YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen buurschap buurschappen kluften kluft noordbrouk noordbroek noordbroeksters de kerk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 3 van 3 voor - kluften - in 0.00534200668334961 seconden.
Schutterij<#>Burenhulp bij brand<#>Twintigste eeuw
Kunstbus Groningen - Welke taak de schutterij van Noordbroek en van Zuidbroek in de eerste tijd van haar bestaan had is niet helemaal duidelijk. Haar voornaamste functie zal zijn geweest het dorp schutten, beschermen tegen vijanden. ... vanaf de 17de eeuw gilden, ook wel buurten, buurschappen of kluften

                                                                                                                                           

Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... de secretaris l. wichers en de kapitein j. a.j. cruys. kluften

                                                                                                                                           
de kerk
Kunstbus Groningen - De kerk had vele taken. Als wij de oude stukken nagaan is het opvallend dat de kerk zoveel deed. Haar eerste en voornaamste taak was uiteraard het uitdragen van het evangelie, de blijde boodschap van verlossing, zoals die in de Bijbel is geopenbaard. Maar zij had ook een boodschap voor de verschillende terreinen van het leven en daarin gaf zij ook dikwijls het voorbeeld. Zij was het die het eerst begon met het geven van onderwijs aan kinderen, zij trok zich het lot van de armen en verdrukten aan, zij hielp mee om dijken aan te leggen en woeste gronden in vruchtbaar land te veranderen, zij heeft ook veel gedaan voor orde en rechtspraak. ... aan bepaalde eisen voldeden), over waarden (herbergiers), over kluften

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17