YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: design kempen & begeer j.m. van kempen van kempen (kempen multen literair michiel van kempen etymologie taal namen kempen paulus van 1893 1955 kempen dingeman pieter van 1898 1985 carel begeer c.j. begeer utrechtse fabriek van zilverwerken begeer dial. middelnederlands hybriditeit polysysteem theorie aporie literatuurwetenschap disciplines theorieen en richtingen orale literatuur cultuursociologisch en ideologiekritisch geinspireerde benaderingen meertaligheid congoroman vernieling omblaog omver plimp kampioen kamp ii plimper i rinnewasie umblig kamp 1 kamp omlaag steltloper : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 303 voor - kempen - in 0.50975489616394 seconden.
J.M. van Kempen

J.M. van Kempen

J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

multen - ((Kempen) in een grote menigte' )

multen, zn. mv.: grote hoeveelheden. Misschien o.i.v. Latijn multi ‘velen’, multitudo ‘menigte’.<#>multen ( mee -) in grote menigte (Kempen). Mogelijk « kloosterlat. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Michiel van Kempen

Michaël Henricus Gertrudis (Michiel van Kempen (Oirschot, 4 april 1957) is een Nederlandse schrijver, letterkundige en Surinamist. Van zijn eigen hand verschenen romans, verhalen, essays, reisverslagen en scenario's. Hij stelde een groot aantal bloemlezingen uit de Caraïbische literatuur samen en van zijn vele studies over de Surinaamse literatuur geldt het tweedelige Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003) als het standaardwerk over de Surinaamse literatuur. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ver- in familienamen
In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... ver- namen zijn van oorsprong zuid-nederlandse, veelal vlaamse namen; ze zouden ontstaan zijn in de belgische kempen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kempen, Paulus van (1893-1955)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Kempen, Dingeman Pieter van (1898-1985)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Thomas a Kempis (ca.1380-1471) – ‘De navolging van Christus’
De middeleeuwse theoloog Thomas a Kempis (ca.1380-1471), ook wel Thomas van Kempen of Thomas Hemerken genoemd, was een mystiek schrijver. Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn zeer invloedrijke werk De Imitatione Christi (1424), vertaald: De navolging van Christus. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Carel Begeer
Nederlands edelsmid, ontwerper van zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen en directeur van Koninklijke Van Kempen en Begeer, geboren 15 oktober 1883 in Utrecht - overleden 12 november 1956 in Voorschoten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Moor, Elisabeth Henriette Pauline
... vanaf 1992 gaf els moor leiding aan de wekelijkse literaire pagina (in 1986 begonnen door michiel van kempen) van het surinaamse dagblad de ware tijd. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
vervaren - (vrees aanjagen)
vervaren 2 * [vrees aanjagen] {1201-1250} van ver- + middelnederlands vare [vrees] ( vgl. vaar 2 ).<#>verveere bang worden (Kempen). Grondwoord van onvervaard. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
E.M. ten Harmsen van der Beek
Eelco (Martinus) ten Harmsen van der Beek werd op 8 oktober 1897 in Amsterdam geboren. Zijn vader stamde uit een geslacht van artsen en apothekers. Van Eelco werd verwacht dat hij ook dokter of apotheker zou worden. ... van kempen. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Gero
GERO Gero maakt sinds 1986 deel uit van bv Koninklijke van Kempen & Begeer, welke ook de merken BK, Keltum, Royal VKB en Van Kempen & Begeer voert. Gero is een vooraanstaande fabrikant van edelstalen bestek. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
postkoloniale literatuurstudie
Algemene term ter aanduiding van de kritische bestudering van de gevolgen van de westerse kolonisatie op ontwikkelingslanden (de vroegere 'derde wereld'), zoals deze blijken uit allerhande literaire teksten, maar ook uit andere vormen van discours (atlassen, reisverslagen, overheidsrapporten, schoolboeken, juridisch-politieke verdragen, enz. ... van kempen beschreef de literatuur van suriname uitputtend in een geschiedenis van de surinaamse literatuur (2003). - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
plimper - (dial.)
plimper 1, plimp, zn.: wimper. Rijnlands plemp(ere). Strekvorm van wimper met p-anticipatie en l-epenthesis. Vgl. plinken. Zie ook vlimp.<#>plimper I wimper (Noord-Brabant, Limburg, Kempen). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Praten als Brugman
De uitdrukking ‘praten als Brugman’ is in de Nederlandse taal beland door het optreden van de volksprediker en dichter Johannes Brugman (ca.1400-1473). Er wordt welbespraaktheid mee bedoeld: iemand kan overtuigend praten en weet anderen met zijn mooie verhalen te beïnvloeden. ... gt je zin echt niet… opleiding en bekering tot observantisme 'praten als brugman' johannes brugman kwam rond 1400 ter wereld in kempen, een plaats nabij keulen in de rijnstreek. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
kemphaan - (steltloper)
kamp 2 zn. ‘strijd’ Mnl. camp ‘tweestrijd’ [1240; Bern.]. Ontleend aan Latijn campus ‘strijdperk, slagveld, speelveld, sportveld’, zie → kamp 1, met latere betekenisontwikkeling tot ‘tweestrijd, duel’, parallel aan middeleeuws Latijn campus ‘strijd’. ... kempen; mnd. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... het woord leeft nog in verschillende dialecten: de kempen (schuermans 159), n.-brab. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Odrada van Alem
... scheps, kempen, voor 1000 - begr. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
renewatie - (vernieling)
rinnewasie s.nw. ( geselstaal) Handeling van te rinneweer. Afleiding met -asie van rinneweer. Streng gesproke is dit 'n afleiding van die onselfstandige morfeem rinnew- wat op sy beurt verband hou met ruïne (Kempen s. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
geluik - (dial.)
geluk, zn.: door houtwal omgeven stuk grond. Van Mnl. geluken ‘sluiten’, Got. galukan ‘luiken, sluiten’.<#>geluk door houtwal omgeven stuk grond (Kempen). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
omlaag - (naar beneden)
omhoog bijw., mnl. omhôghe. Evenzoo om( me) verre “ergens in de verte, weg, onderste-boven, op den grond” (nnl. omver). Omlaag bijw. sedert Kil.<#>omblaog, umblig naar beneden (Fijnaart, Kempen). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
vertukken - (dial.)
vertukken, ww.: met wachten verdoen. Oostmnl. vertucken ‘uitstellen’. Afl. van tukken ‘toeven’.<#>vertukken met wachten verdoen (Kempen). = oostmnl. vertucken ‘uitstellen’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
heisteren - (nodeloze drukte maken)
heisteren * [nodeloze drukte maken] {1898} fries, nederduits heisteren, behoort bij heftig.<#>heisteren ww. ‘jachten, onnodige drukte maken’ (Zaan, Kempen), maar ‘klauteren, wroeten’ (Noord-Holl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
J. Siebe
Josephine Siebe werd op 10 november 1870 te Leipzig geboren. Ze wilde een schilder- en tekenopleiding volgen. Ze werkte enige tijd in de fotozaak van haar vader. ... van kempen. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141