YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair kern christian kern ch. kern dr. ch. (christian) kern taal enkelvoud/meervoud getallen basisregels uitdrukkingen en spreekwoorden woordgeslacht ontleden afkortingen stijlfiguren land oostenrijk oostenrijk ferrero-waldner werner faymann cultuur albert einstein einstein thorium deurne in nederland zelfstandignaamwoordgroep arthur japin lettergreep bepaling kunst muziek europees parlement verdrag van lissabon europese commissie arp pvda raad van ministers kvp liberalen chu kabinet persoonsvorm : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 265 voor - kern - in 0.021230936050415 seconden.

kern

Kunstbus - 1. het binnenste, middelste of voornaamste gedeelte van iets: de harde kern (van een groep) de meest overtuigde leden 2. kiem, beginsel: een kern van waarheid 3. de hoofdzaak, het wezenlijke: de kern van een betoog Kern (taalkundig) Het belangrijkste deel van een samenstelling of woordgroep wordt de kern genoemd. ... kern

                                                                                                                                           

Dr. Ch. (Christian) Kern

Parlement & Politiek - De sociaaldemocraat Christian Kern (1966) is sinds 17 mei 2016 bondskanselier van Oostenrijk. Hij volgde toen Werner Faymann op als leider van een coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten. Kern is afkomstig uit de wetenschapsjournalistiek, was perschef van de SP-fractie en bestuurder van een grote elektriciteitsmaatschappij. ... ch. (christian) kern

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. ... het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... van een afkorting hetzelfde als dat van het voluit geschreven ( kern

                                                                                                                                           
Wat is het lijdend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde direct ondergaat. Het lijdend voorwerp wordt daarom ook wel direct object genoemd. Het bestaat uit een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, Anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk voornaamwoord ( mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen ). ... anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern

                                                                                                                                           
Waar komt 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan' is een uitdrukking die in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Vaak betekent het 'iemand kan proberen zijn ware aard te verbergen, maar uiteindelijk zal toch uit allerlei dingen blijken hoe hij echt is'. ... bloed kruipt waar het niet gaan kan' met bloed 'het ware, de kern

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... woorden: het bijvoeglijk naamwoord staat weliswaar voor zijn kern

                                                                                                                                           
Oostenrijk
Parlement & Politiek - De Republiek Oostenrijk is een neutrale staat in Midden-Europa. Het land is sinds 1995 lid van de Europese Unie, maar maakt geen deel uit van de NAVO. In Wenen is het Internationale Atoomagentschap gevestigd. ... 9 mei 2016 zijn ontslag aan en werd opgevolgd door christian kern

                                                                                                                                           
lettergreep
Kunstbus - De lettergreep [-grepen] v(m) 1. Kleinste verbinding van letters waarin een woord kan worden verdeeld met het oog op het afbreken aan het einde van een regel. 2. een prosodische eenheid in gesproken taal. ... lettergrepen bestaan uit een sonore en accentdragende kern

                                                                                                                                           
Albert Einstein
Kunstbus - Albert Einstein (1879-1955) De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels. Einstein wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd. ... albert einstein overleed op 18 april 1955. albert einstein en kern

                                                                                                                                           
thorium
thorium
Kunstbus - Thorium is een scheikundig element met symbool Th en atoomnummer 90. Thorium is in 1828 ontdekt en vernoemd naar de Noorse god van de donder, Thor. Bronnen In lage concentraties wordt thorium in veel gesteenten aangetroffen. ... van miljarden jaren. isotopen een atoom bestaat uit een atoom kern

                                                                                                                                           
zelfstandignaamwoordgroep
Kunstbus - Een zelfstandignaamwoordgroep is een woordgroep die bestaat uit een zelfstandig naamwoord, dat de kern vormt, met daarbij een element als een lidwoord of een voornaamwoord en/of een of meer bepalingen (bijv. ... woordgroep die bestaat uit een zelfstandig naamwoord, dat de kern

                                                                                                                                           
bepaling
Kunstbus - De bepaling (-en -linkje) v 1 vaststelling 2 voorschrift: ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep die een zinsdeel bepaalt In de taalkunde worden bij de grammaticale ontleding sommige zinsdelen bepaling of adjunct genoemd. ... dat een nadere specificatie of omschrijving uitdrukt van de kern

                                                                                                                                           
Arthur Japin
Kunstbus - Nederlands schrijver, geboren te Haarlem, 26 juli 1956, Zijn met veel gevoel voor stijl gecomponeerde romans en verhalen hebben veelal een autobiografische of historische kern. Arthur Japin ontving voor zijn roman Een schitterend gebrek in 2004 de Libris literatuurprijs. ... en verhalen hebben veelal een autobiografische of historische kern

                                                                                                                                           
Deurne in Nederland
Kunstbus - Deurne (dialect Deurze) is een plaats en gemeente in de provincie Noord- Brabant in de regio Peelland. De gemeente telt 31.496 inwoners (31 mei 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). ... 1926 met deurne en liessel tot de gemeente deurne fuseerde. kern

                                                                                                                                           
geodesie
Kunstbus - Geodesie De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. ... van de aarde. deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern

                                                                                                                                           
Kabinet-Kappeyne van de Coppello (1877-1879)
Parlement & Politiek - De kern van dit liberale kabinet wordt gevormd door de leiding van de vooruitstrevende liberale Kamerclub, met aan het hoofd Kappeyne van de Coppello. Ook de ministers Smidt, Tak van Poortvliet en De Roo van Alderwerelt behoren daartoe. ... van de coppello (1877-1879) - hoofdinhoud de kern

                                                                                                                                           
Het Groene Woud
Kunstbus - Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Oisterwijk-'s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. ... eindhoven-oisterwijk-'s-hertogenbosch; het gebied kent een kern

                                                                                                                                           
grafische vormgeving
Kunstbus - Grafische Vormgeving, ofwel gebruiksgrafiek, is een verzamelbegrip voor grafische producten die voor praktische - vooral commerciële - doeleinden vervaardigd zijn. Voorbeelden van gebruiksgrafiek zijn affiches, boekomslagen en illustraties, postzegels, bankbiljetten en reclamemateriaal. ... van grafisch ontwerper heeft een fascinerende geschiedenis. de kern

                                                                                                                                           
Symfonieorkest
Muziekbus - ensemble bestaande uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten, alsmede slagwerk. Het symfonieorkest Orkest, dat bestaat uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Een symfonieorkest is een groot orkest dat doorgaans klassieke muziek ten gehore brengt (bijv. ... plaats en vormde deze sectie een tweede instrumentale kern

                                                                                                                                           
Louis de Cordier
Kunstbus - Belgische kunstenaar, geboren in 1978 in Oostende. Website: sculpturen en installaties die vertrekken vanuit een ruim kosmisch wereldbeeld. Refererend aan architectuur en techniek trachten ze ruimtes te zijn van gedachten en gevoelens. ... gespannen. het is een onderzoek dat op een poetische manier de kern

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12. ... chopping tools, en nog later vuistbijlen. omdat hier de kern

                                                                                                                                           
Gezegde
Kunstbus - Het gezegde [-n, -s] o Gezegde kan zijn: 1. gezegde (zegswijze) - een gebruikelijke uitdrukking (spreekwoord) 2. uitlating - dat wat iemand zegt 3. gezegde (taalkunde) predicaat - het deel van de zin waartoe de persoonsvorm behoort. ... tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes:. de kern

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22