YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer eerste kamer regering ministers cultuur kabinet-drees kabinet-balkenende iv minister-president ministerraad staatssecretarissen provinciale statenverkiezingen ministers zonder portefeuille amendement motie van afkeuring of van wantrouwen tweede kamerverkiezing kabinet-rutte rutte balkenende iv balkenende 2010 kabinet-rutte kabinet-balkenende minister kabinetscrisis 2003 2009 de geer arp kabinet-balkenende den uyl balkenende pim fortuyn cals lubbers kabinet-biesheuvel kok lpf beel demissionair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3692 voor - kabinet balkenende i - in 0.400290966033936 seconden.
Zoekterm i is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-Balkenende I (2002-2003)

De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... het in maart 2010 demissionair geworden kabinet-balkenende iv bereidde de begroting voor 2011 voor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... t minderheid in eerste kamer rutte i 2010-2012 parlementair minderheidskabinet, met gedoogconstructie minderheid in eerste kame balkenende iv 2007-2010 parlementair meerderheidskabinet vanaf februari 2010 minderheidskabinet balkenende iii 2006-2007 minderheidskabine - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 2006-2007 het kabinet-balkenende iv van cda, pvda en christenunie, kwam tot stand nadat coalities van cda en pvda met sp en of met groenlinks niet mogelijk ware - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwelijke bewindslieden

Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... secretarissen totaal vrouwen totaal ministers totaal staatssecretarissen rutte ii 5 2 (3) 7 (8) 13 7 rutte i 3 (4) 1 4 (5) 13 8 balkenende iv (zonder pvda) 3 1 4 12 3 balkenende iv 5 (4) 5 (6) 10 16 11 balkenende iii 5 (4) 4 9 (8) 16 7 balkenende ii 5 5 10 16 10 bal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeerakkoord en regeringsprogramma

Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... 7 samen werken, samen leven 'samen werken, samen leven' is het motto van het kabinet van cda, pvda en christenunie, het kabinet-balkenende iv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... rt 1 dag per week lidmaatschap is een hoofdfunctie lidmaatschap is een bijbaan eigen medewerkers geen eigen medewerkers kan een kabinet ten val brengen stelt zich als regel terughoudend op het primaat van de tweede kamer de vraag welke kamer belangrijker is, kan ... r ek-periode ii eerste kamer rutte ii 2012-2017 79 2012-2015 30 2015-2017 21 rutte i 2010-2012* 76 2010-2011 35 2011-2012 37*** balkenende iv (vanaf feb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... e belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de pvda staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... 6 oppositie, kabinet-rutte i 2006 wouter bos lijst 2006 samen sterker: werken aan een beter nederland 33 21,2 regering, kabinet-balkenende iv 2003 wouter bos lijst 2003 pvda verkiezingsmanifest 2003-2007 42 27,3 oppositie, kabinet-balkenende ii 2002 ad melkert lijst - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de vvd staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... zaken 31 20,5 regering, kabinet-rutte i 2006 mark rutte lijst 2006 voor een samenleving met ambitie 22 14,7 oppositie, kabinet-balkenende iv 2003 gerrit zalm lijst 2003 de vvd maakt werk van nederland 28 17,9 regering, kabinet-balkenende ii 2002 hans dijkstal lijst - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de sgp staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... d bij het woord 2 1,7 oppositie, kabinet-rutte i 2006 bas van der vlies lijst 2006 naar eer en geweten 2 1,6 oppositie, kabinet-balkenende iv 2003 bas van der vlies lijst 2003 tot uw dienst 2 1,6 oppositie, kabinet-balkenende ii 2002 bas van der vlies lijst 2002 tot - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Rutte I (2010-2012)

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... het kabinet trad op 14 oktober 2010 aan als opvolger van het kabinet-balkenende iv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... overzicht jaar kabinet deelnemende verliezers 2010 rutte i cda (-20) 2007 balkenende iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2002 balkenende i vvd (-14) 1998 kok ii d66 (-10) 1994 kok i pvda (-12) 1989 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... bij een kabinetsformatie onderhandelen de fractievoorzitters van de partijen die een kabinet willen vormen over het regeringsprogramma en over ... (cda), nijpels * (vvd) lubbers iii lubbers (cda), kok (pvda) kok i kok (pvda), van mierlo (d66) kok ii kok (pvda), borst (d66) balkenende i balkenende (cda) balkenende ii balkenende (cda), zalm (vvd) balkenende iv balkenende (cda), bos (pvda), rouvoet (cu) rutte i - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... de uruzgan-crisis 20 februari 2010 kabinet-balkenende iv er bestond onenigheid over eventuele voortzetting van de nederlandse militaire activiteiten in de afghaanse provincie uruzga - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Coalitie

We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de paarse samenwerking kwam ten einde na de verkiezingen van 2002, toen cda, lpf en vvd het kortstondige kabinet-balkenende i vormden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende II (2003-2006)

Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... drees en balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)

Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minderheidskabinet

Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... voor het kabinet-zijlstra, voor het kabinet-biesheuvel vanaf juli 1972, voor het derde kabinet-van agt, voor het derde kabinet-balkenende, en eveneens voor het demissionaire vierde kabinet-balkenende na het uittreden van de pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2003

Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2010

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... lijsttrekker balkenende kondigde op de verkiezingsavond aan het partijleiderschap neer te leggen en de politiek te verlaten, waarna maxime verhagen fra - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... er kunnen tevens moties worden ingediend, waarin de kamer zich kan uitspreken over het beleid van een bewindspersoon of het kabinet. ... aantallen kabinet aantal rutte ii (2012-) 3 rutte i (2010-2012) 3 balkenende iv (2007-2010) 14 balkenende iii (2006-2007) 2 balkenende ii (2003-2006) 18 balkenende i (2002-2003) 7 kok ii (1998-2002) 23 ko - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142