YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kiesdeler eerste kamer tweede kamer tweede kamerverkiezingen provinciale staten europees parlement zetelverdeling stemmen gemeenteraad lijstencombinaties evenredige vertegenwoordiging arp chu kiesstelsel voorkeurstemmen eerste kamerverkiezingen districtenstelsel zetelverdeling na verkiezingen lijstverbindingen ds'70 gpv lijstverbinding lijsttrekker ppr commissie-de koning beernink unie 55+ rpf duitse kiesstelsel kieskringen boerenpartij kvp kieswet zetelverdeling tweede kamer 1946-heden andriessen van schaik kolfschoten zetelverdeling eerste kamer 1946-heden de geer eerste kamerverkiezingen van 2011 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 91 voor - kiesdeler - in 0.0185589790344238 seconden.

Kiesdeler

De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten, gemeenteraad of het Europees Parlement te kunnen bepalen. ... kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zetelverdeling na verkiezingen
Nadat de stembussen zijn afgesloten, worden de stemmen geteld. Aan de hand van het behaald aantal stemmen per lijst, worden de beschikbare zetels verdeeld. Per lijst worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. ... worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Evenredige vertegenwoordiging
Evenredige vertegenwoordiging is een kiesstelsel waarbij vrijwel alle uitgebrachte stemmen meetellen voor de uiteindelijke verhoudingen in de zetelverdeling. Zogenaamde 'restzetels' worden, behalve binnen lijstencombinaties, verdeeld op basis van de methode van de grootste gemiddelden. ... gedeeld door het aantal zetels. de uitkomst daarvan heet de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijstencombinatie
Partijen die zijn geregistreerd voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen en in alle kieskringen een lijst hebben ingediend, kunnen als lijstencombinatie (lijstverbinding) deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. ... worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... met de stemwaarde. de uitkomst van deze som heet stemcijfer. kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... te krijgen. in nederland is de kiesdrempel 0,67 procent van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De ChristenUnie haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 5 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was André Rouvoet. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vooruitzien'. Voor de verkiezingen was de ChristenUnie met 6 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen
De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... is het geval als een kandidaat via voorkeurstemmen 25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2010
D66 behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Alexander Pechtold. Voor de verkiezingen was D66 met 3 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'We willen het anders'. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De SGP behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Nestor Bas van der Vlies maakte voor de verkiezingen bekend terug te zullen treden, hierdoor werd Kees van der Staaij lijsttrekker. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De SP haalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 15 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was de nieuwe politiek leider Emile Roemer. Tussentijds waren de partijleiders Agnes Kant en Jan Marijnissen teruggetreden. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De VVD behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 31 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Orde op Zaken'. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De PvdA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 30 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen maakte partijleider Wouter Bos zijn afscheid uit de politiek bekend. Lijsttrekker was Job Cohen. Voor de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De PVV haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 24 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Geert Wilders. De partij had voor de verkiezingen 9 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'De agenda van hoop en optimisme'. ... de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... is sinds de wijziging van de kieswet in 2010 de gehele kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kieswet
Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wijze van verkiezen Europees Parlement (in Nederland)
De verkiezingen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn qua systematiek vergelijkbaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Omdat er maar 26 Nederlandse EP-zetels te verdelen zijn, zijn er echter relatief veel stemmen nodig om een zetel te veroveren. ... stemmen nodig om een zetel te behalen. met andere woorden, de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... het aantal malen dat de lijsten of lijstencombinaties de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... de nieuwe kiesregeling die een lage kiesdrempel (50% van de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesstelsel
kiesstelsel Er zijn globaal twee stelsels die worden gebruikt bij het verkiezen van volksvertegenwoordigers: de evenredige vertegenwoordiging en het districtenstelsel. ... gedeeld op het aantal zetels. de uitkomst daarvan heet de kiesdeler - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... geldige stemmen 9.501.152 blanco/ongeldige stemmen 14.074 kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesstelsel
De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dit stelsel is medebepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur dat een land heeft. In Nederland hebben we evenredige vertegenwoordiging. ... evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast, dan bepaalt de kiesdeler - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9