YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet 1982 kabinet-lubbers i tweede kabinet-lubbers lubbers i 1986 parlementaire enquete verkiezingen meer over de kabinetsformatie 1982 1983 1985 1984 kabinet-lubbers i (1982-1986) kabinet-balkenende iv kabinet-lubbers iii eerste kamer 1981 1994 2012 kabinet-rutte ii kabinet-rutte i kabinet-lubbers ii lubbers ii 2010 1989 tweede kamer d66 cultuur tweede kamerverkiezingen kabinetscrisis lpf piet steenkamp 2002 1998 pvda vvd cda minister kabinet-balkenende ii lubbers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5518 voor - kabinet lubbers i 1982 1986 - in 1.05745697021484 seconden.
Zoektermen i, 1982 en 1986 behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de vvd staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... 19,9 regering, kabinet-kok i 1989 joris voorhoeve * een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht 22 14,6 oppositie, kabinet-lubbers iii 1986 ed nijpels * als de toekomst je lief is... ... 27 17,4 regering, kabinet-lubbers ii 1982 ed nijpels * verkiezingsprograma 1982 36 23,1 regering, kabinet-lubbers i 1981 hans wiegel * samen aan het werk 26 17,3 opposit - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... er kunnen tevens moties worden ingediend, waarin de kamer zich kan uitspreken over het beleid van een bewindspersoon of het kabinet. ... balkenende iii (2006-2007) 2 balkenende ii (2003-2006) 18 balkenende i (2002-2003) 7 kok ii (1998-2002) 23 kok i (1994-1998) 23 lubbers iii (1989-1994) 12 lubbers ii (1986-1989) 33 lubbers i (1982-1986) 65 van agt iii (1982) 4 van agt ii (1981-1982) 7 van agt i ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 1994 het kabinet-lubbers iii hield na de tweede kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van pvda en ... kabinetsformatie 1986 de formatie van het kabinet-lubbers ii verliep voortvarend. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ementair meerderheidskabinet kok ii 1998-2002 parlementair meerderheidskabinet kok i 1994-1998 parlementair meerderheidskabinet lubbers iii 1989-1994 parlementair meerderheidskabinet lubbers ii 1986-1989 parlementair meerderheidskabinet lubbers i 1982-1986 parlem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... rt 1 dag per week lidmaatschap is een hoofdfunctie lidmaatschap is een bijbaan eigen medewerkers geen eigen medewerkers kan een kabinet ten val brengen stelt zich als regel terughoudend op het primaat van de tweede kamer de vraag welke kamer belangrijker is, kan ... het derde kabinet-lubbers kreeg bijvoorbeeld geregeld te maken met 'oppositie' van regeringsfractie cda onder leiding van ad kaland. ... de statenverkiezingen van met name 1958, 1966 en 1982 waren wel van invloed op de verhoudingen in het zittende kabinet. ... 999 44 1999-2002 38 kok i 1994-1998 92 1994-1995 40 1995-1998 44 lubbers iii 1989-1994 103 1989-1991 52 1991-1994 43 lubbers ii 1986-1989 81 1986-1987 42 1987-1989 38 lubbers i 1982-1986 81 1982-1983 40 1983-1986** 43 *incl. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers

Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt. ... in 1986 behaalt het cda met lubbers als lijsttrekker en onder de leuze 'laat lubbers zijn karwei afmaken' een grote verkiezingsoverwinn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W.F. (Wim) van Eekelen

VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... in het kabinet-lubbers i staatssecretaris van europese zaken. ... lbeleid), van 20 januari 1978 tot 11 september 1981 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 25 augustus 1981 tot 5 november 1982 - staatssecretaris van buitenlandse zaken (belast met europese samenwerking), van 5 november 1982 tot 14 juli 1986 - lid tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... de kabinetten-lubbers en -kok die het in hun eerste periode goed doen op dit gebied, laten in hun tweede periode de teugels vieren. ... kabinet-lubbers i (1982-1986) het kabinet-lubbers i staat bekend om zijn 'no nonsense' beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. N. (Neelie) Kroes

Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... in het eerste kabinet-van agt (1977-1981) was zij staatssecretaris van vervoerszaken en ptt-zaken. ... daarna was mevrouw kroes minister van verkeer en waterstaat in het kabinet-lubbers i (1982-1986) en kabinet-lubbers ii (1986-1989). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L. (Leendert) Ginjaar

Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... bekleedde die laatste functie ten tijde van het tweede kabinet-lubbers en stuurde in 1989 aan op de val van dat kabinet. ... ten-generaal, van 25 augustus 1981 tot 10 juni 2003 - voorzitter college van bestuur rijksuniversiteit utrecht, van 1 september 1982 tot 1 januari 1986 - deeltijd-hoogleraar milieu-gezondheidkunde, rijksuniversiteit limburg te maastricht (1 dag in de week), va - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... politiek leiderschap buiten verkiezingstijd gedurende een kabinetsperiode is de politiek leider normaal gesproken ofwel fractievoorzitter in de tweede kamer ofwel minister. ... tstond tijdens de verkiezingscampagne van 1994 de indruk dat de vertrekkende politiek leider van het cda, de toenmalige premier lubbers, het leiderschap van lijsttrekker brinkman niet steunde. ... voorbeelden waren: - ed nijpels in de periode 1982-1986 - joris voorhoeve in de periode 1986-1989 - frits bolkestein in de periode 1994-1998 - hans dijkstal in de periode 1998-20 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers

Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... na het mislukte kabinet-van agt/den uyl werd hij in 1982 premier en cda-leider. ... leidde het cda in 1986 naar verkiezingswinst en wist die in 1989 te consolideren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F. (Frits) Korthals Altes

Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... minister van justitie in eerste kabinet-lubbers en tweede kabinet-lubbers. ... korthals altes; na 1 januari 1962 mede-vennoot in dit kantoor te rotterdam), van 5 maart 1958 tot 4 november 1982 - lid eerste kamer der staten-generaal, van 10 juni 1981 tot 4 november 1982 - minister van justitie, van 4 november 1982 tot 7 ... r van justitie, van 4 november 1982 tot 7 november 1989 - tijdelijk waarnemend minister van binnenlandse zaken, van 20 februari 1986 tot 12 maart 1986 (na het overlijden van minister rietkerk) - minister van binnenlandse zaken ad interim, van 26 januari 1987 t - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jan) de Koning

Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... onder lubbers als minister van sociale zaken de tweede man van het cda. ... taten-generaal, van 10 juni 1981 tot 9 september 1981 - minister van landbouw en visserij, van 11 september 1981 tot 4 november 1982 - minister belast met coordinatie van aangelegenheden de nederlandse antillen betreffend en met de zorg voor aan de nederlandse ... an sociale zaken en werkgelegenheid, van 4 november 1982 tot 3 februari 1987 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986 - minister van binnenlandse zaken, van 3 februari 1987 tot 6 mei 1987 (i.v.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?

Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... koningin wilhelmina had daarom willem schermerhorn en willem drees tot formateurs benoemd, en zo kwam het kabinet-schermerhorn/drees tot stand. ... in 1986 won het cda de verkiezingen met de leus 'laat lubbers zijn karwei afmaken', en bij de verkiezingen van 1998 incasseerde de pvda de zogenaamde 'premierbonus'. ... s van agt (cda) (1977-1981) poltiek leider tweede partij 1981 dries van agt (cda) joop den uyl (pvda) dries van agt (cda) (1981-1982 en 1982) politiek leider grootste partij 1982 joop den uyl (pvda) dries van agt (cda) ruud lubbers (cda) (1982-1986) fractievoo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetten 1945-heden

Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... lubbers i (1982-1986) dit kabinet van cda en vvd presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer

Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... in het debat over de regeringsverklaring in 1989 was er een ruzieachtig debatje tussen ruud lubbers en hans van mierlo. ... ei 1973 28 mei 1973 van agt i 19 december 1977 16 januari 1978 van agt ii 11 september 1981 16 november 1981 van agt iii 29 mei 1982 8 juni 1982 lubbers i 4 november 1982 22 november 1982 lubbers ii 14 juli 1986 30 juli 1986 lubbers iii 7 november 1989 16 nove - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wisseling politieke leiders bij de PvdA

Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... van der goes moest begin 1951 opstappen na een interview (!) waarin hij afstand nam van het nieuw-guineabeleid van het kabinet. ... kok de positie van wim kok kwam vooral in het geding toen hij vanaf 1989 zowel minister van financien was in het derde kabinet-lubbers. ... de voor de pvda mislukte formatie van 1977, een weinig succesvolle kabinetsdeelname in 1981-1982 en een evenmin succesvol ministerschap op sociale zaken tastten den uyls gezag in eigen kring aan. ... den uyl het partijleiderschap van den uyl duurde van 1966 tot 1986. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx

Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... in 1981 werd hij tweede kamerlid, maar een jaar later keerde hij terug als staatssecretaris in het kabinet-lubbers i. ... -generaal, van 10 juni 1981 tot 9 september 1981 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 15 september 1981 tot 16 september 1982 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 21 september 1982 tot 5 november 1982 - staatssecretaris van volkshuisvesting, ruim ... trad kort na de formatie van 1986 af, nadat cda-fractievoorzitter de vries had gesteld dat zijn aanblijven in het vooruitzicht van een parlementaire enquete naar - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Ad) Ploeg
Defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie, die staatssecretaris van onder meer dierenwelzijn en visserij werd in het eerste kabinet-Lubbers. Vocht als officier mee in de Korea-oorlog. Nadien onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool en luitenant-kolonel. ... mocht noch in 1977, noch in 1982 staatssecretaris van defensie worden, maar werd in dat laatste jaar tot veler verrassing wel staatssecretaris van landbouw. ... den, voedselkwaliteit, dierenwelzijn, en sport- en binnenvisserij; sinds 1984 tevens visserij), van 8 november 1982 tot 14 juli 1986 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 3 juni 1986 tot 14 september 1989 takenpakket (bewindspersoon) - was als staatssecr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels

VVD-politicus uit Bergen op Zoom, die een turbulente politieke loopbaan kende. Werd in 1982 door Wiegel als 32-jarige naar voren geschoven als zijn opvolger na nog slechts vijf jaar Kamerlid te zijn geweest. ... behaalde vervolgens in 1982 een uitstekend verkiezingsresultaat, hetgeen resulteerde in de vorming van het kabinet-lubbers/van aardenne. ... kreeg tijdens die kabinetsperiode te maken met diverse affaires en werd na de nederlaag van 1986 als leider vervangen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Evangelische Volkspartij (EVP)

De EVP was een progressief-christelijke partij. De partij werd opgericht in maart 1981 als fusie van de Evangelische Progressieve Volkspartij (EPV) en een deel van de werkgroep Niet bij Brood Alleen (NBBA) van het CDA. ... de partij maakte deel uit van de oppositie ten tijde van het kabinet-lubbers i. ... de evp had van 1982 tot 1986 1 zetel in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

A.J. (Albert-Jan) Evenhuis

Drents VVD-politicus. Was voor hij Tweede Kamerlid werd leraar geschiedenis. Kruiste in de Kamer aanvankelijk vooral de degens met minister Van Kemenade over de middenschool. Hield zich later ook met binnenlands bestuur, landbouw, recreatie en defensie bezig. ... in het tweede kabinet-lubbers was hij staatssecretaris voor midden- en kleinbedrijf. ... s pedagogische academie te meppel, van 1968 tot 1 januari 1974 - lid provinciale staten van drenthe, van 3 juni 1970 tot 2 juni 1982 - waarnemend adjunct-directeur, pedagogische academie te meppel, van 1973 tot december 1973 - lid tweede kamer der staten-gener ... ogische academie te meppel, van 1973 tot december 1973 - lid tweede kamer der staten-generaal, van 11 december 1973 tot 14 juli 1986 - staatssecretaris van economische zaken (onder meer belast met midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, consumentenbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134