YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet ministerraad tweede kamer minister-president eerste kamer cultuur ministers kabinetscrisis minister provinciale statenverkiezingen zijlstra kabinet-de quay de quay kabinet-marijnen kabinetsformatie 1960 arp verkiezingen van aartsen parlementair onderzoek 1963 1959 kabinet-de quay 1959-1963 de gaay fortman arp meer over kabinetsformatie 1961 1962 chu sdap abraham kuyper kabinet-rutte kabinet-balkenende kabinet-balkenende iv tweede kamerverkiezingen den uyl ministerie grondwet kabinet-biesheuvel tweede kamerlid kabinet-schermerhorn of drees : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3670 voor - kabinet de quay - in 0.319271802902222 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-De Quay (1959-1963)

Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1960: de bouwcrisis

Op 23 december 1960 kwam het kabinet-De Quay ten val, nadat de Tweede Kamer een motie-Van Eibergen had aangenomen, waarin om de bouw van 5000 extra woningwetwoningen werd gevraagd. Minister Van Aartsen had aanneming van deze door zijn partijgenoot ingediende motie ontraden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1965: de omroepcrisis

Op 27 februari 1965 kwam er een voortijdig einde aan het in 1963 gevormde kabinet-Marijnen. De exacte redenen voor de val bleven duister, maar duidelijk was wel dat de ministers in het kabinetsberaad geen overeenstemming had kunnen bereiken over het omroepbeleid. ... voorgeschiedenis het kabinet-de quay kwam in 1961 met een nota over het reclame-tv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De 'doorbraak'

Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... van de ministers in het kabinet-schermerhorn/drees behoorden behalve schermerhorn zelf ook de ministers lieftinck, van der leeuw, logemann en van roijen tot de ... willem banning en hilda verwey-jonker, katholieken als jan de quay, geert ruygers, maan sassen en frans wijffels, de vrijzinnig-democraat willem schermerhorn, de ex- chu 'er gerard van walsum, e - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wisseling politieke leiders bij de PvdA

Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... van der goes moest begin 1951 opstappen na een interview (!) waarin hij afstand nam van het nieuw-guineabeleid van het kabinet. ... legde dat steun aan goedkeuring van het huwelijk het beste was, omdat er anders wellicht een republiek zou komen met luns of de quay als president. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig

In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... het door hen gesteunde kabinet-de jong stelde wel in 1967 een staatscommissie in (de commissie-cals/donner), maar dat leverde weinige concrete veranderingen o ... in 1959 kwam er een einde aan de kabinetten op brede basis, door de vorming van het centrumrechtse kabinet-de quay. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet

Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... n de verhouding tussen de vvd-eerste kamerfractie onder leiding van harm van riel en vvd-minister sim visser van het kabinet-de quay was gespannen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... positie in de praktijk komt het er op neer dat tijdens de formatie van een kabinet al wordt bepaald voor welke beleidsterreinen van een ministerie er een staatssecretaris moet komen. ... dat veranderde in het kabinet-de quay. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vertrouwensregel parlement en kabinet

De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... minister-president de quay verklaarde na de tegenstem van de vvd-fractie dat, aangezien de begroting wel was aangenomen en ook de tweede kamer het vertrou - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Beel II (1958-1959)

Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. ... het opvolgende kabinet-de quay treedt op 19 mei 1959 aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... als minister van economische zaken in het kabinet-de quay mede verantwoordelijk voor het invoeren van de vrije loonpolitiek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jan) van Aartsen
Secretaris van de Christelijke werkgevers en wethouder in Den Haag, die in 1958 Algera als minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Drees opvolgde. Bekleedde die post later ook in het kabinet-Marijnen. ... was minister van volkshuisvesting in het kabinet-de quay. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwelijke bewindslieden

Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... l ii 0 0 0 14 11 biesheuvel i 0 1 1 16 13 de jong 1 0 1 14 11 (12) zijlstra 1 0 1 13 8 cals 0 0 0 14 13 marijnen 1 0 1 13 12 de quay 1 0 0 13 11 beel ii 1 0 0 9 4 drees iv 1 1 (0) 2 (1) 13 (14) 7 drees iii 0 0 (1) 0 (1) 15 vrouwen in de politiek historische on - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Marijnen (1963-1965)

De uitslag van de verkiezingen van 1963 leek te wijzen op voortzetting van het centrumrechtse bewind, maar de PvdA was aanvankelijk eveneens in beeld als regeringspartner. Informateur Romme kwam met een aantal zogeheten 'bouwstenen', die als basis moesten dienen voor een regeerakkoord. ... kabinet-marijnen (1963-1965) - hoofdinhoud het centrumrechtse kabinet-marijnen is als een voortzetting van het kabinet-de quay te beschouwen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... aftredend premier de quay trachtte vervolgens tevergeefs een kabinet te formeren met marijnen als premier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.E. (Jan) de Quay

Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Zijlstra (1966-1967)

KVP-fractievoorzitter Schmelzer wordt belast met de vorming van een kabinet. Hij streeft naar een overgangskabinet van KVP en ARP aangevuld met buitenstaanders. Als premier denkt hij aan oud-minister Van den Brink, maar die weigert. ... daarna komen de quay (die alleen vicepremier wil zijn) en zijlstra in beeld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... erheidskabinet marijnen 1963-1965 parlementair meerderheidskabinet formeel binding fractievoorzitters en instemming fracties de quay 1959-1963 parlementair meerderheidskabinet formeel alleen binding fractievoorzitters beel ii 1958-1959 parlementair meerderheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1958-1966: Welvaartsstaat

In deze periode wordt verder gewerkt aan uitbouw van de welvaartstaat. Er komen nieuwe regelingen voor kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid, er wordt een sociaal minimum ingevoerd, de Algemene Bijstandswet vervangt de Armenwet en de vrije zaterdag wordt ingevoerd. ... de kern van de kabinetten in dit tijdvak wordt gevormd door de drie christelijke partijen, arp, chu en kvp, die vooral samen met de vvd (1959-1965) re ... meer informatie kabinet-de quay (1959-1963) dit centrumrechtse kabinet is het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.H. (Edzo) Toxopeus
In de periode 1963-1969 de gezaghebbende leider van de VVD als opvolger van Oud. Welsprekende, hoffelijke en aimabele zoon van een lutherse dominee. Aanvankelijk advocaat in Breda. Werd al na drie jaar in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... 1971 biesheuvel arp (-2), chu (-2), kvp (-7), vvd (-1) 1967 de jong chu (-1), kvp (-8) 1963 marijnen arp (-1), vvd (-3) 1959 de quay arp (-1), chu (-1) mislukte kabinetsformaties het is in het verleden voorgekomen dat formaties zijn mislukt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... bouwcrisis 23 december 1960 kabinet-de quay de tweede kamer had een motie-van eibergen aangenomen, waarin om de bouw van 5000 extra woningwetwoningen werd gevraagd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
B. (Bauke) Roolvink
ARP-politicus. Voormalig metaalarbeider en CNV-bestuurder met een helder verstand, die zich in 1959 door Zijlstra liet overhalen als staatssecretaris toe te treden tot het kabinet-De Quay. Had eerder nog kritiek geuit op de samenstelling van dat kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... politiek leiderschap buiten verkiezingstijd gedurende een kabinetsperiode is de politiek leider normaal gesproken ofwel fractievoorzitter in de tweede kamer ofwel minister. ... niet beel, de quay, marijnen, cals en de jong, maar romme en schmelzer waren politiek leider. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 136