YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: keuchenius kabinet-mackay l.w.ch. keuchenius mr. l.w.ch. () keuchenius arp kabinet-kuyper eerste kamer kabinet-de meester eerste kamerleden tweede kamer domela nieuwenhuis thorbecke interpellatie grondwetsherziening leers ppr lubbers i (1982-1986) kvp recht van interpellatie schuurman kabinet-cort van der linden heerma functie en positie eerste kamer het recht vragen te stellen nagel balkenende i (2002-2003) kabinet wijnkoop kabinet-biesheuvel schokking verhouding eerste kamer-kabinet van agt ii (1981-1982) soorten kabinetten lambrechts k.g. de vries van den tempel vierde kabinet-balkenende provinciale staten lubbers ii (1986-1989) derde kabinet-van agt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - keuchenius - in 0.012174129486084 seconden.

Mr. L.W.Ch. Keuchenius

Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... l.w.ch. keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... meerderheid in de eerste kamer had, verloor een minister ( keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van de bisschoppelijke hierarchie in nederland 1866 - door keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... vertrek al aangekondigd vanwege gezondheidsproblemen. minister keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... in 1866 maakte een nieuwgekozen kamerlid, l.w.ch. keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen
Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... als parlementarier - stemde in 1866 tegen de motie- keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gerrit Willem Dijsselhof
Nederlands schilder en ontwerper, geboren 8 februari 1866 Zwollerkerspel (Zwolle) - overleden 14 juni 1924 Overveen (Bloemendaal). Echtgenoot van Willy Keuchenius, vader van Johanna R. ... 14 juni 1924 overveen (bloemendaal). echtgenoot van willy keuchenius - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... te maken tussen politieke en niet-politieke gevangenen. l.w.c. keuchenius - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Kabinet-Mackay (1888-1891)
Dit is het eerste zogenaamde coalitiekabinet, bestaande uit katholieke en antirevolutionaire ministers. Vorming van dit kabinet werd mogelijk door de overwinning van katholieken en ARP bij de Tweede Kamerverkiezingen. ... minister: j.p. havelaar (arp) kolonien minister: mr. l.w.ch. keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.K. baron van Goltstein
Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... 1 februari opgetreden kabinet - stemde in 1866 tegen de motie- keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. C.Th. (Theo) graaf van Lynden van Sandenburg
Tamelijk ijdele, maar innemende en politiek 'handige' Utrechts edelman, die enkele malen minister was. Behoorde tot de orthodox-protestantse conservatieven, die sympathiseerden met de antirevolutionairen. ... koloniale zaken, onderwijs) - stemde in 1866 tegen de motie- keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... van bosse (lib.) en in groningen o.a. e. van loon en l.w.ch. keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.H. Dullert
Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. ... (a.r.) en in arnhem h.a. ridder van rappard (cons.) en l.w.ch. keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. (Willem) Groen van Prinsterer
Belangrijk negentiende-eeuws staatsman en geschiedschrijver. Beschouwde zichzelf niet als staatsman, maar als evangeliebelijder. Formuleerde in het boek 'Ongeloof en revolutie' de antirevolutionaire staatsleer. ... (2 delen, 1865/1866) - "parlementaire adviezen" - "mr keuchenius - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22