/Euro/euro's/Euro's'?
Genootschap Onze Taal - Alle munteenheden worden met een kleine letter geschreven: euro, dollar, pond, kroon, enzovoort. De munteenheid euro is weliswaar een verkorting van Europees, maar de naamfunctie daarvan is naar de achtergrond verdwenen. ... euroiseren, enz. samenstellingen met euro krijgen een koppelteken

                                                                                                                                           
Klinkerbotsing
Klinkerbotsing
Kunstbus - Van klinkerbotsing is sprake als in een woord klinkers op elkaar volgen die ook tezamen als één klank (of een tweeklank) kunnen worden gelezen. Deze dubbelzinnigheid wordt opgeheven door de aparte klinkers van elkaar te scheiden met een trema (in afleidingen en samengestelde telwoorden) of een koppelteken (in samenstellingen). ... een trema (in afleidingen en samengestelde telwoorden) of een koppelteken

                                                                                                                                           
samenkoppeling
Kunstbus - Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die vaak samen voorkomen en daardoor een vaste uitdrukking zijn gaan vormen, die zich in haar geheel gedraagt als een samengesteld woord. Voorbeelden:. ... een samenkoppeling is dermate gefixeerd dat er koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... komt er tussen de afkorting en het achtervoegsel geen koppelteken

                                                                                                                                           
Stuur je een email of een e-mail?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is e-mail, en het is ook e-mailtje, e-mails en e-mailen. ... alle woorden met die e krijgen in het nederlands een koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is juist: Wiien, wii'en, wii-en of wiiën?
Genootschap Onze Taal - Het werkwoord wiiën begint met een kleine letter en krijgt een trema op de e. ... niet juist, omdat een achtervoegsel als -en nooit met een koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is juist: Plat-New Yorks, plat-New Yorks of plat New Yorks?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is Plat-New Yorks juist. Wat ons betreft is ook plat New Yorks goed te verdedigen. Deze combinatie is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite. ... plat- vervalt de hoofdletter in de taalnaam. we gebruiken geen koppelteken

                                                                                                                                           
Samenstelling
Kunstbus - De samenstelling [-en]v 1 het samenstellen 2 manier waarop iets samengesteld is 3 woord dat door verbinding van twee of meer woorden is gevormd Samenstelling kan verwijzen naar:. samenstelling (taalkunde). ... aaneengeschreven. hierop bestaat een aantal uitzonderingen. koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: APP, App of app? En is het meervoud met een apostrof of niet?
Genootschap Onze Taal - Het woord app is met kleine letters; het meervoud is apps. ... file-app. tussen een eigennaam en het woord app komt vaak een koppelteken

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de samenstelling van Zwarte Piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende mogelijkheden: ... zwarte pietdiscussie, zwarte pietdebat (of met verduidelijkend koppelteken

                                                                                                                                           
officiele-spelling
Kunstbus - Officiële spelling Met de term 'officiële spelling' wordt de spelling aangeduid die door de Nederlandse en Vlaamse regeringen wettelijk is voorgeschreven voor onderwijs en overheid. Deze spelling is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het 'Groene Boekje'), die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie is samengesteld. ... het gebruik van hoofdletters. het gebruik van tekens als het koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?
Genootschap Onze Taal - Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... klinkerbotsing: die wordt bij samenstellingen opgelost met een koppelteken

                                                                                                                                           
antisemitisme
Kunstbus - Antisemitisme De term antisemitisme is de moderne benaming voor een vijandige houding ten opzichte van Joden. Het leidt ertoe dat veel Joden niet in het openbaar voor hun afkomst of religie durven uit te komen. ... van - reden waarom de schrijfwijze anti-semitisme, met koppelteken

                                                                                                                                           
Staat er een streepje in proactief? En in andere woorden die met pro beginnen?
Genootschap Onze Taal - Het woord proactief wordt in principe zonder streepje geschreven, maar pro-actief met een streepje voor de duidelijkheid is niet fout. ... klinkerbotsing. er is daarom geen reden om het woord met een koppelteken

                                                                                                                                           
Wat is juist: hiv-virus of hivvirus?
Genootschap Onze Taal - Hiv-virus komt het vaakst voor en is de duidelijkste schrijfwijze, maar voor hivvirus is ook wel wat te zeggen. ... van human immunodeficiency virus. afkortingen worden met een koppelteken

                                                                                                                                           
Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?
Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... wordt cola-tje. bij het afbreken van een woord waar een koppelteken

                                                                                                                                           
Is chicheid wel juist geschreven?
Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... bestaat altijd de mogelijkheid om een verduidelijkend koppelteken

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het werkwoord dat bij yoga hoort?
Genootschap Onze Taal - Het werkwoord yogaën krijgt een trema. ... een afkorting zijn afgeleid, zoals sms'en. en een streepje ( koppelteken

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 27