YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie euratom-verdrag verdrag van lissabon eu-lidstaten euratom richtlijn energiebeleid veiligstellen europese energievoorziening gunther oettinger elio di rupo uranium milieubeleid kerncentrales internationale atoomagentschap iaea euratom verdrag radioactief afval kernenergie plutonium amendement raad energie europees parlement europese unie raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gemeenschappelijk centrum voor onderzoek raadsformatie raad van ministers europese gemeenschap van kolen en staal aangepaste parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie lidstaten eurocommissaris voor klimaatactie en energie miguel arias canete (spanje) verdrag van rome paul tang (pvda) meer over de europese aanpak van klimaatverandering connecting europe-faciliteit verordeningen meer over het veiligstellen van de europese energievoorziening henk kamp (vvd, minister van economische zaken) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 33 voor - kernenergie - in 0.00900602340698242 seconden.

De Europese Unie en kernenergie

Parlement & Politiek - Ongeveer 30% van de Europese energievoorziening komt van kerncentrales. Op het moment zijn 130 reactoren actief in veertien EU-lidstaten. Het vreedzame gebruik van kernergie is vastgelegd in het EURATOM-Verdrag, dat in 1957 ondertekend is door België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland. ... europese unie en kernenergie

                                                                                                                                           
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag)
Parlement & Politiek - Het Euratom-verdrag is gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Het tekort aan traditionele energiebronnen in de jaren '50 heeft de zes landen die Euratom hebben opgericht (Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) ertoe aangezet kernenergie te ontwikkelen als middel om op energiegebied onafhankelijk te worden. ... van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Parlement & Politiek - De Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) of Euratom is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het verzamelen van de benodigde kennis, infrastructuur en financiering, zodat de continuïteit van de energievoorziening en de veiligheid voor de bevolking zijn gewaarborgd. ... voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... en het euratom-verdrag in 1958 (samenwerking op het gebied van kernenergie

                                                                                                                                           
Albert Einstein
Kunstbus - Albert Einstein (1879-1955) De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels. Einstein wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd. ... albert einstein overleed op 18 april 1955. albert einstein en kernenergie

                                                                                                                                           
thorium
thorium
Kunstbus - Thorium is een scheikundig element met symbool Th en atoomnummer 90. Thorium is in 1828 ontdekt en vernoemd naar de Noorse god van de donder, Thor. Bronnen In lage concentraties wordt thorium in veel gesteenten aangetroffen. ... op te bouwen. om een voorbeeld van de kosten van kernenergie

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Parlement & Politiek - Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... oordeel gegeven. onduidelijkheid een initiatief over kernenergie

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Parlement & Politiek - Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... in de tweede kamer de in 1972 uitgebrachte nota inzake het kernenergie

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw
Parlement & Politiek - DS'70-bewindsman en Tweede Kamerlid. Deftige jonkheer, oud-verzetsman en Irene-brigadier, die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet-Biesheuvel. Wist als minister voor wetenschappelijk onderwijs slechts met moeite zijn wetsvoorstel tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld voor studenten door de Eerste Kamer te loodsen. ... voorzitter van de brede maatschappelijke discussie over kernenergie

                                                                                                                                           
Drs. J.W. (Jan) de Pous
Parlement & Politiek - Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... gemeenschappelijk centrum voor onderzoek op het gebied van de kernenergie

                                                                                                                                           
Dr. J.C. (Jan) Terlouw
Parlement & Politiek - Natuurkundige, jeugdboekenschrijver en D66-voorman; na Van Mierlo hét gezicht van D66. In 1971 Tweede Kamerlid en in 1973 fractievoorzitter. Wist in 1976 zijn partij te redden en vervolgens naar electoraal succes te leiden. ... tevens woordvoerder hoger onderwijs, wetenschappen, milieu en kernenergie

                                                                                                                                           
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)
Parlement & Politiek - De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. ... opgezet als een onderzoekscentrum op het gebied van kernenergie

                                                                                                                                           
W. (Werner) Faymann
Parlement & Politiek - Werner Faymann (1960) wass van december 2008 tot mei 2016 minister-president (bondskanselier) van Oostenrijk. Faymann was tevens partijleider van de SP-, de sociaaldemocratische partij, en leidde een coalitiekabinet van SP- en -VP (de christendemocratische partij). ... algemeen - was als student betrokken bij acties tegen kernenergie

                                                                                                                                           
Ir. M.B. (Marijke) Vos
Parlement & Politiek - Marijke Vos (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Zij werkte onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. ... in over de sluiting van de kerncentrale borssele (verbod kernenergie

                                                                                                                                           
Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer
Parlement & Politiek - Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (1951) was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E. ... prof. e.m.h. hirsch ballin publicaties/bronnen publicaties - " kernenergie

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Parlement & Politiek - Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... waarna een nieuwe discussie ontstaat over het gebruik van kernenergie

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... en verkoeling. de europese commissie vindt het produceren van kernenergie

                                                                                                                                           
Verdrag van Maastricht
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie

                                                                                                                                           
P. (Piet) Dankert
Parlement & Politiek - Vooraanstaande Europeaan van PvdA-huize. Na functies in het onderwijs en bij het opleidingsinstituut van de PvdA en na het voorzitterschap van de jongerenorganisatie te hebben bekleed internationaal secretaris van zijn partij. ... ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Parlement & Politiek - Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... van een (brede) maatschappelijke discussie over toepassing van kernenergie

                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig
Parlement & Politiek - In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... en werkend), maar ook uit de milieubeweging, de anti- kernenergie

                                                                                                                                           
M. (Marcus) Bakker
Parlement & Politiek - Hét gezicht van de CPN tussen 1963 en 1982 en één van de bekendste politici van zijn tijd. Rechtlijnige communist, die als vertrouweling van Paul de Groot tot midden jaren zestig een onvervalst stalinistisch geluid liet horen. ... over een met de vs gesloten verdrag over militair gebruik van kernenergie

                                                                                                                                           
Drs. S. (Stientje) van Veldhoven
Parlement & Politiek - Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... 1999 tot 2003 - eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en kernenergie

                                                                                                                                           
E. (Emma) Bonino
Parlement & Politiek - Emma Bonino (1948) is een links-liberale Italiaanse politica, die vier jaar de portefeuilles gezondheidszorg, consumentenbescherming, visserij en humanitaire hulp beheerde in de Europese Commissie-Santer. ... belangrijk aandeel in een referendum waarin een programma voor kernenergie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 242