YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: mr. hans van mierlo stichting hans van mierlo kenniscentrum d66 d66 hans van mierlo stichting kenniscentrum vms wetenschappelijk bureau dr. a. (arjan) vliegenthart arjan vliegenthart audiovisuele sector waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector raad van europa artikel 1 janez potocnik notenkrakersactie drs. a.m. (agnes) jongerius gerard schouw dr. a.g. (gerard) schouw m.g.j. (mark) harbers muziek europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector sylvana simons agnes jongerius dr. j. (janez) potocnik prof.dr. p. (peter) ester mark harbers peter ester : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - kenniscentrum - in 0.00763702392578125 seconden.
Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)
Parlement & Politiek - Het wetenschappelijk bureau van D66 wil een verbinding onderhouden tussen de wetenschap en de politiek. De Mr. Hans van Mierlo Stichting (sinds 2011 vernoemd naar D66-politicus Hans van Mierlo ) verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek maar fungeert als kritisch podium. ... kenniscentrum

                                                                                                                                           
Dr. A. (Arjan) Vliegenthart
Parlement & Politiek - Arjan Vliegenthart (1978) is sinds 18 juni 2014 wethouder van Amsterdam. Hij was van 12 juni 2007 tot 2 juli 2014 Eerste Kamerlid voor de SP. De heer Vliegenthart was in 2009-2014 directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP en redacteur van 'Spanning', het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... promoveerde hij aan de vu. hij was eerder programmaleider van kenniscentrum

                                                                                                                                           
Artikel 1 (Artikel 1)
Parlement & Politiek - Artikel 1 is een politieke partij die de werking van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en de gelijkwaardigheid tussen mensen wil versterken. ... een maand moet veranderen. de zaak was aangespannen door het kenniscentrum

                                                                                                                                           
M.G.J. (Mark) Harbers
Parlement & Politiek - Mark Harbers (1969) is sinds 1 december 2009 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was politiek adviseur van minister Zalm en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. De heer Harbers was in 2002-2007 lid van de Rotterdamse gemeenteraad. ... van 16 mei 2002 tot 26 april 2007 - hoofd communicatie, kenniscentrum

                                                                                                                                           
Dr. A.G. (Gerard) Schouw
Parlement & Politiek - Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... van 1999 tot 2001 - algemeen directeur " kenniscentrum

                                                                                                                                           
Drs. A.M. (Agnes) Jongerius
Parlement & Politiek - Agnes Jongerius (1960) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Mevrouw Jongerius is ondervoorzitter van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV. ... 2005 tot 23 juni 2012 - geassocieerd onderzoeker (parttime), kenniscentrum

                                                                                                                                           
Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector
Parlement & Politiek - Dit orgaan van de Raad van Europa verzamelt informatie en levert diensten op het gebied van de audiovisuele sector in Europa. Het centrum heeft 42 leden (41 landen plus de Europese Unie), waaronder een aantal landen die geen lid zijn van de EU zoals Noorwegen, Rusland en Zwitserland. ... europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector is een kenniscentrum

                                                                                                                                           
Dr. J. (Janez) Potočnik
Parlement & Politiek - De Sloveen Janez Potocnik (1958) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. Van mei tot oktober 2004 was hij als lid van de Commissie-Prodi betrokken bij de uitbreiding van de Europese Unie, in de Commissie-Barroso I hield hij zich bezig met wetenschap en onderzoek en in de Commissie-Barroso II was hij belast met milieu. ... 'institute for reference materials and measurements', een eu- kenniscentrum

                                                                                                                                           
Notenkrakersactie
Muziekbus - 17 november 1969 verstoren actievoerders een concert door het Amsterdamse Concertgebouworkest en eisen een openbare discussie over het muziekbeleid en het gebrek aan actualiteit in het muziekleven en de eenzijdige concertprogrammering van de gevestigde instellingen. ... het ni in 1999 moest veranderen van een impresariaat naar een kenniscentrum

                                                                                                                                           
Prof.Dr. P. (Peter) Ester
Parlement & Politiek - Peter Ester (1953) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij is lector arbeidsmarktvraagstukken en innovatief ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Eerder was hij onder meer hoogleraar sociologie in Tilburg, directeur van onderzoeksinstituten, gasthoogleraar in de VS en plaatsvervangend kroonlid van de SER. ... lector arbeidsmarktvraagstukken en innovatief ondernemerschap, kenniscentrum

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8