YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kabinet kabinet-drees tweede kamer eerste kamer ministers provinciale statenverkiezingen amendement motie van afkeuring of van wantrouwen regering minister-president ministerraad staatssecretarissen ministers zonder portefeuille tweede kamerverkiezing kabinet van de koning kabinet-kok beel drees kabinetscrisis den uyl balkenende iv arp minister kabinet-balkenende iv cals kabinet-biesheuvel rutte lubbers kok zijlstra beel soorten kabinetten balkenende van agt heemskerk ruijs de beerenbrouck ruijs de beerenbrouck de geer interim-kabinet : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1796 voor - kabinet drees - in 0.169121026992798 seconden.

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees II (1951-1952)

Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees I (1948-1951)

De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... rd) beperkt missionair (lopende zaken) de geer i maart 1926-augustus 1929 val kabinet-colijn i nieuw gevormd kabinet missionair drees ii maart 1951-september 1952 conflict minister stikker met vvd-fractie gereconstrueerd volwaardig kabinet missionair 68 dagen b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees III (1952-1956)

Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)

Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees IV (1956-1958)

Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis

Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... in 1958 was aanneming van een amendement oorzaak van de val van het kabinet-drees iv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... cals in het tweede kabinet-drees (1952-1956). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... van der goes moest begin 1951 opstappen na een interview (!) waarin hij afstand nam van het nieuw-guineabeleid van het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ook het eerste naoorlogse kabinet-schermerhorn/drees is als zodanig aan te merken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... na de val van het kabinet-drees iv vroeg de koningin beel (kvp) een dergelijk kabinet te vormen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de pvda heeft in het kabinet-rutte ii zes ministers en vier staatssecretarissen. ... drees, a.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de sgp staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... kiezingsprogramma 1959* 3 2,1 oppositie, kabinet-de quay 1956 pieter zandt * verkiezingsprogramma 1956 3 2,2 oppositie, kabinet-drees iv 1952 pieter zandt * verkiezingsprogramma 1952 2 2,4 oppositie, kabinet-drees iii 1948 pieter zandt * verkiezingsrogramma 194 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de vvd staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... er oud * op het keerpunt 19 12,2 regering, kabinet-de quay 1956 pieter oud * verkiezingsmanifest 1956 13 8,9 oppositie, kabinet-drees iv 1952 pieter oud * verkiezingsprogramma 1952 9 8,8 oppositie, kabinet-drees iii 1948 pieter oud * urgentieprogramma 8 7,9 reg - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1945-1958: 'Rooms-Rood'
Deze periode wordt gekenmerkt door de samenwerking van KVP en PvdA ('Rooms-Rood'), die de kern vormen van kabinetten waaraan ook andere partijen deelnemen. We spreken ook wel van kabinetten-op-brede-basis. ... vooral onder de kabinetten-drees wordt een belangrijke aanzet gegeven tot de uitbouw van de sociale zekerheid (werkloosheidswet, algemene ouderdomswet). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1966-1982: Polarisatie
Deze periode wordt gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen partijen. Met name de progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) vinden eind jaren zestig dat kiezers een duidelijker keuze moeten kunnen maken. ... na de neergang van de drie confessionele partijen in 1967, 1971 en 1972 komt er een centrumlinks kabinet-den uyl. ... de ministers van ds'70 (drees jr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... e belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de pvda staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... ,0 oppositie, kabinet-marijnen 1959 jaap burger (ea) * verkiezingsprogramma 1959 48 30,3 oppositie, kabinet-de quay 1956 willem drees * verkiezingsprogramma 1956 50 32,6 regering, kabinet-drees iv 1952 willem drees * verkiezingsprogramma 1952 30 28,9 regering, - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... de indonesische kwestie beheerste de eerste naoorlogse jaren en leidde er onder meer toe dat de arp in die jaren buiten het kabinet bleef. ... de harde lijn ten opzichte van indonesie werd na de vorming van het kabinet-drees/van schaik in 1948 vormgegeven door minister sassen (kvp) en door beel, die in november 1948 van mook verving als hoogste neder - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vertrouwensregel parlement en kabinet

De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... in 1951 viel het kabinet-drees/van schaik toen de vvd-fractie het vertrouwen opzegde in de eigen minister van buitenlandse zaken ( stikker ) en in 1990 trad m - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... deze waren nodig na de val van het kabinet-balkenende iv. ... tweede kamerverkiezingen 1971 grote winnaar van de tweede kamerverkiezingen van 1971 was ds'70 van drees jr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... in het huidige kabinet met de pvda heeft de vvd zeven ministers, onder wie premier mark rutte, en drie staatssecretarissen. ... de vvd nam van 1948-1952 deel aan de kabinetten-drees i en -drees ii, de zogenaamde 'brede basiskabinetten.' tot aan het einde van de jaren vijftig vertoonde zowel het ledental als - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... bij een kabinetsformatie onderhandelen de fractievoorzitters van de partijen die een kabinet willen vormen over het regeringsprogramma en over ... rp) cals vondeling (pvda), smallenbroek (arp) de jong beernink (chu) biesheuvel biesheuvel (arp), udink (chu), geertsema (vvd), drees (ds'70) den uyl den uyl (pvda) van agt i van agt (cda), wiegel (vvd) van agt ii van agt (cda), den uyl (pvda), terlouw (d66) lu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137