YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eric kolfschoten e.j.m. (eric) kolfschoten commissie-de koning chu kabinet-schermerhorn/drees jan de quay ppr ds'70 kolfschoten gerard van walsum kiesdrempel abraham kuyper welter van rhijn willem schermerhorn evp zetelverdeling na verkiezingen van der sanden commissaris van de koningin willem banning tweede kamerlid hilda verwey-jonker feij van melick-herkenbosch eerste kamer sdap d66 geert ruygers lieftinck unie 55+ frans wijffels cd rpf ko suurhoff psp verzuiling centrumpartij boerenpartij de doorbraak gpv tweede kamerverkiezingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 12 van 12 voor - kolfschoten - in 0.00726604461669922 seconden.

E.J.M. (Eric) Kolfschoten

Parlement & Politiek - KVP-Tweede Kamerlid, dat zijn parlementaire werk combineerde met het burgemeesterschap van Alkemade en Leidschendam. Was van jongsaf voorbestemd voor het gemeentebestuur; zijn grootvader en vader waren eveneens burgemeester. ... (eric) kolfschoten

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Parlement & Politiek - Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... de motie niet uitgevoerd. in 1970 dienden daarom de kvp-leden kolfschoten

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... teulings en de directeur van het partijbureau van de rksp, kolfschoten

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... einde aan de sturende rol van de koning bij de formatie. motie- kolfschoten

                                                                                                                                           
Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... voor een door het volk gekozen formateur. ook de motie- kolfschoten

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... echter geen meerderheid. wel nam de kamer de motie van eric kolfschoten

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Parlement & Politiek - Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... in overijssel), d'ailly (pvda, burgemeester van amsterdam), kolfschoten

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Parlement & Politiek - Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... (1 maart 1946 - 3 juli 1946) justitie minister: mr. h.a.m.t. kolfschoten

                                                                                                                                           
Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck
Parlement & Politiek - Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. ... binding, met als premier van walsum. vanwege weigeringen van kolfschoten

                                                                                                                                           
Johanna Bordewijk-Roepman
Muziekbus - Johanna (Suzanna Hendrina) Bordewijk-Roepman Johanna Bordewijk-Roepman geb. 4-8-1892 te Rotterdam - gest. 8.10.1971 te Den Haag. Nederlands componiste. Zij studeerde Engels. Ze volgde orkestratielessen bij Eduard Flipse vanaf 1937. ... staar en wederopbouw (1954) op verzoek van burgemeester kolfschoten

                                                                                                                                           
Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen
Parlement & Politiek - Vooraanstaande christendemocraat van katholieken huize. Kwam in 1967 voor de KVP in de Kamer nadat zijn vader die had verlaten. Als voormalige directeur van een instituut voor de bouw aanvankelijk woordvoerder volkshuisvesting. ... bestuur en financien lagere overheden. - was in 1970 met kolfschoten

                                                                                                                                           
J.J. (Koos) Vorrink
Parlement & Politiek - Charismatische sociaaldemocratische voorman in het interbellum en in de eerste naoorlogse jaren. Aanvankelijk onderwijzer. Leidde met veel bezieling de socialistische jeugdbeweging AJC en was voorzitter van de SDAP en na de oorlog van de PvdA. ... vervolgingsbeleid ten aanzien van arnold meijer. minister kolfschoten

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9