YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur koning de koning koninck konink coninckx latijn rex king-arthur koning-arthur persoon ministerraad raad van state minister ministeriele verantwoordelijkheid koning willem grondwet koning willem functie en positie regering of kabinet vorst koningin maxima verenigde vergadering koningin juliana koningin koningin beatrix koning willem-alexander keizer regering en kabinet schaakstuk willem zaak monarch koningin wilhelmina prinses catharina-amalia statuut van het koninkrijk van nagell informateur willem-alexander inhuldiging koning positie van de koning : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1380 voor - koning - in 0.135534048080444 seconden.
Zoekterm koning is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

koning

Naast een representatieve taak, waar de meeste burgers de Koning van kennen, vervult hij een staatsrechtelijke taak die vooral tijdens kabinetsformaties zichtbaar is. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

rex - (koning)

rex [koning] {1832} < latijn rex (2e nv. regis), verwant met regere [richten, leiden, regeren].<#>rex, - (Lat.) koning. Vgl. regīna. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Koning-Arthur

Koning Arthur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

koning

1.0: hoofd van een koninkrijk 1.1: de beste in iets 1.2: het beste 1.3: iemand met veel macht 2.0: belangrijkste schaakstuk koning 1.0 man die aan het hoofd van een koninkrijk of keizerrijk staat en die doorgaans van adel is; vorst in een koninkrijk Ook wel ter aanduiding van de titel van koning. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

De Koning

Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inhuldiging Koning

De Grondwet bepaalt dat een nieuwe Koning zo spoedig mogelijk na aanvang van zijn koninklijk gezag in Amsterdam in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal moet worden ingehuldigd. De Koning legt ten overstaan van de Staten-Generaal en delegaties van de Staten uit het Caribische deel van het Koninkrijk de eed of belofte af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ex-koning

1.0: voormalig koning ex-koning 1.0 iemand die vroeger koning was; voormalig koning. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Koning

Het erfelijk staatshoofd van Nederland. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

koning - (regerend vorst)

koning zn. ‘regerend vorst’ Onl. kuning ‘heerser, vorst’ in cuninga tharsis in alende geuon bringon sulun ‘de koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken brengen’ [10 e eeuw; W. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Commissie-De Koning

De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hans Koning

Hans Koning pseudoniem van Hans Koningsberger Amerikaans/ Nederlands schrijver van proza, geboren 12-7-1921 Amsterdam - overleden 13 april 2007 Easton, Connecticut. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Koning Arthur

Mythische Britse koning, (historisch geleefd in de vijfde of zesde eeuw). Koning Arthur (ook Artur of Artus) is een figuur uit de Keltische legenden en de middeleeuwse hoofse literatuur, wiens historiciteit niet vaststaat. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Koning / koning Willem-Alexander

Het woord koning wordt met een kleine letter geschreven – behalve als het toevallig aan het begin van een zin staat. Dat geldt ook voor koningin: koningin Máxima. Koning en koningin zijn functieaanduidingen, en zulke woorden krijgen in principe een kleine letter – of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Koning Arthur

Artus of Arthur was in de middeleeuwen een legendarische Keltische koning van Brittannië. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning is het ambtelijke secretariaat van de Koning en fungeert als schakel tussen hem de ministers. Die taak komt onder meer tot uiting bij de ondertekening en archivering van officiële staatsstukken, zoals wetten en koninklijke besluiten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonaparte

Broer van keizer Napoleon die in 1806-1810, tijdens de Franse overheersing van grote delen van Europa, de eerste koning van de eenheidstaat Nederland was. Doordat hij zijn medeleven betuigde bij rampen als de kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij een zekere populariteit bij de bevolking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De koning en andere leden van het Koninklijk Huis aanschrijven

In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

bergkoning

1.0: leider in het bergklassement 2.0: koning van een bergachtig gebied bergkoning 1.0 (wielersport [rensport]) tussentijdse leider of uiteindelijke winnaar van het bergklassement in een grote wielerronde, zoals de ronde van Frankrijk (Tour de France), de ronde van Italië (Giro d'Italia), de ronde van Spanje (de Vuelta), de ronde van Zwitserland en de ronde van Polen. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Koning-Willem-I

Na de Franse overheersing keerde de zoon van de stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland om er het koningschap te aanvaarden. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Koning Arthur

Legendarische Engelse koning in de Middeleeuwen (vijfde eeuw n.Chr.) die een belangrijke rol zou hebben gespeeld in de strijd tussen de Britten en de binnentrekkende Saksen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Zijne Majesteit, Zijner Majesteits
Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... majesteit, zijner majesteits waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in zijne majesteit en zijner majesteits, terwijl de koning een man is? doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen zijne m - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

salomo - (koning der Israëlieten)

Salomo, Salomon [koning der Israëlieten] { salomon 1285, Salomo 1688} < hebreeuws šəlōmō < šālōm [vrede, eig.: volledigheid, welstand], vgl. arabisch salām ( vgl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148