YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek klavichord clavichord klavecimbel empfindsamer-stil tangent bebung cembalo monochord piano : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - klavichord - in 0.00610494613647461 seconden.

Klavichord

Muziekbus - toetsinstrument. Het klavichord is een rechthoekig toetsinstrument, waarbij de klankvoortbrenging geschiedt door middel van een dun metalen plaatje (tangent genoemd), dat op het uiteinde van de toets is aangebracht. ... klavichord

                                                                                                                                           
clavichord
Muziekbus - Clavichord Zie: klavichord ... clavichord zie: klavichord

                                                                                                                                           
Empfindsamer-Stil
Muziekbus - Empfindsamkeit: Empfindsamer Stil (empfindsam = sentimenteel / (over)gevoelig) Stroming van de preklassieke periode Een vroeg-romantische stroming uit de tijd van het rococo, die in de tweede helft van de 18de eeuw in Duitsland zijn hoogtepunt beleefde. ... met poetische titels (bij voorkeur voor het 'gevoelige' klavichord

                                                                                                                                           
Klavecimbel
Muziekbus - Oud snaarinstrument, ook wel ingedeeld bij de toetsinstrumenten. Zie ook cembalo Het klavecimbel behoort tot de groep chordofonen (dit zijn instrumenten waarbij het geluid wordt voortgebracht door het in trilling brengen van snaren). ... een versie met een klavier reeds rond het jaar 1000 gebouwd. klavichord

                                                                                                                                           
Tangent
Muziekbus - deel van het klavichord. Met tangent bedoelt men de metalen tong respectievelijk staaf bij het klavichord, waarmee de snaar wordt aangeslagen. Naam voor smalle metalen staafjes bevestigd aan het uiteinde van de toetsen van het clavichord, waarmee de snaren worden aangeslagen en afgeklemd, zodat ze zowel voor de toonvorming als voor de toonhoogtebepaling dienen. ... deel van het klavichord

                                                                                                                                           
bebung
Muziekbus - Soort zweving van de toon welke bij het klavichord verkregen wordt door wisselende druk op de toets. ... soort zweving van de toon welke bij het klavichord

                                                                                                                                           
Cembalo
Muziekbus - Oud snaarinstrument, ook wel ingedeeld bij de toetsinstrumenten Zie klavecimbel... De belangrijkste van de twee voorlopers van de huidige piano. Het andere type is het klavichord. Het hakkebord of cembalo (Hongarije) is een psalterium dat met lepelvormige stokken werd bespeeld. ... twee voorlopers van de huidige piano. het andere type is het klavichord

                                                                                                                                           
Monochord
Muziekbus - MONOCHORD ( Grieks, één snaar), oorspronkelijk een instrument ter berekening van de trillingsverhoudingender tonen, bestaande uit een klankkast, waarover een op twee verplaatsbare kammen lopende snaar gespannen is. ... als voorloper van de trumscheit (trompette marine) en het klavichord

                                                                                                                                           
Piano
Piano
Muziekbus - 1. [It.], voordrachtsaanduiding in de muziek: Piano betekent 'zacht' en wordt afgekort door "p". 2 [scherts.] zachtjes, rustig 3 (de piano, ~'s) toetsinstrument waarbij de kracht van de hameraanslag tegen de snaren gevarieerd kan worden => tingeltangel Piano of Vleugel De piano behoort tot de groep chordofonen (dit zijn instrumenten waarbij het geluid wordt voortgebracht door het in trilling brengen van snaren). ... citer waar een klavier aan werd toegevoegd. dit leidde tot het klavichord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5