YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur koning de koning koninck coninckx konink king-arthur koning-arthur minister ministeriele verantwoordelijkheid ministerraad raad van state grondwet verenigde vergadering koningin juliana koningin maxima koning willem-alexander willem i koning willem iii regering en kabinet functie en positie regering/kabinet koningin beatrix statuut van het koninkrijk koning willem ii koningin wilhelmina prinses catharina-amalia positie van de koning verantwoordelijk (in)formateur inhuldiging koning willem-alexander van nagell literair tweede kamer eerste kamer kabinet minister-president kabinetsformatie commissie-de koning grondwetscommissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1110 voor - koning - in 0.0697360038757324 seconden.

koning

Naast een representatieve taak, waar de meeste burgers de Koning van kennen, vervult hij een staatsrechtelijke taak die vooral tijdens kabinetsformaties zichtbaar is. ... koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Koning-Arthur

Koning Arthur ... koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

De Koning

Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inhuldiging Koning

De Grondwet bepaalt dat een nieuwe Koning zo spoedig mogelijk na aanvang van zijn koninklijk gezag in Amsterdam in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal moet worden ingehuldigd. De Koning legt ten overstaan van de Staten-Generaal en delegaties van de Staten uit het Caribische deel van het Koninkrijk de eed of belofte af. ... koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-De Koning

De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hans Koning

Hans Koning pseudoniem van Hans Koningsberger Amerikaans/ Nederlands schrijver van proza, geboren 12-7-1921 Amsterdam - overleden 13 april 2007 Easton, Connecticut. ... koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Wat is juist: koning Willem-Alexander of Koning Willem-Alexander?

Het woord koning wordt met een kleine letter geschreven – behalve als het toevallig aan het begin van een zin staat. Dat geldt ook voor koningin: koningin Máxima. Koning en koningin zijn functieaanduidingen, en zulke woorden krijgen in principe een kleine letter – of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat. ... is juist: koning - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning is het ambtelijke secretariaat van de Koning en fungeert als schakel tussen hem de ministers. Die taak komt onder meer tot uiting bij de ondertekening en archivering van officiële staatsstukken, zoals wetten en koninklijke besluiten. ... van de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonaparte

Broer van keizer Napoleon die in 1806-1810, tijdens de Franse overheersing van grote delen van Europa, de eerste koning van de eenheidstaat Nederland was. Doordat hij zijn medeleven betuigde bij rampen als de kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij een zekere populariteit bij de bevolking. ... ( koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... regering/kabinet - hoofdinhoud de regering bestaat uit de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waarom heet de troonswisseling niet 'kroonswisseling'?
Bij het woord troonswisseling gaat het niet om de letterlijke betekenis van troon, 'zetel van een koning(in)', maar om de figuurlijke betekenis 'heerschappij, koningschap'. Er is dus sprake van een wisseling ('verandering, overdracht') van het koningschap: dat gaat van Beatrix over op Willem-Alexander. ... het niet om de letterlijke betekenis van troon, 'zetel van een koning - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... ( koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister van staat
Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Koning-Willem-I

Na de Franse overheersing keerde de zoon van de stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland om er het koningschap te aanvaarden. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. ... koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Flore de Koning

Woont en werkt in Leiden. Flore de Koning studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. In het kader van een uitwisselingsprogrammma woonde en werkte zij 2000 in Berlijn. ... de koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... over. daarnaast adviseert de kamervoorzitter de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Krijn de Koning

Geboren in Amsterdam. Studies: 1983-88 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam; afdeling Audiovisuele Vormgeving. 1988-90 Ateliers '63, Haarlem. 1991-93 Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques, Parijs. ... de koning - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Lijn van troonopvolging
Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander nu zou overlijden of terugtreden als koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn om hem op te volgen. ... van troonopvolging - hoofdinhoud het koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. koning Willem-Alexander, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Koning Willem-Alexander bekleedt sinds 30 april 2013 het koningschap. Hij werd in 1967 geboren als oudste zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Hij volgde onder meer een opleiding aan het Atlantic College in Wales en bij de Nederlandse Marine en studeerde geschiedenis in Leiden. ... koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoge Colleges van Staat
Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... bestuursrechter. voorzitter van de raad van state is de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad van State
De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... bestuursrechter. voorzitter van de raad van state is de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jan) de Koning

Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... j. (jan) de koning - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 42