YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kathalijne buitenweg dr. k.m. (kathalijne) buitenweg tweede kamerverkiezingen 2017 jesse klaver 2017 herman tjeenk willink formatie pieter heerma kabinetsformatie 2017 kabinetsformatie - formatie 2017 kabinetsformatie voortouw tweede kamer bij kabinetsformatie formatie 2017 sybrand buma alexander pechtold wouter koolmees halbe zijlstra groenlinks denk vvd william moorlag d66 pvv cda pvda groenlinks en tweede kamerverkiezingen 2017 sp martin bosma (pvv) salima belhaj (d66) tom van der lee sietse fritsma (pvv) maarten groothuizen (d66) kirsten van den hul (pvda) madeleine van toorenburg (cda) michel rog (cda) jan paternotte (d66) wilma schrover (50plus) sharon dijksma (pvda) 18 martin van rooijen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 11 van 11 voor - kathalijne buitenweg - in 0.00591397285461426 seconden.

Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

Kathalijne Buitenweg (1970) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Zij was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was zij medewerkster van de fracties van GroenLinks in het Europees Parlement en in de Tweede Kamer. ... k.m. ( kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... koolmees mee, jesse klaver heeft voor oud-europarlementarier kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2017
GroenLinks had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Jesse Klaver als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'tijd voor verandering'. ... verandering'. op de tweede plaats stond oud-europarlementarier kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (sp) sociale wetenschappen bart snels (groenlinks) filosofie kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... leden) # foto naam kamerlid 01 j.f. (jesse) klaver 02 k.m. ( kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaten GroenLinks Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staa n de eerste 21 van de kandidatenlijst van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)
Deze Tweede Kamercommissie bespreekt het beleid inzake Aruba, CuraƧao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... kathalijne - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10