YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur ministerraad kabinet tweede kamer eerste kamer minister-president koning minister latijn ministeriele verantwoordelijkheid ministers raad van state grondwet taal kunst grondwetscommissie districtenstelsel koningin maxima groningen kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv namen regeerakkoord de graaf literair arp kabinetscrisis ministerie frans kvp staatssecretaris europese raad den uyl wouter bos kabinet-rutte ii biografisch archief pvda provinciale staten tweede kamerverkiezingen eerste kamerleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6975 voor - kabinet van de koning - in 0.682515144348145 seconden.
Zoektermen van, de en koning behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Commissie-De Koning

De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... de commissie ging in op het kiesstelsel voor de tweede kamer, de positie en verkiezing van de minister-president, de kabinetsformatie, de termijn van verkiezingen, het kiesstelsel voor de eerste kamer en een terugzendr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Koning

Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... de koning(in) speelde tot 2012 een belangrijke, formele rol bij de vorming van een nieuw kabinet, omdat hij/zij de kabinetsformateur (of een informateur) aanwees. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... al in juli 1849 interpelleerde overigens groen van prinsterer het kabinet-de kempenaer, omdat hij vond dat de ministers niet homogeen waren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... wetsvoorstellen komen dus niet voor rekening van een minister, maar van het hele kabinet: "de regering spreekt met een mond". ... indiening bij de tweede kamer het wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden vervolgens door de regering (koning en ministers) ingediend bij de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de pvda heeft in het kabinet-rutte ii zes ministers en vier staatssecretarissen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... de leden van het kabinet vergaderen in de ministerraad, maar alleen de ministers hebben daarin stemrecht. ... met de term 'regering' duiden we het staatshoofd (koning of koningin) samen met de ministers aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... hij benoemde voor elk gebied twee koningsboden die daar moesten toezien op wereldlijke en kerkelijk zaken. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

koning

Naast een representatieve taak, waar de meeste burgers de Koning van kennen, vervult hij een staatsrechtelijke taak die vooral tijdens kabinetsformaties zichtbaar is. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... er kunnen tevens moties worden ingediend, waarin de kamer zich kan uitspreken over het beleid van een bewindspersoon of het kabinet. ... de laatste keer dat een interpellatieverzoek werd geweigerd, was in september 1978 toen jan pronk zijn opvolger minister de koning wilde interpelleren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voor- en nadelen van de Europese Unie

De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... zo zegt het kabinet-rutte ii in het regeerakkoord over europa: "we verdienen er ons geld; onze banen zijn er voor een groot deel van afhankelijk". - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Quay (1959-1963)

Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... de quay 18 mei 1959 5 19 mei 1959 beediging nieuwe bewindslieden koningin juliana 14 mei 1963 1457 27 december 1960 benoeming (in)formateur w.f. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Geer I (1926-1929)

Dit kabinet kan worden getypeerd als een extraparlementair intermezzokabinet. Er is geen directe band met partijen en er maken zowel personen van links als rechts deel van uit. De ministers zijn met uitzondering van kabinetsleider De Geer hoofdzakelijk afkomstig uit de bestuurlijk-ambtelijke wereld. ... zonder dat dit openbaar wordt gemaakt, vraagt de koningin op 1 maart minister de geer de formatie ter hand te nemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Meester (1905-1908)

Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... goeman borgesius 16 augustus 1905 34 17 augustus 1905 beediging nieuwe bewindslieden koningin wilhelmina 23 december 1907 859 27 februari 1907 benoeming (in)formateur j.e.n. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)

Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... de koningin voelt daar echter niet voor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet Rutte III / kabinet-Rutte III

De juiste schrijfwijze is kabinet-Rutte III. ... code-tabaksblat de commissie-oosting de motie-thieme het plan-oort de regering-trudeau de spelling-siegenbeek het wetsvoorstel-van der ham de zaak-wilders er staat een spatie voor het (romeinse) cijfer iii omdat dat cijfer een bepaalde rangschikking aangeeft - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... de jong 4 april 1967 14 5 april 1967 beediging nieuwe bewindslieden koningin juliana 27 april 1971 1484 28 april 1971 kabinet demissionair 5 juli 1971 69 6 juli 1971 ontslag verleend koningin juliana re - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De 'Paascrisis'

Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... voorgeschiedenis bij het toetreden van d66 tot het kabinet-balkenende ii werd voormalig d66-leider thom de graaf minister voor bestuurlijke vernieuwing. ... ng deconstitutionalisering van de kroonbenoeming houdt in dat de grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de koning bij koninklijk besluit (door de 'kroon') worden benoemd, komt te vervallen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1965: de omroepcrisis

Op 27 februari 1965 kwam er een voortijdig einde aan het in 1963 gevormde kabinet-Marijnen. De exacte redenen voor de val bleven duister, maar duidelijk was wel dat de ministers in het kabinetsberaad geen overeenstemming had kunnen bereiken over het omroepbeleid. ... de vragen die daarbij speelden, waren: op grond van welke criteria moeten nieuwe omroeporganisaties worden toegelaten, en hoe moet het met reclame op de televisie. ... hij stelde dat hij advies moest uitbrengen aan de koningin over de kabinetscrisis, en dat hij daarom wel moest weten wat zich had afgespeeld in het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Dit secretariaat is oorspronkelijk opgericht om de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij te staan. Het Secretariaat-Generaal van de Raad draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. ... de begroting van de raad - het beheren van de archieven van de raad organisatie het secretariaat-generaal van de raad omvat een kabinet van de secretaris-generaal, een juridische dienst, een persdienst en directoraten-generaal voor de diverse beleidssectoren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... t de stemcalculator nederland nederland wordt in de raad vertegenwoordigd door ministers en staatssecretarissen uit het huidige kabinet-rutte ii. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... van agt 18 december 1977 11 19 december 1977 beediging nieuwe bewindslieden koningin juliana 25 mei 1981 1253 26 mei 1981 kabinet demissionair 10 september 1981 108 11 september 1981 ontslag verleend koningin b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt II (1981-1982)

De verkiezingen maakte dat voortzetting van de coalitie van CDA en VVD niet mogelijk was (74 zetels). Omdat D66 slechts in een kabinet zitting wilde nemen waarvan ook de PvdA deel uitmaakte, was enkel een coalitie van CDA, PvdA en D66 haalbaar. ... de koning en r.f.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133