YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer cultuur kabinet tweede kamer amendement beel ministers kabinetscrisis den uyl arp minister kvp kabinet-balkenende iv cals wouter bos norbert schmelzer tilanus wim kok kabinet-kok ii vondeling rutte ii van agt iii kabinet-rutte ii tweede kamerverkiezingen lubbers de quay marijnen kabinet-beel i kabinet-cals stikker henk kamp scholten pvda kabinet-balkenende ii kabinet-rutte i cpn kabinet-de quay willem drees romme kabinet-van agt ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3700 voor - kabinet drees van schaik - in 0.319104909896851 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-Drees I (1948-1951)

De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). ... kabinet-drees i (1948-1951) - hoofdinhoud dit kabinet, ook wel drees/van schaik genoemd, moest 'brede basis' hebben om grondwetsherziening mogelijk te maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis

Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees II (1951-1952)

Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. ... daartussendoor hebben drees en van schaik ook nog een poging gewaagd het kabinet te reconstrueren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)

Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... het parlement zal pas vanaf november 1945 functioneren. ... van schaik (rksp) (25 juni 1945 - 22 december 1945) minister: ir. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... na de val van het kabinet-drees iv vroeg de koningin beel (kvp) een dergelijk kabinet te vormen. ... de volgende formateur, van schaik, bood de pvda het premierschap aan, met als voorwaarde dat de pvda akkoord zou gaan met diverse kvp-wensen en met de benoeming - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... in 1958 was aanneming van een amendement oorzaak van de val van het kabinet-drees iv. ... nieuw-guineacrisis 23 januari 1951 kabinet-drees/van schaik de vvd-fractie had een motie van wantrouwen ingediend, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake nieuw-guinea. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1945-1958: 'Rooms-Rood'
Deze periode wordt gekenmerkt door de samenwerking van KVP en PvdA ('Rooms-Rood'), die de kern vormen van kabinetten waaraan ook andere partijen deelnemen. We spreken ook wel van kabinetten-op-brede-basis. ... vooral onder de kabinetten-drees wordt een belangrijke aanzet gegeven tot de uitbouw van de sociale zekerheid (werkloosheidswet, algemene ouderdomswet). ... meer informatie kabinet-drees i (1948-1951) dit kabinet, ook wel drees/van schaik genoemd, moest 'brede basis' hebben om grondwetsherziening mogelijk te maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ook het eerste naoorlogse kabinet-schermerhorn/drees is als zodanig aan te merken. ... ding fractievoorzitters drees ii 1951-1952 parlementair meerderheidskabinet formeel alleen binding fractievoorzitters drees-van schaik 1948-1951 parlementair meerderheidskabinet formeel alleen binding fractievoorzitters beel i 1946-1948 parlementair meerderheids - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... de indonesische kwestie beheerste de eerste naoorlogse jaren en leidde er onder meer toe dat de arp in die jaren buiten het kabinet bleef. ... de harde lijn ten opzichte van indonesie werd na de vorming van het kabinet-drees/van schaik in 1948 vormgegeven door minister sassen (kvp) en door beel, die in november 1948 van mook verving als hoogste neder - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vertrouwensregel parlement en kabinet

De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... in 1951 viel het kabinet-drees/van schaik toen de vvd-fractie het vertrouwen opzegde in de eigen minister van buitenlandse zaken ( stikker ) en in 1990 trad m - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Beel I (1946-1948)

Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... op 7 augustus 1948 volgt het kabinet-drees/van schaik het kabinet-beel op. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Willem) Drees

'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... rskamp te sint michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 11 mei 1942 (vrijgelaten in verband met gezondheid) (in)formateurschap(pen) - kabinetsformateur, van 28 mei 1945 tot 24 juni 1945 (samen met w. ... van schaik, poging mislukt) - kabinetsformateur, van 27 juni 1952 tot 22 juli 1952 (poging mislukt) - kabinetsformateur, van 29 augustus 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... welter keerde zich tegen de, in zijn ogen te progressieve, koers van de kvp en tegen het indiebeleid van het kabinet-beel. ... dat leidde in augustus tot het door kvp, pvda, chu en vvd gesteunde kabinet-drees/van schaik. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetten 1945-heden

Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... rutte ii (2012-2017) dit kabinet werd door vvd en pvda gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. ... drees i (1948-1951) dit kabinet, ook wel drees/van schaik genoemd, moest 'brede basis' hebben om grondwetsherziening mogelijk te maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.R.H. (Josef) van Schaik

Vooraanstaande katholieke politicus, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Was advocaat. Behoorde als Kamerlid tot de linkervleugel van zijn fractie en was in 1923 aanvoerder van de dissidenten die de Vlootwet torpedeerden. ... werd in 1929 tweede kamervoorzitter en in 1933 minister van justitie in het kabinet-colijn ii. ... formeerde in 1948 met drees een kabinet op brede basis en gaf daaraan als vicepremier mede leiding. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.F. (Wim) Schokking
Amsterdamse wethouder van volksgezondheid, die in 1948 minister van Oorlog en van Marine werd in het Kabinet-Drees I. Charmante man, die oprechte belangstelling had voor het wel en wee van de militairen en vaak aanwezig was bij de ontscheping van gerepatrieerde militairen. ... van schaik, de latere formateur van het kabinet-drees/van schaik) - secretaris medisch tuchtcollege te amsterdam, van 1930 tot 1946 - kant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuw kabinet (1945)

Het eerste naoorlogse kabinet ... de tweede wereldoorlog treedt op 24 juni 1945 een kabinet aan onder leiding van minister-president schermerhorn en vicepremier drees. ... van schaik (verkeer en energie), prof. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)
                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... na terugkeer uit indie hoogleraar en in 1951 weer minister van binnenlandse zaken en in het kabinet-drees iii tevens vicepremier. ... tatief centrum), van 15 maart 1950 tot 6 december 1951 - lid staatscommissie inzake de grondwetsherziening (staatscommissie-van schaik), van april 1950 tot december 1951 - voorzitter staatscommissie inzake de grondwetsherziening, van 14 december 1951 tot 1953 (s - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale conventie
De Nationale conventie werd per 1 januari 2006 ingesteld door minister Pechtold om de vraag te beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldeden. De CDA'er Rein Jan Hoekstra was voorzitter. ... het kabinet-balkenende iv gaf in december 2007 een reactie, waarin het aangaf de aanbevelingen positie te beoordelen voor zover die pasten ... vernieuwingspogingen staatscommissie-van schaik de staatscommissie-van schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-drees/van schaik. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. S.L. (Sicco) Mansholt
Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... maas (ed.), "het kabinet-drees-van schaik. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... schoof kvp-leider romme, met wiens nicht hij was getrouwd, hem naar voren als minister van overzeese gebiedsdelen in het eerste kabinet-drees. ... clerx (eds.), "het kabinet-drees-van schaik 1948-1951", 367-370 - "e.m.j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... scommissie-beel), van 29 september 1947 tot maart 1948 - lid staatscommissie inzake de grondwetsherziening (staatscommissie-van schaik), van april 1950 tot 1954 - voorzitter raad van commissarissen zeepfabriek "dobbelmann" te nijmegen, van 1951 tot 1968 - lid st - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. D.U. (Dirk) Stikker
Liberale naoorlogse voorman met een nuchtere, zakelijke inslag. Zoon van een Groningse herenboer. Begon als bankier en was later directeur van bierbrouwerij Heineken. Legde als organisator van de Stichting van de Arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog de basis voor de naoorlogse overlegeconomie. ... werd in dat jaar als minister van buitenlandse zaken opgenomen in het kabinet-drees i. ... clerx (eds.), "het kabinet-drees-van schaik 1948-1951", band c, 50-55 - h.n. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141