YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: klaas dijkhoff dr. k.h.d.m. (klaas) dijkhoff europese commissie schengen- en visabeleid asiel- en migratiebeleid raad justitie en binnenlandse zaken verdrag van schengen verdrag van amsterdam europese aanpak migrantenstromen eu vvd raad vicky maeijer (pvv) pvda judith sargentini (gl) sophie in 't veld (d66) europees parlement gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden stef blok raadsformatie dennis de jong (sp) auke zijlstra (pvv) kati piri (pvda) cda jeroen lenaers (cda) eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dimitris avramopoulos (griekenland) directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid aangepaste kabinet-rutte ii groenlinks d66 grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie sp raad van europa bescherming van persoonsgegevens in europa europese unie ronald plasterk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 106 voor - klaas dijkhoff - in 0.0225899219512939 seconden.

Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

Parlement & Politiek - Klaas Dijkhoff (1981) is sinds 20 maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Sinds 23 maart 2017 is hij tevens Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij dat van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015. ... k.h.d.m. ( klaas

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... - ronald plasterk (pvda), minister van binnenlandse zaken - klaas

                                                                                                                                           
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... - ronald plasterk (pvda), minister van binnenlandse zaken - klaas

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... raad is: stef blok (vvd), minister van veiligheid en justitie klaas

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... door: stef blok (vvd), minister van veiligheid en justitie klaas

                                                                                                                                           
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
Parlement & Politiek - Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... stef blok (vvd). het ministerie kent ook een staatssecretaris. klaas

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... rechtsgeleerdheid lodewijk asscher (pvda) thierry baudet (fvd) klaas

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) klaas

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) klaas

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Parlement & Politiek - Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... opgevolgd door de vvd-tweede kamerleden ard van der steur en klaas

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Parlement & Politiek - Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... (sander) onderwijs, cultuur en wetenschap dijkhoff, k.h.d.m. ( klaas

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... 03 h. (halbe) zijlstra 04 t. (tamara) van ark 05 k.h.d.m. ( klaas

                                                                                                                                           
Drs. O.C. (Ockje) Tellegen
Parlement & Politiek - Ockje Tellegen (1974) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Zij was onder meer beleidsambtenaar en manager Taskforce Iran op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij onder meer werkzaam op de ambassade in Berlijn en politiek assistent van staatssecretaris van Atzo Nicolaï. ... - nam in 2015 de verdediging over van het in 2014 door klaas

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De VVD behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 31 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Orde op Zaken'. ... ark 24 anne mulder 25 erik ziengs 26 ard van der steur 27 klaas

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - De VVD had bij de verkiezingen van 12 september premier Mark Rutte als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt: 'Niet doorschuiven maar aanpakken'. ... van nieuwenhuizen 14 helma nepperus 15 ard van der steur 16 klaas

                                                                                                                                           

Klaas Kloosterboer

Kunstbus - Nederlandse schilder en beeldhouwer, leeft en werkt in Amsterdam, Kunsten, Amsterdam Het werk van Klaas Kloosterboer werd in 1992 in het Centraal Museum in Utrecht voor het eerst aan een groter publiek getoond. ... klaas

                                                                                                                                           

Klaas Gubbels

Kunstbus - Klaas Gubbels ( Rotterdam 19-1-1934) Nederlands schilder, assemblagekunstenaar, beeldhouwer, collagekunstenaar, graficus, muurschilder, omgevingskunstenaar en tekenaar, meest voorkomende motieven zijn koffiekan en tafel, Technische school, Rotterdam, reclameschilderen ( 1949-1951) Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam, avondcursus (1950-1951) Academie ‘Kunstoefening', Arnhem (1952-1958) Alle elementen (koffiepot, tafel en stoel) zijn reeds aanwezig. ... klaas

                                                                                                                                           

Klaas Boonstra

Kunstbus - Nederlands schilder, wandschilder, tekenaar van figuurvoorstellingen, landschappen en non-figuratief, geboren 11-10-1905 in Krommenie (Zaanstad), overleden 02-09-1999 in Schore (Zeeland). Boonstra was vanaf 1932 leerling van de Rijksacademie te Amsterdam en kreeg daar les van Campendonck. ... klaas

                                                                                                                                           

K. (Klaas) Beuker

Parlement & Politiek - Vertegenwoordiger van de conservatieve katholieken, die waarschuwde tegen de in zijn ogen toenemende zedenverwildering in Nederland. Als Tweede Kamerlid voor de RKPN, waarvan hij tevens voorzitter was, keerde hij zich tegen de KVP die volgens hem een te linkse koers volgde en tegen de liberalisering van de drugs- en abortuswetgeving. ... ( klaas

                                                                                                                                           

Klaas de Vries

Muziekbus - Nederlands componist, geboren op 15 juli 1944 in Terneuzen. Klaas de Vries is een van de stichters van de Rotterdamse School. Klaas de Vries (geb. 1944) wordt beschouwd als een van de vooraanstaande eigentijdse Nederlandse componisten. ... klaas

                                                                                                                                           

Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

Parlement & Politiek - Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). ... k.g. ( klaas

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... klaas

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Partij Nederland (RKPN)
Parlement & Politiek - De RKPN was een conservatief katholieke partij die eenmaal (in 1972) met succes deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen. De RKPN haalde toen één zetel. De onder leiding van de Noord-Hollandse leraar Klaas Beuker staande partij keerde zich tegen de koers van de KVP, die zij onder meer te toegeeflijk vond op zedelijk gebied (onder andere ten aanzien van abortus) en te links op sociaal gebied. ... toen een zetel. de onder leiding van de noord-hollandse leraar klaas

                                                                                                                                           
Europese Centrale Bank (ECB)
Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie. De basisdoelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en daarmee het bewaken van de koopkracht en het beheersen van de inflatie. ... is in het bestuur van de ecb vertegenwoordigd door: - klaas

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 266