YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: documentatiecentrum nederlandse politieke partijen chu arp kvp cda ppr rksp katholieke volkspartij marga klompe welter van agt kortenhorst katholieke volkspartij (kvp) romme van doorn rooms-katholieke partij nederland beel nacht van schmelzer aarden katholiek nationale partij katholieke volkspartij jongeren groepen andriessen van schaik klompe de jong cals joseph luns van thiel de quay bogaers veldkamp marijnen luns schmelzer rkvp prof. veraart a.h.a. arts rkvp (rooms katholieke volkspartij) rooms katholieke volkspartij rooms-katholieke volkspartij : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1378 voor - katholieke volkspartij - in 0.118094921112061 seconden.
Zoekterm katholieke is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)

De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP)

De Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP) was een linkse katholieke partij die zich verwant voelde met de katholieke vakbeweging. De RKVP werd in december 1922 opgericht en streefde behalve sociale maatregelen typisch katholieke doelen na, zoals herstel van het gezantschap bij de paus en opheffing van het processieverbod. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Katholieke Volkspartij Jongeren Organisatie (KVPJO)

In 1947 zag pas de eerste officiële jongerenorganisatie van een katholieke politieke partij het licht: de Katholieke Volkspartij Jongeren Groepen (KVPJG). Deze jongerenorganisatie stond onder streng toezicht van de moederpartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... zij wilde alleen de aanzet geven tot de vorming van een brede progressieve volkspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... n 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... de partij werd opgericht in oktober 1980 als fusie van anti-revolutionaire partij (arp), christelijk-historische unie (chu) en katholieke volkspartij (kvp), nadat al in 1973 een federatief verband van die partijen was ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... de katholieken zouden pas in 1926 een echte landelijke partij krijgen, al was er wel al langer een samenwerkingsverband van katholieke kiesve ... 1946 werd daartoe de partij van de arbeid (pvda) opgericht, maar omdat er ook een aparte katholieke partij bleef (de katholieke volkspartij ) en twee protestantse partijen bleven bestaan, was slechts sprake van een beperkte doorbraak. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1925
De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 staan in het teken van de bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Colijn, die landelijk lijsttrekker is van de ARP. Hij wordt naar voren geschoven als de 'sterke man', de stuurman die het schip van staat door de woeste golven moet voeren. ... ook de katholieken gaan twee zetels achteruit en van de regeringspartijen blijft alleen de chu gelijk. ... de rksp krijgt ter linkerzijde concurrentie van de rooms-katholieke volkspartij (rkvp), die haar aanhang vooral vindt onder de katholieke arbeiders. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... in de periode 1946 tot 1965 vormde de pvda met de katholieke volkspartij (kvp ) de zogenaamde brede-basiskabinetten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
RKSP
Rooms-Katholieke Staatspartij. ... in 1946 veranderd in katholieke volkspartij of kvp; deze ging in 1980 op in het cda. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
confessionele partijen
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en katholieke partij, vanaf 1926 de rooms- katholieke staatspartij (rksp) geheten en sinds 1945 de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Drees [sr.], Willem (1886-1988)
... drees is tot 1948 minister van sociale zaken gebleven, ook dus in het kabinet dat begin juli 1946 aantrad onder leiding van de katholieke premier l.j.m. ... vorrink cum suis bepleite verbreding van de te dogmatisch ingestelde sdap tot een echte volkspartij op socialistische grondslag. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Vorrink, Jacobus Jan (1891-1955)
... het katholieke dagblad de gelderlander echter op 20 april 1946 een lastercampagne tegen hem: vorrink zou rond de jaarwisseling van 1940/1941 c ... ar geleidelijk groeide bij hem de overtuiging dat de sdap als arbeiderspartij verouderd was en zou moeten plaats maken voor een volkspartij, waarin gelovigen en ongelovigen gelijkelijk zich thuis zouden kunnen voelen en alle dogmatische resten van de idee van klassen - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Ch.J.I.M. (Charles) Welter
Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn. ... jdensplaats en -datum 's-gravenhage, 28 maart 1972 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - rksp (roomsch-katholieke staatspartij), tot 22 december 1945 - kvp (katholieke volkspartij), van 22 december 1945 tot 1947 - lijst-welter (tweede kamerv - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bruins Slot, Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert (1906-1972)
... diepenhorst op een proefschrift over groen van prinsterer bij het herstel der hierarchie in de roomsch-katholieke kerk in nederland (amsterdam, 1931). ... doen opgaan van de arp en de christelijk- historische unie (chu) in een, na de bevrijding in het leven te roepen, 'christelijke volkspartij'. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp
Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... ijdensplaats en -datum eindhoven, 8 januari 2016 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - kvp (katholieke volkspartij), tot 11 oktober 1980 - federatieve cda (christen-democratisch appel), van 23 juni 1973 tot 11 oktober 1980 - cda (christen-dem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort
Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. ... erlijdensplaats en -datum veldhoven, 30 mei 2006 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - kvp (katholieke volkspartij), tot 11 oktober 1980 - cda (christen-democratisch appel), vanaf 11 oktober 1980 hoofdfuncties en beroepen - economisch analist - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
In jaren zestig voorzitter van de KVP en Tweede Kamerlid. Zoon van minister Aalberse en advocaat in Den Haag, die van huis uit gepokt en gemazeld was in de sfeer van katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. ... jdensplaats en -datum 's-gravenhage, 16 april 1989 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) kvp (katholieke volkspartij) hoofdfuncties en beroepen - ambtenaar ministerie van economische zaken en arbeid, van 1935 tot 1936 - juridisch adviseur, nede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... katholieke volkspartij jongeren groepen/organisatie (kvpjg/kvpjo) in 1947 zag pas de eerste officiele jongerenorganisatie van een katholie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel
Bekende en populaire katholieke Tweede Kamervoorzitter in de jaren zestig. Hij vervulde dat ambt op vaderlijke wijze met veel (Brabantse) humor, tact en soepelheid. Tijdens zijn voorzitterschap vonden de 'Nacht van Schmelzer' en de discussies over de 'Drie van Breda' plaats. ... ing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - rksp (roomsch-katholieke staatspartij), tot 22 december 1945 - kvp (katholieke volkspartij), vanaf 22 december 1945 hoofdfuncties en beroepen - advocaat en procureur te helmond, van 1932 tot 1937 - directeur n.v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... ing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - rksp (roomsch-katholieke staatspartij), tot 22 december 1945 - kvp (katholieke volkspartij), vanaf 22 december 1945 hoofdfuncties en beroepen - advocaat en procureur te leiden, van 26 november 1897 tot 1 juni 1916 (sin - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. M.P.L. (Max) Steenberghe
Katholieke werkgever, die op jonge leeftijd minister van Economische Zaken werd. Trad in 1935 uit het kabinet, omdat hij vond dat Nederland de gulden moest devalueren. In het vierde kabinet-Colijn koos hij de zijde van Romme tegenover Colijn en De Wilde. ... ing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - rksp (roomsch-katholieke staatspartij), tot 22 december 1945 - kvp (katholieke volkspartij), vanaf 22 december 1945 hoofdfuncties en beroepen - adviseur juridische en sociale zaken, n.v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer
Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. ... laats en -datum sankt-ingbert (duitsland), 14 november 2008 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - kvp (katholieke volkspartij), tot 11 oktober 1980 - cda (christen-democratisch appel), vanaf 11 oktober 1980 hoofdfuncties en beroepen - manage - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
W.J. (Jan) Andriessen
Katholiek politicus, die zowel Eerste en Tweede Kamerlid als partijvoorzitter was. Bezadigde nuchtere Tukker, die met niet meer dan lagere school tientallen jaren een zeer vooraanstaande rol speelde in de katholieke arbeidersbeweging en later in de KVP. ... ing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - rksp (roomsch-katholieke staatspartij), tot 22 december 1945 - kvp (katholieke volkspartij), vanaf 22 december 1945 hoofdfuncties en beroepen - arbeider, textielfabriek firma "jannink" te goor, van 25 februari 1907 tot - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134